Frakta en IBC tank själv

Behöver du köra vatten någonstans? Eller bara något annat, men du behöver en IBC tank för att kunna transportera det? Det finns flera problem som kan uppstå när en IBC tank ska fraktas. Ska man frakta just vatten eller annan vätska är ofta vikten det största problemet. Att bara hyra en skåpbil och lyfta in IBC tanken är lättare sagt än gjort – särskilt om det är mellan 600 – 1 000 liter vatten i den. Just vikt och av- och pålastning är ofta det som ger mest bekymmer när en IBC tank ska fraktas av privatpersoner.

Får du frakta den lagligt?

Har du en IBC tank full med vatten blir den, som ovan nämnt, väldigt tung. Är det 1 000 liter du ska frakta är det mer än ett ton som ska in i bilen. Om du sedan får köra detta beror lite på hur du väljer att frakta det. Ska du till exempel ställa upp den på ett släp behöver du kolla först så att det klarar av att lasta över ett ton. Sedan behöver du eftersöka om din bil får dra den viktklass släpet är i och att din körkortsbehörighet räcker till.

För att förenkla transporten kan det vara lättare att helt enkelt skaffa en mindre IBC tank på till exempel 600 liter om du får frakta den vikten. Att ta en extra vända eller två kan vara ett bättre alternativ än att utöka körkortsbehörigheten eller att köra på ett sätt som inte är tillåtet enligt lag. Det rekommenderas inte att fylla en IBC tank endast till hälften, då kraften som uppstår i kurvor är mycket stark och gör körningen väldigt riskfylld.

Ska du frakta farligt gods?

Om innehållet i IBC tanken är brandfarliga vätskor, till exempel bränsle, får inte privatpersoner frakta det om mängden bränsle per behållare är mer än 60 liter. Ska du köra på väg eller terräng får inte heller den totala mängden i transporten överstiga 240 liter.

Att endast ha 60 liter i en IBC tank är väldigt lite i förhållande till hur stora de normalt är. De flesta modeller på marknaden är mellan 600 och 1 000 liter, så om det är brandfarliga vätskor du ska frakta som privatperson, finns det säkerligen smidigare alternativ. En IBC tank tar onödigt stor plats om den bara är fylld med en tiondel eller mindre av sin kapacitet.

Vidare finns undantag för privatpersoner att frakta farligt gods om det är förpackat för att säljas i detaljhandel. IBC tankar omfattas dock inte av det här undantaget, eftersom det då inte anses vara förpackat med detaljhandelsförsäljning i åtanke. Vid sådana lägen kan det krävas tillstånd, eller att lösa transporten på annat sätt, för att kunna genomföra den.

En skorstensrenovering i Stockholm är nödvändig

En av anledningarna till att Stockholm är en unik stad som skiljer sig från andra större städer i Europa är att det där finns en mix mellan hustyper; både sett till ålder och sett till design. Menas med detta; i Stockholm finns det fortfarande möjlighet att bo i ett hus som byggts för hundra år sedan och det finns möjlighet att bosätta sig i ett snyggt designhus. Det som är unikt med detta är att att de olika hustyperna smälter ihop och att det inte ser konstigt ut; något som ställer höga krav både på stadsplanerare och på arkitekter som jobbar med dessa frågor.

Krav ställs även på de personer som bor i husen i fråga – detta dock gällande rent underhåll av den fastighet som man äger. Bor du exempelvis i ett äldre hus i Stockholm så ligger ansvaret på dig att detta hus även kommer att kunna användas av framtida generationer.

Detta underhåll kan handla om att slipa golvet, byta taket eller genomföra en skorstensrenovering och syftet spelar ingen roll – huvudsaken är att man som husägare till ett äldre hus i Stockholm tar denna fråga på allvar och tar sitt ansvar för att även kommande generationer ska kunna leva och bo i ett hus med anor från hundratals år tillbaka.

Kort sagt – ibland så krävs det att man genomför en skorstensrenovering eller en omdragning av elektriciteten, både för sin egen skull och för andras i Stockholm. Alla som bor i den staden har ett gemensamt ansvar som ligger i att även i framtiden behålla den unika status som man har i Europa.

Kontakta rätt företag

Att underhålla är en sak, men att underhålla på rätt sätt är en helt annan fråga och här har man också ett ansvar som husägare i Stockholm. Det här kan låta självklart och enkelt i teorin men tyvärr så ser det helt annorlunda ut i praktiken. Det här kan förklaras av att Stockholm är en stor stad och att det där finns massor av olika företag som konkurrerar med varandra – denna konkurrens medför att dessa företag, tyvärr, åtar sig arbeten som de i själva verket saknar kompetens för.

Ett företag i Stockholm kan – helt enkelt – erbjuda sina tjänster inom skorstensrenovering eller dragning av el utan att de har kompetens eller certifikat för att utföra uppgiften i fråga. De säger att de kan- och får göra jobbet i fråga, men i själva verket så har de vare sig utbildningar eller certifikat för jobbet. Något som naturligtvis kan medföra katastrofala följder och som husägare måste man här vara på sin vakt.

Man måste verkligen säkerställa att det företag man anlitar – oavsett om det handlar om att renovera en skorsten, restaurera sitt tak eller dra elektricitet till köket – också har kompetens och nödvändiga utbildningar. Som sagt; man har ett stort ansvar som husägare i Stockholm och detta innebär att jakten på ett billigt pris ibland får ställas åt sidan – viktigast är att jobbet blir korrekt utfört och detta oavsett vad det handlar om. Stockholm är en unik stad och ska så förbli även i framtiden. Få hjälp med din skorstensrenovering och återställer din skorsten till nyskick!

Låt dina fönster skapa en stil av allmoge

Någon har liknat fönstret vid husens ögon, och spröjs som dess mascara. Liknelsen är kanske missvisande och ofullständig, men det finns en viss poäng för hur fönstren, liksom ögonen, många gånger kan vara bland det mest uttrycksfulla i hela objektets uttryck. På äldre finare hus var det vanligt att man la gott om tid att smycka fönster med finsnickerier som gav ståtliga och vackra byggnader. Idag sker fönstrens omsorg främst vid nybyggnationer med även vid fönsterrenovering på fönster i äldre (och nyare) byggnader. 

Idag har husens fönster ofta mer standardiserade lösningar när det gäller storlek, format och med eller utan spröjs. Men för den som söker återskapa en allmogestil är det en god idé att börja just här. Med fönstren.

Sidohängda fönster då och nu

Förr var det vanligt med sidohängda fönster, vilket går att återinföra även idag. Denna gång med effektivt 3-glasfönster eller kanske med 2-glasfönster med energieffektiva glas. Sidohängda fönster ger inte sällan en vacker profil och med haspar förstärks verkligen känslan av allmoge och traditionell nordisk kultur.

Spröjs för smyckade fönster

Fönsterspröjs är vanliga i dela upp fönsterglaset i 6 rutor. Då är det ofta tal om utompåliggande spröjs. Men spröjs kan komma i många olika varianter, från kryssade mönster i topp till diagonala rutor till mindre rutor. Dessa dekorationer ligger allt som oftast i överkant på fönstret och skymmer på så vis inte sikten. Har man exempelvis utfört en fönsterrenovering och vill byta spröjs kan ett tips vara att låta bearbeta ett fotografi i ett bildbehandlingsprogram för att utifrån olika versioner kunna få en uppfattning om det färdiga resultatet.

Se över dina färgval

När man är mitt i en fönsterrenovering har man oftast redan en klar uppfattning om hur man vill att det färdiga resultatet ska bli. Om inte, så se över färgvalen ännu en gång. Många allmogehus bryter av i färgvalen kring fönstret mot husets fasadfärg. Bland det vanligare vi ser på landsbygden är vita fönsterspröjs till en faluröd fasadfärg. Men det finns också mer påhittiga varianter från förr. Så som blå fönsterkarmar och spröjs till en gul fasadvägg, eller en kombination av färgerna mörkrött, vitt och ljusgrönt. Studera inredningstidningar, eller sök på nätet för att få nya idéer om färgval som skapar rätta känslan av allmoge.

Ovan finns tre tips för att skapa mer känsla av allmoge genom att se över fönstren vid en nyproduktion eller inför en fönsterrenovering. Allmoge är en stil som ofta vackert smälter in i alla svenska miljöer, genom sin påminnelse om vårt kulturarv.

Läs mer om Fönsterrenovering i Stockholm.

Vad kostar det att hyra väderskydd?

Med väderskydd kan du skydda pågående byggnationer mot väta vilket underlättar arbetet och skapar mindre risk för fuktskador under arbetets gång. Det är ett skydd som ofta används på större arbetsplatser men som även privatpersoner kan hyra när man renoverar, bygger till eller bygger nytt. Byggföretag köper ofta in väderskydd då dessa används löpande men för en privatperson är det mer fördelaktigt att hyra detta. Vad priset blir beror på flera faktorer. Innan du kontaktar hyresföretagen kan det därför vara bra om du ställer dig följande frågor:

Hur länge ska du ha skyddet?

Vilka hyresperioder som erbjuds beror lite på vilka kunder som hyresföretaget vänder sig mot. Hos vissa går det att hyra någon enstaka dag medan andra företag minst hyr ut en vecka eller liknande. Se över ditt behov och utgå från detta. Fråga även vad som händer om du behöver förlänga hyrestiden med några dagar. Går det ens eller måste du lämna tillbaka det i tid oavsett förseningar?

Kom ihåg att det ofta kan vara billigare att hyra en hel månad än att hyra tre veckor osv.

Hur stort väderskydd behöver du?

Det finns väderskydd på bara några kvadratmeter och de som skyddar betydligt större yta. Mät i förväg vilka mått som skyddet behöver ha. Finns möjligheten att dela upp det i två mindre skydd eller måste det innebära ett enda skydd av en större storlek.

Vad för slags väderskydd efterfrågas?

De enklaste varianterna av väderskydd består av presenningar och fasadnät. Som kund väljer man själv hur dessa ska monteras även om det ibland följer med hjälpmedel. Detta är oftast det billigaste alternativet.

Nackdelen med presenningar är att dessa inte skapar enkla arbetsförhållanden. De är effektiva för att hålla väta borta men ska möjligheten finnas att arbeta under väderskyddet kan mer tältliknande lösningar eller enklare lagerhallslösningar vara bättre. Men då går även priset upp.  

Vill du ha hyresförsäkring?

Vanligtvis är väderskydden försäkrade.  Ta alltid för vana att fråga vad som gäller kring försäkring när skydden hyrs. Även om det ingår försäkring så kan det innebära att du får betala en relativt hög självrisk om de skulle bli stulna eller förstöras. För att minska denna kostnad kan ibland en självriskreduceringförsäkring tecknas.

Se över ditt behov gällande storlek samt modell av väderskydd och hur länge du behöver detta skydd. Därefter kan du kontakta flera företag och få offert på hyran.

Fasadrenovering gör städer vackrare

Avgaser och slitage från miljön – regn, snö, sol och vind – gör att fasader på hus tar skada och måste renoveras. Det här är ingenting som exkluderat till privata villaägare – även om det är dem som man i första hand tänker på då man nämner ordet fasadrenovering. Det är trots allt där som man ser att målning, putsning och annat sker i en högre grad.

Dessa projekt sker dock även – om än inte i samma omfattning – då det gäller de offentliga byggnader och de större fastigheter som finns i exempelvis Stockholm – även på dessa genomför man med jämna mellanrum en fasadrenovering. Anledningen till detta är främst för att de ska få en längre hållbarhet och därmed bli möjliga att använda även i framtiden; något som i Stockholm är extra viktigt då man där har hus och fastigheter som har både anor och stolt historia. Dessa är också viktiga att genomföra fasadrenoveringar på av ett annat skäl – nämligen det rent estetiska.

Har man – som Stockholm – en så pass stor turistnäring så är det också viktigt att de äldre husen i exempelvis Gamla Stan är så vackra som möjligt och här blir således en fasadrenovering, med jämna mellanrum, lite av ett måste. Dels så gör en sådan att de som bor i huset kan har en högre levnadsstandard och dels också att man som turist i Stockholm – eller som boende i staden för den delen – kan njuta av- och känna historiens vingslag, kort sagt – en fasadrenovering i Stockholm ligger i allas intresse.

Stockholm ligger långt fram

I jämförelse med hur andra städer behandlar sina äldre byggnader så ligger Stockholm ganska långt fram rörande fasadrenoveringar. Stockholm är – av naturliga skäl – inte lika skickliga som exempelvis Rom eller Florens på att ta hand om historiska byggnader; i dessa städer så spelar dessa nämligen en väldigt stor roll. Men om vi jämför med andra städer – London och New York – så kan man säga att Stockholm – i god tid – brukar genomföra en fasadrenovering på de byggnader där behovet finns.

Det vill säga, man gör det innan något går sönder och i god tid innan något hinner bli alltför fult rent utseendemässigt. En fasadrenovering i Stockholm kan här handla om något så enkelt som att putsa, tvätta och förfina exteriören likväl som att man byter ut det som gått sönder – vid det senare exemplet kan vi här nämna exempelvis Slottet och Nationalmuseum som typiska byggnader där staden agerat korrekt.

I en annan stad så hade dessa byggnader – stora turistmagneter – kanske fått stå orörda av ekonomiska skäl; i Stockholm tog man dock beslutet att en fasadrenovering var absolut nödvändig och detta kommer att bära frukt i framtiden. Genom dessa renoveringar har man kanske tappat två-tre år av inkomster från turister, men man har däremot gjort inkomsterna möjliga för en lång, lång tid framöver.

Läs mer här om fasadrenovering i Stockholm.

Tillbehör skapar flexibilitet i flexibla hallar

Lagerhallar är kända just för att vara flexibla. De är enkla att slå upp, rymliga och praktiska på många olika sätt. En lagerhall är dock inte bara en lagerhall. Beroende på vilka tillbehör man väljer kan din lagerhall bli helt olik en annan. Det som kan väljas är bland annat belysning, portar och tryck. Nästan alla lagerhallar är på något sätt anpassade för att passa just den verksamhet de hyrs in till.

Belysning

En belysning behövs i de allra flesta lagerhallar. Vill man kunna arbeta efter att solen har gått ner krävs det helt enkelt lampor för att man ska kunna arbeta ordentligt. Dessutom kan det bli ganska mörkt i en lagerhall överlag, även om solen skiner därutanför.

I de allra flesta fall kan du be om att få belysningen levererad från företaget du hyr lagerhallen ifrån. Om du inte har beställt montering, levereras ofta belysning på ett sådant sätt att det är enkelt att installera. Många firmor kan dessutom leverera belysning som är anpassad efter kundens önskemål. Prata med företaget och beskriv dina behov och när och hur lagerhallen skall användas. Tänk på att belysning kostar och överväg om det är värt det, annars kan du få betala mer än vad du egentligen behöver.

Portar

Lagerhallar kan i allmänhet levereras med många olika typer av portar. Till exempel finns det manuella vikportar som anpassas efter kundens behov. Vanligtvis levereras dessa portar med en infälld gångdörr för att kunna komma in och ut lättare. Att ha en vikport till sin lagerhall är ett populärt val. De är välisolerade, täta och robusta i allmänhet.

Andra alternativ är att välja motordrivna portar. Vill du lägga ner lite extra pengar och få det lite bekvämare kan det vara ett alternativ. Om du vet att porten kommer att behöva öppnas och stängas ofta, kanske det är det som är det bästa. Betänk dock som sagt att det blir lite dyrare. Väg kostnaden mot bekvämligheten.

Logotyp och tryck

Är det någon särskild verksamhet eller något särskilt evenemang som dina lagerhallar ska användas i? I sådana fall kan det vara läge att ordna att få din logotyp tryckt på den. Det ser bra ut, ger möjligtvis lite reklam och behöver inte heller vara särskilt svårt att ordna. Hör med firman du hyr lagerhallarna av om de kan ordna med detta. Givetvis kostar även det här extra pengar, och du behöver såklart väga kostnaderna mot vad det kan tänkas vara värt.

Här Hittar du flexibla lagerhallar: www.lagerhallar.nu

En guide för golvslipning

Uppdaterad: 7 januari 2021

Det finns många sätt att gå tillväga när du skall slipa ditt golv och det är många faktorer som spelar in. Vad du behöver tänka på först och främst är i vilket rum det skall göras och vad ändamålet skall vara. Om trägolvet skall vara i köket så är det andra saker att tänka på än om det är i vardagsrummet.

Du måste göra upp en budget och du måste planera för tiden det kommer att ta att göra en golvslipning. Det finns flera vägar att gå, bland annat så kan du välja att göra allting helt själv men då kommer du troligtvis att behöva hyra riktiga golvslipningsmaskiner.

Du kan välja att göra det med en liten handslip men tänk då på att det krävs längre tid och ansträngning att ligga där på golvet än att hyra en maskin som gör jobbet på någon timme.

Rotavdraget gör det billigare att anlita proffs för golvslipning

Alliansen införde rotavdraget för att öka jobben inom hantverksbranschen. Oavsett vad den faktiska effekten blev av det politiska beslutet så är sanningen att det har gjort att långt fler människor väljer att anlita hantverkare istället för att göra allting i hemmet själv.

Vad rotavdraget innebär är att kostnaden för själva arbetet minskas för kunden medans yrkesmannen erhåller den fulla betalningen för det utförda arbetet. Detta fungerar som så att den kostnaden istället hamnar på skattebetalarna.

Att anlita en golvslipningsfirma är i många fall billigare än att göra det själv än så länge. Faktorer som räknas in då är tiden det tar för en person utan erfarenhet att slippa golvet själv och därtill att slutresultatet skall var bra.

Om man slipar golvet själv så behöver man oftast hyra in en maskin vilket kan bli dyrt och det är en stor och otymplig maskin som man måste transportera.

Höj värdet på bostaden

Att renovera ditt trä eller parkettgolv och sedan slutbehandla det med olja eller lack kan höja värdet på din bostad väsentligt.
Det ger en mer exklusiv prägel på rummet och det är ett trevligare material att gå på, trä är ett varmare material som passar bra i kyliga Sverige.

I Sydligare breddgrader så är det vanligast med stengolv eller klinkers, detta för att det kyler ner bostaden effektivt medans trä och parkett är ett mer inert material som inte lagrar varken kyla eller värme.

Genom att renovera ditt trägolv istället för att lägga ett helt nytt så minskar du kostnaden med mycket. Mäklare i Stockholmstrakten säger att en bostad med trägolv står långt högre i värde än en bostad som använder de gamla plastmattorna som är så typiska för hyreslägenheter.

Så om du går i tankarna på att renovera din bostad så är det smartaste för tillfället att se till att dina trä och parkettgolv är i toppskick.

Ta hjälp av en takläggare

Det finns vissa renoveringsprojekt som man måste ta hjälp av professionella personer för att genomföra. Här handlar det om detaljer som medför fara; både för sig själv och för sin omgivning och som därför inte får skötas av privatpersoner. Som exempel på detta så kan vi nämna att du inte får dra din egen el då detta dels innebär att du kan komma att skada dig själv och att du även riskerar att huset i fråga brinner upp om elen dras på ett felaktigt sätt.

För att dra el så måste du således kontakta en elektriker och om vi fortsätter med ytterligare ett exempel på där proffs måste anlitas så handlar det om att dra vatten.

Om du exempelvis drar ditt eget vatten vid en lägenhetsrenovering så riskerar du inte bara vattenskador i ditt egen hem; även grannarnas lägenheter riskerar att drabbas och därför måste man här ta hjälp av en rörmokare. Dessa är de två tydligaste exemplen på då man som husägare måste ta hjälp och om vi därefter nämner att det finns vissa renoveringsprojekt där man bör ta hjälp – alltså där man inte måste ta hjälp; men där riskerna är så stora att man bör överväga professionell hjälp så handlar det om husets grund och husets tak.

Här måste du inte ta hjälp – däremot så riskerar du väldigt mycket om du inte gör det. Kortfattat och som ett exempel på vad vi menar; husets grund och husets tak är de två områden som blir allra mest utsatt för naturliga angrepp – vind, vatten, snö, kyla – och som därför också måste hålla högsta klass och kvalitet.

Om vi dessutom ser till farorna som kommer med att byta ett tak – höga höjder, mycket vind, hala tak etc – så är detta ytterligare en anledning till varför man som privatperson alltid bör överväga att kontakta en professionell takläggare för ändamålet. Att på egen hand genomföra ett byta av ett tak och därigenom riskera att det i framtiden läcker in vatten eller att man själv ramlar och gör sig illa är – ställt mot kostnaden för en takläggare – helt enkelt inget alternativ. Dessutom så kommer du att som privatperson – förutsatt att du är berättigad till detta naturligtvis – även att kunna använda ditt rot-avdrag för det jobb som en takläggare gör.

Du kan exempelvis byta ditt tak till huset i Stockholm och därefter dra av upp till halva kostnaden – upp till 50.000 kronor/år och person – på din deklaration och därefter få tillbaka beloppet på din skatt. En frikostig skattereduktion som fler borde använda sig av vid sina takbyten eller sina reparationer av befintliga tak; riskerna är för stora för att chansa – både för egen skull och för sin framtida levnadsstatus. Knäckfrågan här handlar alltså om vad man får göra och vad man inte får göra samt vad man bör ta hjälp för.

Takläggning och dränering för grunden bör man ta hjälp för – brädfodring eller måleri kan man genomföra på egen hand utan problem. Riskmedvetenhet är en detalj som ständigt spelar en alltför tillbakadragen roll i privatpersoners liv.

Tips på hur du själv byter tak

Om man dock vill byta sitt tak på egen hand och verkligen känner att det är ett projekt som man klarar av så finns det några små tips som man kan använda sig av. Ska du exempelvis byta taket på din sommarstuga i Stockholm – ett hus som är mindre och lättare att arbeta med än ditt ordinarie hus – så kan du utgår från hur en riktig takläggare jobbar. Vi radar därför upp några detaljer nedan som kan underlätta ditt arbete med takbytet i Stockholm; men kom ihåg här att en takläggare alltid är att föredra, även vid mindre projekt. Vattenskador kostar mycket pengar, oavsett storlek på byggnaden, eller hur? Överväg alltid professionell hjälp innan du sätter igång.

Vi utgår från att ett vanligt sadeltak i vårt exempel och där tegel är det material som används då denna kombination är den vanligaste i Sverige.

  • Börja med att hyra en container och se till att montera eventuella ställningar som underlättar ditt arbete. Containern behövs för att slänga ditt gamla tak i; allt gammalt tegel, all läkt och underlagstäckning måste slängas. Att läkten tas bort är inte nödvändigt, men då vi utgår från hur en takläggare jobbar så gör vi det även vid denna sommarstuga i Stockholm. Bort med läkten således!
  • Lägg underlagstaket. Här rekommenderar vi att du använder råspont tillsammans med en modern underlagsduk. Det viktiga här är att verkligen följer anvisningarna som medföljer för underlagsduken. Ta dig tid och gör rätt.
  • Lägg ny läkt. Läkten är de våg- och lodräta reglerna där dina tegelplattor så småningom ska läggas. Det vågräta kallas bärläkt och de lodräta ströläkt och det är viktigt att du sätter dessa efter du dina tegelpannor ska läggas; var noga med att det är samma avstånd mellan varje. Lägg lite extra tid på detta.
  • Lägg takpannorna. Nu börjar det roliga; att lägga själva taket. Här börjar du nerifrån och upp och jobbar metodisk och noggrant. Se till att varje tegelpanna passar in i nästa och att du verkligen följer leverantörens råd. Det handlar här om huruvida du ska fästa med skruv, clips eller spik. En takläggare skulle här även ta sig tid att monterar en fågellist nedre delen av detta tak till sommarstugan i Stockholm – detta för att förhindra att barr, löv eller fåglar tar sig in emellan och förkortar ditt taks livslängd. Gör det du också.
  • Fokusera på taknocken. En professionell takläggare vet att det är taknocken som ofta skapar problem men vattenläckage och att det området därför måste ha lite extra fokus. Det vill säga; gör taknocken tät och detta utan att det går ut över det nödvändiga luftinsläppet som är viktigt för läkten och undertaket. Då taknocken är så pass viktig så ska du kanske överväga att lägga ditt tak själv; men att ta hjälp just med denna detalj av en professionell yrkesman.

Där hade vi några små tips på hur du själv kan lägga ditt tak. Vi kan dock inte nog poängtera din egen säkerhet; oavsett om din sommarstuga i Stockholm är fem- eller tre meter hög så innebär alltid ett fall en potentiell livsfara. Se till att använda dig av säkerhetslinor, ställningar och andra hjälpmedel och – som sagt – överväg verkligen att ta hjälp av en takläggare.

Med rot-avdraget blir det inte så dyrt och som vi sa ovan; väg in vad du får göra mot vad du bör kontakta hjälp för. Ställ risk mot kostnad – takläggning är definitivt ett sådant projekt.

Hantverkare har ett oförtjänt dålig rykte i Stockholm

Visst finns det en risk i att anlita en hantverkare i Stockholm – på samma sätt som det finns i att göra detsamma i en mindre stad. Skillnaden är att det finns så fruktansvärt många fler hantverkare i Stockholm och att det således finns en större procentuell chans att stöta på en fuskjobbare och/eller en orimligt dyr sådan. Här spelar det ingen roll vilket område man behöver hjälp med; en snickare, en rörmokare, en målare, en elektriker – samtliga har samma problem inom sin sfär.
Och: de flesta har hört samma startskott för då problemen tog sin början. År 2004 så infördes rot-avdraget; en möjlighet för privatpersoner att anlita professionella hantverkare för ett kraftig reducerat pris. Då kunde man dra av halva arbetskostnaden för den hantverkare man anlitade och med ett tak på 50.000 kronor/år och per person. Idag har rot-avdraget sänkts och numera så är det 30% av den totala arbetskostnaden som gäller (dock fortfarande med samma tak). Problemen är dock likadana och primärt så handlar det om fuskjobb.

ROT-avdraget ska motverka svartjobb

Ett av de tydligaste syften som fanns med rot-avdraget var att man vill få bort svartjobb från branschen. Troligt var att du förr om åren – vid en initial kontakt med en hantverkare – på ett eller annat sätt kommit i kontakt med huruvida betalningen skulle ske enligt konstens alla regler eller om pengarna skulle överräckas kontant och i ett brunt kuvert. Här fanns också en uppenbar frestelse att välja den senare betalningsformen.
Tyvärr; men vi jagar alltid ett bättre pris och då det heller inte var till någon nackdel för hantverkaren så gjordes – helt enkelt – betalningen upp svart snarare än på ett korrekt sätt. Numera – tack vare rot-avdraget – så kan man anse de svarta jobben som en utdöende ras; visst, de finns fortfarande – men i en så begränsad skala att de knappt är värda att vända. Positivt – men här har således ett annat problem visat sig och det är också det problemet som givit hantverkare i Stockholm det dåliga ryktet: fuskjobben.

Tips när du ska anlita en hantverkare i Stockholm

Antalet fuskjobb har ökat avsevärt och här finns det tyvärr inga enkla lösningar. Branschen – alltså hela hantverkarbranschen – jobbar hårt för att komma till bukt med problemen; men det handlar fortfarande om en lång resa som bara tagit sin början. Det stora ansvaret ligger istället på hur du som kund agerar då du står inför att anlita en hantverkare. Nyckelord att följa för att hitta rätt är, enligt oss, följande:
– Certifikat/behörighet: kolla alltid huruvida den hantverkare du ska anlita har berörda certifikat. Extra viktigt blir detta gällande arbete i våtrum och med alla typer av elektricitet. Olika typer av branschorgan samt deras respektive loggor ska man också hålla utkik efter.
– Priset: lockas aldrig av ett alltför lågt pris. Jämför priserna för all del ( det ska du göra!), men försök att välja bort de företag som ligger extremt lågt.
Tidigare kunder. Du måste ta dig tid att ringa till referenser idag; gärna så många som möjligt. Återigen; i synnerhet om det gäller jobb i våtrum (i och med att konsekvenserna av fuskjobb kan bli extremt kostsamma där).
– Intryck: se till att försöka besöka företaget på deras egen hemmaplan också. Åk ut och skapa dig en bild av hur det ser ut där de har sitt kontor/förråd.
Läs på internet: idag jobbar många aktivt med att lägga ut omdömen och betyg på sina hemsidor. Det här är inte lika säkert som att ringa referenser, men kombination dem emellan kan ge dig en bra bild av vilken typ av hantverkare du står inför att anlita i Stockholm.

Vill du veta mer om var du kan hitta en duktig hantverkare i Stockholm? Välkommen att läsa mer här.

Trender – så ser badrummen ut 2017

Trä, sten och stora blanka ytor. Så ska ett modernt badrum se ut 2017. Att klinker, kakel och glas är vanliga material på toaletter, i badrum och i hemmaspan har vi sett sen flera år tillbaka. Men nu kommer alltså också trämaterial in i badrummen igen. Självklart passar trä bra till förvaringsmöblerna på din toalett och i ditt badrum men är du ändå i startgroparna inför en större badrumsrenovering kan du gå flera steg längre än så. Badkarsfronter, toalettsitsar och bänkskivor – allt handlar om värmande trä i nya tappningar för badrummen 2017.

Tro nu inte att det här är en återgång till 70-talets furumaterial i allt från väggbeklädnader till tak. Nej, det moderna badrummet ska inte se ut som en gammal bastu. Nu ska badrummen kläs i exklusiva trämaterial som ger värme och tyngd. Tunga gedigna material som ek, eller mörkare toner från ädelträ som valnöt och körsbär.

Varmt trä intill kyligare material

Den modige renoverar sitt badrum med trä på väggar och möbler. Det finns gott om hyllor, skåp, bänkar och skänkar att välja bland just nu. Det här är ett trendbrott vi ser nu 2017. De senaste åren har annars handlat mycket om kalla material i badrummen. Som glas och kakel. Men renoverar du under året kommer du att märka att trä är genomgående en stark trend. Nu vill vi ha mer ombonat välbyggt på toaletterna. Inte kyligt helkaklat utan njuta av inslag av trä som känns robust eller elegant blankt.

Båda inriktningarna, det råbarkade och det vackra välarbetade ädelträet, har plats i badrumstrenden nu. Häftigast är förstås att riva ett trähus ytskikt till sitt skelett och ta vara på råheten i träbjälkar och nakna plankväggar. Att kombinera rått trä med vackra väldesignade badrumsmöbler är stort just nu. Tänk dig en obehandlad trävägg med tvärgående balkar och framför står ett ovalt mjukt format badkar. Där har du bilden som många badrumsrenoveringar kommer ta rygg på 2017.

Den mer eleganta trenden är å andra sidan lättare att uppnå. Här handlar det mer om att sätta in nya enhetliga skåp under tvättställ och gärna sänka ner tvättstället av porslin i en bänkskiva av ek, teak, alm eller varför inte slå på stort och ta in ebenholtz eller mahogny i rummet. Efter badrumsrenoveringen ska badrummet kännas som ett rum där du vill spendera mycket tid i dusch och badkar framöver.

Badrumsrenovering som håller

När du satsar på en badrumsrenovering, se till att bygga på ett sätt som inte går ur tiden för snabbt. Den nya eleganta trästilen drar tydligt åt det klassiska hållet vilket är bra om du är rädd för att tröttna på trender. Men om du till exempel satsar på trägolv i badrummet måste du se till att en kunnig person gör bedömningen att träet är behandlat på ett sådant sätt att det fungerar i våtutrymmen. Ett fackmannamässigt öga!

Många byter bara delar av golvet så att duschytan och utrymmet under och intill badkaret fortfarande har mer klassiska badrumsmaterial. Det är viktigt att inte bara sätta in vilket trä som helst. Väggar och golv i våtutrymmen måste förstås vara producerade så att de håller fukten borta. Annars får du snart problem med mögel och fuktskador. Det finns en hel del på marknaden, ta hjälp av en yrkeskunnig för att få rätt material som skyddar mot fuktskador. En rolig trend är till exempel randiga duschväggar i olika nyanser som ger en helt annan känsla än en kakelvägg.

Det är vanligt att också göra en badrumsrenovering med försiktigare förändringar. Här kan både trä och mer klassiska material kombineras, som att halva golvet är av trä medan andra halvan är ett stengolv. Sten är också populärt under 2017 i våra badrum. Oftas som golvmaterial men ibland även på väggar och i detaljer.