Vikten av att beställa byggskyltar

Byggskyltar som skapar lugn, trygghet och tillhandahåller information är av stor betydelse i en framåtskridande samhällsutveckling. Att vara medveten om pågående händelser är avgörande för samhällets välmående.

Byggskyltar kan låta som ett generellt begrepp. Vad innefattar egentligen detta och varför är det så oerhört viktigt för ert företag att installera byggskyltar vid pågående arbeten? Det är naturligtvis en uppenbar fördel för ert företag att kunna marknadsföra er identitet och era pågående projekt. Detta attraherar nya kunder och skapar möjligheter till fler projekt.

Emellertid är det inte bara kommersiella syften som är avgörande vid valet av att installera en byggskylt. Det handlar även om samhällets trygghet. Människor är av naturen nyfikna och ofta misstänksamma. Genom att tydligt och klart kommunicera er identitet och era aktiviteter på plats skapar ni en känsla av lugn för er själva och trygghet för berörda parter.

Professionell montering av byggskyltar

Installationen av dessa stora byggskyltar kräver självklart kompetens och erfarenhet. Det handlar inte bara om designen och layouten av skylten, utan även om vilken information som ska finnas och hur stor skylten bör vara. Det är lika viktigt att ha koll på materialen för skylten och dess ställning. Dessutom får en byggskylt aldrig utgöra en trafikrisk eller skapa osäkerhet för fotgängare och cyklister.

Det är då betryggande att veta att ni kan få hjälp med allting, från början till slut. Redan från början kan ni få rådgivning som hjälper er att ta reda på era behov. Därefter kommer ni att få all den assistans ni behöver fram till monteringen av dessa hållbara skapelser.

Byggteknisk mätning av markområde

Om du står i begrepp att investera i ett större markområde där du vill utvinna grus med mera, har du sannolikt behov av att göra en byggteknisk mätning.

Du är entreprenör och har blivit erbjuden att förvärva ett företag som sysslar med utvinning av bland annat grus och sand. Företaget sysslar med att sortera och sikta det råmaterial som grävs upp i olika fraktioner. Efter bland annat tvättning levereras de färdiga produkterna till glasindustrin och till kommunala reningsverk för sandfiltrering.

Inte nog med grus och sand utan dessutom har företaget även en stenkross. Materialet som krossas går till asfaltindustrin men några fraktioner används vid dränering. Företaget kan visa upp en historiskt god lönsamhet. Men du vill självklart veta vilka volymer som går att utvinna ur området i framtiden.

Byggteknisk mätning med moderna metoder

För att göra en investeringskalkyl kontaktar du ett konsultföretag som arbetar med byggteknisk mätning. Företaget sysslar bland annat med mängdreglering vilket innebär att de kan beräkna de volymer eller mängder som finns i ett berg eller en grustäkt. Beräkningarna kan ske med avancerade metoder som 3D-scanning som möjliggör att stora datamängder kan hanteras.

Din styrelse är något skeptisk till dina investeringsplaner och har svårt att föreställa sig vad som döljer sig på företagets markområde och som i grunden är bolagets egentliga tillgång. För att övertyga styrelsen får du hjälp av konsultfirman. Det går nämligen att göra en flygmätning av området och då kan ett lagersaldo beräknas med noggrannhet och dessutom kan området visualiseras för styrelsen. För tjänster inom byggteknisk mätning se www.segerkvist.com.