10 saker de flesta inte vet om trädfällning


Är det tillåtet att såga ner gamla träd själv? Hur blir du av med stubbarna på tomten? Vad kostar en trädfällning? Här är några goda råd när du vill uppdatera trädgården och få in mera ljus.

I början av 1900-talet föddes idén om den så kallade trädgårdsstaden. Den sågs som en lösning på problemen för arbetarna som flyttat in till städerna under industrialiseringen. Nuförtiden är den ofta ett ideal för hur våra städer ska byggas och utformas. Några argument är att den är attraktiv, grön och skapar en småskalig och mänsklig stad, med lagom stora kvarter. Ofta jämförs den med villabebyggelsen utanför städerna som ju kräver biltransporter och tar mer mark i anspråk än flerfamiljshus i tätort.

Grönt och skönt

Den brittiska idén med trädgårdsstäder var före sin tid. Det är i alla fall en tolkning vi kan göra idag. Arbetare lockades till staden med arbete och ett utbud av nöje och kultur. Men många lämnade en fin och sund miljö på landet för smuts och trångboddhet i staden. Då föddes tanken på att bygga bostäder som skulle bli självförsörjande och ha jordbruksmark runt omkring. De skulle därigenom ha tillgång till livsmedel på nära håll. De skulle också ansvara för sitt eget avfall och bli mindre beroende av transporter.

Svenska trädgårdsstäder

Gamla Enskede är en av de första svenska städerna som byggdes enligt detta mönster. Den har en enkel och svensk stil. Idealet var bland annat Lillköping i en av Elsa Beskows böcker. Trähus i ljusa färger som var låga och hade egen trädgård. Det skulle finnas torg och parker i närheten. Om du vill efterlikna stilen eller har ett äldre hus med trädgård, använd natursten och singel och när det gäller växtligheten till exempel syrén, häggmispel eller fläder. En berså kan vara helt rätt och kanske klassiska blommor som lavendel, stockrosor eller höstanemoner? Vårlökar och ormbunkar är också en del i stilen. Om du behöver ta ner träd, tänk på följande:

 • Planera noggrant
 • Undvik sommaren, fäll träd i början av året istället
 • Använd rätt redskap
 • Mät upp hur långt det är till angränsande byggnader för att undvika skador
 • Ta med både stam och grenar i beräkningarna
 • Du får ta ner träd själv men chansa aldrig
 • Om du anlitar en arborist, kolla att denne har tillstånd och licenser
 • Behövs kranar eller räcker det med såg?
 • Ta in offerter
 • Prisnivå mindre träd från 2 500 kronor, större från 10 000 kronor

Vill du ha elektriker i Västerås?


Många saker kan man som privatperson genomföra på egen hand och utan att behöva en professionell elektriker. Ska du renovera i ditt hus är det också fritt fram att göra så bara du har ett bygglov. Du kan bygga din egen veranda, byta tak, bygga ut eller renovera ditt eget kök och badrum.

Det du inte bör göra; är att installera din egen elektricitet. Och du bör heller inte mura din egen mur (om du ska ha en öppen spis eller vedspis). Sådana saker kan nämligen innebära brandfara. Inte heller bör du dra ditt eget VVS. De kan också innebära risk för vattenskada.

Hitta din elektriker i Västerås

Då är det faktiskt mycket bättre att du anlitar en professionell elektriker i Västerås – till exempel. Och ber en riktig VVS-montör installera sitt VVS-system, och tar hem en riktig murare som murar din spis. Elektricitet är livsfarligt och det är det på två olika sätt. Du kan du få en stöt vid direktkontakt och den kan vara så pass kraftfull att ditt hjärta stannar av bara elchocken. Dels så kan installationen bli fel. Undrar man varför en elektriker ska anlitas ska inte ens behöva ställas; det är enklare att alltid utgår från att en sådan kommer att behövas.

Det kostar mer att göra fel

En fråga som vi ofta ställer oss är varför privatpersoner tar sådana risker? Det gäller inte enbart elektricitet och elektriker. Även vattenskador är till stor del sprungna ur ren okunskap och kanske på grund av ren och skär snålhet. Istället för att anlita en rörmokare tror man att man kan utföra det på egen hand men vem vågar riskera en vatten- eller fuktskada i köket eller i badrummet när det inte alls är så dyrt anlita en yrkesman med nuvarande rot-avdraget. Ta inga onödiga risker – de betalar sig sällan i det långa loppet.

barnfötter på trägolv

Vill du ha nytt golv


Om man har slitna golv hemma kan det vara dags för nya golv. Men hur ska man göra? Vilket nytt golv ska man och bör man skaffa sig? Vem ska lägga det nya golvet? Är man osäker på hur man ska gå till väga, ger vi här tips på hur man kan göra för att få till ett nytt golv.

Var ligger det golv som man vill byta ut? Är det i vardagsrummet vill man ju oftast ha ett lite mer dyrbart golv, men som håller i många, många år och som man inte ska behöva byta ut i första taget. Skaffar man sig en dyrbar parkett i ek, så kan det med rätt behandling hålla det i 50 år.

Parkett eller tiljor

Vill man skaffa sig ett golv som är lagt som en parkett kan man skaffa sig ett sådant i olika träslag. På så sätt blir golvet ett levande golv som skiftar i olika färger och nyanser. Vill man ha ett trägolv men som är lagt i tiljor brukar man oftast välja ett ljust furugolv eller av ask, eller bok. Vill man ha ett mörkare träslag kan man hellre välja ett i teak, körsbär eller mahogny. Detta träslag är inte fullt lika populärt som de ljusare slagen.

Plastmatta eller linoleummatta

Man kan välja att lägga sitt golv med plastmatta eller ett vackert linoleumgolv. Vill man få ett golv med ett fint mönster eller i flera olika färger, så brukar man välja ett golv med plastmatta eller ett som har linoleummatta. Dagens plastmattor och de av linoelum kan man gott och väl slipa om så att man får en fin och ny yta. På så vis kan man ha ett sådant golv i flera år och man förlänger det fina utseendet på golvet.

Sten- eller klinkerplattor

Vill man ha ett golv som tål vatten, som i kök eller, och i badrum kan man lägga golvet med stenmaterial, eller med klinker. Det blir en otroligt fin yta med stenmaterial. Numera finns det så många fina stenmaterial att välja mellan. Vill man kan man klä hela köket i kakelplattor. Då kan man välja fina mönster som ger en fin inramning till köket. På samma sätt kan man klä hela badrummet i stenmaterial som ger en fin och lyxig känsla till det.

Bäst är att anlita en professionell golvläggare lägga golvet åt dig. Här kan du läsa mer om golvläggare i södra Dalarna på: golvläggaresödradalarna.se.

fönster

Önskar du ett fönsterbyte?


Funderar du på ett fönsterbyte till din bostad? Och då kanske du har ställts inför valet av olika slags fönster? Beroende på dina behov kanske du önskar dig fönster med olika funktion? Här tar vi upp några olika viktiga funktioner på fönster som man kan välja mellan.

Det finns dels olika funktioner på själva fönsterglaset som man kan behöva, men det finns även olika lösningar dels på hur fönstret ser ut, och hur man öppnar fönstret.

Vridbara fönster och vädringsfönster

Det finns fönster som man vrider när man ska öppna det. Man tar tag i handtaget och fönstret öppnas antingen utåt, upptill på fönstret, eller nertill på fönstret. Dessa kallas vädringsfönster, då det är lätt att öppna dem endast för vädring. När man öppnar hela fönstret, behöver man inte ta bort saker som man har på fönsterbrädan. Sedan finns det vridbara fönster, som vrider sig kring sin egen axel, lodrätt. Då öppnar man dem genom att skjuta vänster, eller höger sida av fönstret utåt och fönstret vrider sig nästan 180 grader.

Fönster som isolerar bättre

Det finns fönster med en bättre isoleringsförmåga, som kallas Energifönster. De har antingen 2-glasfönster, eller 3glasfönster med ädelgas mellan fönsterglasen som isolerar mot kyla eller värme. På så sätt ser man till att värmen stannar inomhus på vintern, eller hettan stannar utanför om somrarna. Sådana Energifönster är mycket väl isolerade, så pass att man kan sänka uppvärmningskostnaderna, om man så önskar.

Fönster med inbrottsskydd och skottsäkerhet

Det finns även säkra fönster, med en hinna av laminat. Det gör att om fönstret utsätts för yttre våld, så splittras inte fönstret, utan håller ihop. Det gör att en inbrottstjuv inte får in sin hand genom fönstret och kan ta sig in den vägen. Därmed förhindrar man tjuven från att ta sig in obemärkt. Dessutom brukar larmet gå, om man söndrar ett fönster. Under de 10 minuter som det brukar ta innan en säkerhetsfirma kommer ut till platsen, förhindrar fönstret – som inte har splittrats, att inbrottstjuven kan ta sig in och stjäla saker.

Fönster utan renoveringsbehov

Gillar man inte att renovera fönster, kan man antingen skaffa sig PVC-fönster, som gör att man inte behöver renovera dem, eller så kan man skaffa sig fönster med aluminiumramar. De gör så att man inte behöver ersätta fönsterbågar och karmar, då aluminium inte förstörs såsom träkarmar och bågar av trä gör.

Bygg ut med kvalitet


Ska du bygga ut eller bygga om hemma? Varför inte bygga ut med kvalitet och anlita en arkitekt som gör ritningen till utbyggnaden? Genom att anlita en duktig arkitekt så ser du till att ombyggnaden, tillbyggnaden och renoveringen blir av högsta klass om en arkitekt får titta på den och rita den.

Om man tar sig tid att studera flera olika slags tillbyggnader så ser man, med ett upptränat och vant öga, vilka tillbyggnader som har ritats av arkitekter. De är nämligen mycket smartare och snyggare än de som ritas av lekmän. Även om man själv kanske tycker att det är billigare att rita sin egen tillbyggnad, så blir det i längden inte billigare. När det sedan är dags för en försäljning av bostaden, får du tillbaka investeringen i form av fler köpare, som kanske budar över varandra och slutsumman blir högre än du tänkt dig.

Vad gör en arkitekt som är så bra?

En arkitekt är helt enkelt proffs på byggnader. De har en lång utbildning som handlar om allt som har med hus att göra; material, vinklar på tak, väggar, fönster, de kan se vilka material som passar i olika hus. En arkitekt är garanten för att en konstruktion fungerar. Genom att inte anlita en arkitekt till ett husbygge eller renovering, tillbyggnad eller utbyggnad är som att anlita en bibliotekarie till att byta ut dina stammar. En arkitekt vet vad som fungerar på ett hus och vad som inte gör det.

En arkitekt kan hjälpa till med allt

Förutom att en arkitekt inte kommer ut och snickrar med en hammare och spik, kan en arkitekt hjälpa till med allt som rör bygget, utbyggnaden eller tillbyggnaden; bygglov, alla handlingar som krävs för bygget, projektering, kontrollansvar och att VVS-systemet ska fungera (detta gäller när det kommer till nybyggen).

Behöver du badrumsrenovering i Gävle


Har du funderat på att göra en badrumsrenovering i Gävle? Att genomföra en sådan är ett stort arbete. Först ska man riva ut allt som ska ersättas. Är materialet skadat av fukt, måste man sätta in ventiler och torka ut allt som måste torka. Först efter det kan man bygga med nytt och fräscht material.

Vilket material ska man välja? Här kommer det ju an på den egna budgeten och smaken. Vad kostnaderna hamnar på, beror ju på har stort badrum det är som ska renoveras. Ju mer hållbart material, desto högre blir ju kostnaderna. Å andra sidan är det material som man kan återanvända som är görliga om det är material som har en hög kvalitet. Det är ju enbart kakel- och klinkerplattor, och i ännu högt grad stenplattor som går att återanvända.

Vem ska du anlita i Gävle?

Ska man arbeta med material som både är kostsamma och som ska hålla för lång tid, är det mycket viktigt att man väljer en duktig hantverkare som kan hantera detta slags material. Då kan man ju alltid fråga grannarna, vänner och bekanta eller tjocka släkten om de känner till någon duktig och pålitlig hantverkarfirma som kan renovera badrum i Gävle. Om inte kan man alltid googla ”badrumsrenovering Gävle” för att få tag i en som kan renovera badrum i Gävle. När du sedan får förslag av Googles sökmotorer på hantverkare som har angett att de arbetar med badrumsrenoveringar i Gävle, så kan man titta särskilt om de är utbildade inom våtrum och behöriga att arbeta med vattenlås och golvbrunnar. Det är viktigt att de kan arbeta med rätt lutning på badrumsgolv och är certifierade VVS-montörer. Sedan kan man också kontrollera referenser innan man bestämmer sig.

Vad kostar olika material?

Man brukar räkna med att material med hög kvalitet, som kakel- och klinkerplattor eller stenplattor kostar kring 5.000-10.000 kronor per kvadratmeter, och ska man ha ett enklare slags klinker och kakel, kan de gå på mellan 2.000-5.000 kronor per kvadratmeter. Väljer man ännu billigare material kan man få ner dem på mellan 1.000-2.000 kronor per kvadratmeter. Det är då om man väljer våtrumsfärg eller våtrumstapeter.

plåtslagare

När du behöver plåtslagare i Stockholm


En plåtslagare arbetar som namnet på yrket säger; med plåt. Att ha ett tak av plåt har i många år, ansetts som ett sämre tak. Oftast har man använt plåt till tak på uthus, lider och mindre nogräknade hus, men det är synd att inte använda plåt till vanliga villor i större utsträckning. Plåten är både billigare än andra material och håller längre än minst 50 år. Alltså är plåttak ett lönsamt material att satsa på för sitt tak. Är man intresserad av att lägga om sitt tak av en plåtslagare i Stockholm är det några saker om är viktiga att tänka på.

Ungefärlig kostnad för plåttak

Beroende på hur stort taket är, vilken vinkel det har och om man även önskar nya hängrännor och stuprör, kommer ett plåttak att kosta lite olika. En ungefärlig kostnad kan landa på mellan 800-1.500 kronor per kvadratmeter. Till det bör man lägga arbetskostnaden. En ganska så relevant kostnad för hantverkare ligger på cirka 500 kronor i timmen, men just arbetskostnaden är avdragsgill enligt Rot-avdraget, som ger rätt till avdrag. Beroende på hur mycket som har dragits av under året, kan man få ner priset för arbetet till olika nivåer, men aldrig mer än 50.000 kronor per år och per person, och inte mer än en tredjedel av arbetskostnaden på ett år. För mer information bör man ta kontakt med Skatteverket. Många hantverkare gör Rot-avdraget åt sina kunder, vilket innebär att man som privatperson inte behöver ansöka om det och på så sätt slipper papperarbete med Rot-avdraget.

Anlita plåtslagare i Stockholm

Varför inte anlita en plåtslagare i Stockholm, som både kan ge garantier på plåttaket och som gör arbetet åt dig med byråkratin kring Rot-avdraget? Att få minst 50 års garanti på ett plåttak är en mycket generös garanti. Får man en takomläggning som inte behöver renoveras under de närmaste 50 åren underlättar för alla villaägare. Dock bör man ändå alltid kontrollera det egna taket. Allt kan hända och det kommer an på att hängrännor och stuprör inte innehåller en massa skräp som hindrar vatten och snö från att avledas från taket.

Skaffa miljövänlig el!


Om du bor i villa, har du möjligheten att på lång sikt bli oberoende av elförsörjning, om du ser till att bli din egen elproducent. För den som installerar solpaneler på det egna taket, är det en bra affär då du dels ser till att få gratis el på sikt, men även höjer värdet på villan. Den som är sugen på att köpa din villa (när du sedan vill sälja den) får ytterligare incitament att vilja köpa den för ett högre pris om du har solpaneler installerade på taket. För den som köper villan av dig, blir själv oberoende av elförsörjning.

Bli del av en miljövänlig rörelse

Om du väljer att installera solpaneler på taket blir du dessutom del av en miljörörelse som vi alla behöver för att klimatet ska bli bättre, för att ha en framtid för kommande generationer. Dessutom blir det ekonomiskt för dig i längden. Vi har ju alla blivit alltmer beroende av el. De flesta av oss har elspisar, kyl och frysar som driva av el. Vi har telefoner som är beroende av el. Vårt internet är beroende av el. Vi kan inte längre tvätta eller knappt diska utan tillgång till el. Vi får inte längre varmt vatten eller värme utan el. Med tanke på det omfattande behovet av el, behöver vi alla bli våra egna elproducenter, om elen ska räcka för kommande generationer.

Större elanvändning för oss beroende av elektriker

Med tanke på att vi har gjort oss så beroende av el, har vi samtidigt gjort oss beroende av elektriker som kan hjälpa oss med underhåll så att elen fungerar utan problem. Om du inte redan nu har någon bra kontakt och fått korn på en duktig elektriker, kan du behöva det. Särskilt om du bor i ett äldre hus kan du behöva en duktig elektriker som kommer ut och ser över din eltillförsel och samtidigt kan ge dig offert på solpaneler. Läs mer här om du behöver en elektriker i Solna: https://www.elektrikersolna.net.

Nyslipat golv i vardagsrum

Golvslipning eller ett nytt golv?


Vissa golv slits hårdare än andra och behöver därför åtgärdas snabbare och med kortare tidsintervaller. Alla golv slits och nöts, men det finns en tydlig skillnad mellan ett golv i hallen och ett golv som ligger i vardagsrummet där det förra kommer att utsättas för ett betydligt hårdare slitage och detta av helt naturliga skäl: Du går in i hallen, du har vatten och smuts på skorna, dina barn springer in, kastar kläderna i en hög på golvet, grus fastnar under kängorna och repar ytan och så vidare.

Ett hallgolv är utsatt, men det behöver inte innebära att trä som material utesluts från att användas där. Tvärtom: trä finns i olika hårdhet och till syvende och sist så handlar det snarare om att välja rätt ytbehandling för att kunna använda ett trägolv även i hallen. Vår fråga återkopplar till detta och gäller slitaget på golvet. Hur ska man tänka då ett trägolv i hallen har nått den punkt då det verkligen syns att det är nött, slitet och repigt och då man inte längre kan städa det (utan att det direkt ser lika smutsigt ut)?

Två alternativ finns: att anlita en golvläggare för att lägga ett nytt golv eller att låta samma golvläggare fräscha upp det senare genom en golvslipning. I åtta fall av tio så skulle vi säga att det senare är en bättre lösning. De två fallen där en golvslipning inte rekommenderas beror helt enkelt på att en sådan åtgärd inte är möjlig att utföra – ytan är för tunn och/eller golvet är för slitet. Annars är en golvslipning ett väldigt bra alternativ och där dessa skäl ligger till grund för detta:

Fördelar med en golvslipning

 • Billigare. Anlitar du en golvläggare i Stockholm för en golvslipning så blir prislappen – inkluderat rot-avdraget – avsevärt mycket lägre än vad kostnaden för ett nytt golv – exkluderat läggning – kommer att bli. Vill du dessutom anlita samma golvläggare för att lägga golvet så blir skillnaden extremt stor.
 • Snyggare. Man kan säga att ett nytt trägolv aldrig är lika snyggt som ett äldre. Det har potential att bli lika snyggt, men då får man ge det några år. Anledningen till detta är att ett trägolv är levande och att det – först efter några år – har satt sig och där det unika med golvet verkligen kommer fram- och till sin rätt. En golvslipning handlar om att skrapa bort skadorna och det tunna skiktet som drabbats av slitage; under detta skikt så är golvet lika vackert som tidigare.
 • Bättre för miljön. Det talar egentligen sitt tydliga språk. Vi måste återgår till det vi än gång gjorde – att renovera och reparera – snarare än att konsumera och köpa nya saker trots att de vi ersätter är fullt funktionsdugliga.

Golvet i hallen kan lackas

Som vi sa ovan så är valet av ytbehandling det avgörande. Om du fungerar med en golvslipning så kan du också ge extra skydd genom att välja rätt ytbehandling efteråt. I en hall – med allt slitage – så är lack det givna alternativet. Lack innebär en extra yta som är den som ytterst står emot vatten, fukt, smuts, smällar och repor.

Den enda egentliga nackdelen som finns är att det kan vara svårt att åtgärda enstaka skador. Tappar du ett tungt föremål på golvet så kan det innebära att man måste slipa bort lacken, reparera skadan och därefter applicera ny ytbehandling. Man bör därför vara försiktig med att tappa saker – som alltid – på ett lackat golv.

I övrigt så ger det ett väldigt bra skydd och en snygg glans som ofta är gångbar i just hallen – det rum som dina gäster kommer att se först och där du verkligen har en chans att ge din bostad ett gott första intryck.

Mer om golvslipning:
https://www.golvläggarestockholm.net/golvslipning-stockholm

golvslipning

När du behöver slipa golv i Stockholm


Ett trägolv är lagt för att hålla länge, och även om det inte underhålls så bra så har golv ändå förmågan att hålla i flera decennier. I Stockholm finns hus där originalgolven fortfarande ligger efter hundra år. Men för att ett golv ska hålla så länge krävs regelbundet underhåll och framför allt att man skyddar det från fukt och alltför omild behandling.

Golvslipning är bra golvvård

Vill man fräscha upp sitt golv när det börjar se slitet ut är det bästa sättet att slipa om det. Ett trägolv kan slipas om flera gånger, hur många beror på vad det är för typ av golv. Om ditt golv är gammalt är det antagligen et massivt trägolv, vilket innebär att plankorna består av ett enda stycke trä som sågats ut till en golvbräda. Det kan också bestå av massiva trästavar som lagts i parkettmönster. Sådana massiva golv kan slipas om många gånger, ja i princip tills det inte finns något kvar att slipa bort.

En annan typ av trägolv är så kallad lamellparkett, som är den vanligaste golvtypen nu, och har varit det i några decennier. Lamellparkett består av skikt, lameller, som limmats ihop. Det översta lagret kallas slitskikt och det är slitskiktets tjocklek som avgör hur många gånger golvet kan slipas. I normala fall kan ett lamellgolv slipas om ungefär tre gånger, vilket ger det en lång livslängd. Ett golv behöver vanligen inte slipas om oftare än vart tionde år.

Kan man slipa sitt golv själv?

Det är fullt möjligt att slipa sitt golv själv, men är man inte helt säker på hur man går till väga och har en god fysik så är det inget vi rekommenderar. För att slipa ett trägolv behöver man hyra en golvslipningsmaskin och köpa sliprondeller av varierande grovhet. Förutom en större golvslipmaskin behövs i regel också en mindre slipmaskin för kanter och hörn. Alternativt kan man slipa dessa områden för hand, men det ta lång tid och är väldigt slitsamt.

Att manövrera en golvslipmaskin kan vara bökigt om man aldrig gjort det förut, och tyvärr kan ett felaktigt handhavande ge upphov till svårreparerade skador på golvet. Det dammar och det låter mycket när man slipar golv, och det tar lång tid. Att slipa sitt golv på egen hand kräver därför såväl styrka som tålamod och koncentration.

Hur man slipar ett golv

Principen när man slipar ett trägolv är att man börjar med ett grovt slippapper och slipar golvet, och därefter upprepar processen två eller tre gånger till med allt finare slippapper. Det gäller att hålla slipmaskinen i rörelse hela tiden, eftersom maskinen annars börjar ”gräva” sig neråt och det kan bli fula märken i golvet.

Ytbehandling ger golvet skydd

När golvet är slipat jämnt och fint måste det ytbehandlas för att skydda träet. Här kan man välja lack för ett klassiskt utseende eller en modernare ytbehandlingsmetod som hårdvaxolja, som ger golvet ett mjukare utseende och kan upplevas som lite skönare att gå på. Det finns även ytbehandlingar som påverkar golvets färg, som pigmenterad golvolja, bets eller lasyr.

Golvslipning i Stockholm

Känner du att du hellre överlåter golvslipning och ytbehandling till ett proffs är det lätt att hitta golvslipare i Stockholm. I princip alla golvslipare erbjuder slipning av alla typer av golv, och dessutom alla tänkbara ytbehandlingar.

Mer om golvslipning: https://parkettspecialisten.se/