När du behöver en kompetent rörmokare i Uppsala


Vad ska man titta på för att veta om en hantverkare är duktig eller inte? Vilka kriterier ska man titta efter? Hur ska man veta om den man pratar med, antingen i telefon eller på plats om hon eller han är en duktig hantverkare? Han verkar ju vara så trevlig. Tyvärr kan man inte endast gå efter om någon är trevlig eller inte, även om det verkligen är ett plus i kanten. Vem vill ha med en otrevlig hantverkare att göra? Men hur trevligt tycker man det är när man sedan märker att rörmokaren har fuskat med arbetet? Då vill man vet att det är en ansvarsfull rörmokare som tar eget ansvar för sitt arbete och inte bara skyller ifrån sig. Här listar vi några av de kriterier som är viktiga att ta hänsyn till och för att kunna välja ut den slags rörmokare som man vill ha tag i.

1. Egen ansvarsförsäkring

En bra rörmokare eller ett bra företag som arbetar med VVS bör ha en egen ansvarsförsäkring. Det tyder på att det är ett företag som är medvetna om att saker och ting kan hända och som tar ansvar för det som kanske händer.

2. Rätt utbildning och certifieringar

Det är kanske en självklarhet att man har de rätta utbildningarna, men certifieringar visar på att rörmokaren vill vidareutbilda sig och är ambitiös. Det händer ju en del även inom detta område. Då är det viktigt att hålla sig a’jour med de nya teknikerna och utvecklingen.

3. Medlem av Byggkeramikrådet

Är man medlem av Byggkeramikrådet innebär det att man har gått utbildning som Byggkeramikrådet håller regelbundet. Man är kunnig inom kakling, och att arbeta med olika slags stenmaterial, klinker och keramik.

4. Auktoriserat VVS- företag

Att vara ett autkoriserat VVS-företag innerbär bland annat att det är ett företag som håller sig till det regelverk som finns när det kommer till att minska risker för vattenskador, legionellaspridning (i vatten som står stilla), för brännskador och förgiftningar som kan uppkomma då vatten kommer i kontakt med föroreningar. Att vara ett auktoriserat VVS-företag är för att kunden ska känna sig säker på att rörmokaren har de viktiga kunskaperna som gäller allt inom vatten och sanitet.

Anlita en rörmokare som uppfyller alla dessa krav

Den som uppfyller dessa krav, vilket måste ses som ett minimikrav på en rörmokare, kan känna sig säker att den personen arbetar efter branschregler och arbetar med rörmokari med kvalitet. Att det finns regler är viktigt för kunderna som ska kunna känna trygghet när de anlitar en sådan rörmokare. Här kan du läsa mer om en rörmokare i Uppsala, och Stockholm som uppfyller samtliga krav: http://www.rörmokareuppsala.com.

Det behöver BRF:er


Bor man i en bostadsrättsförening är det några viktiga funktioner som man kan behöva anlita eller köpa in. Beroende på hur stort fastighetsbeståndet är, behövs fler eller färre tjänstemän som arbetar med allt som har med fastighetsförvaltningen att göra. Här listar vi några av de viktigaste tjänster som man kan behöva anställa för att BRF:en ska fungera som den bör.

Administratör

En administratör är viktig för att se till att alla i BRF: en betalar in den månatliga avgiften som behövs för att driva fastighetsförvaltningen. Då behövs någon som håller ordning på alla fakturor och följer upp betalningarna.

Ekonom

Sedan behövs även en ekonom som ser till att alla fakturor sänds dit de ska, som alltid ser över bokföring och uppföljning så att det inte blir fler utgifter än vad det finns inkomster för. En ekonom är viktig för det handlar ju även om en ekonomisk förvaltning när man äger en fastighet. Och den kan enbart en utbildad ekonom göra på bästa sätt.

Fastighetsförvaltning

Det är väldigt tryggt om man har en förvaltare som kommer och tar hand om allt som kan hända i en fastighet; avlopp som krånglar, bostäder som behöver renoveras, trapphus som måste städas, tak och innergårdar som måste skottas, någon som sköter om värmen och läckande kranar. Vet BRF-ägarna vem de kan vända sig till om något händer är det en trygghet för dem.

Detta kan en fastighetsförvaltare göra

En fastighetsförvaltare kan ta hand om allt som har med själva fastigheten att göra; måla om fasad och fönster, reparera fasaden, balkonger och fönster. Byta ut stammar, reparera tak, förråd och källare. De bör måla om trapphus, reparera ledstänger, ordna upp i soprum, förrådsrum och sådant som kan bli stökigt när många människor använder samma utrymmen.

Ordna upp alla allmänna utrymmen

Många BRF:er har gästlägenheter. Dem måste någon ta hand om. Man kan inte alltid lita på var och en av alla BRF:ägarna utan någon bör ha särskilt ansvar för att alla gemensamma utrymmen blir omhändertagna. Det gäller att hålla dem städade, fräscha och att de fungerar. Här är städningen väldigt viktig. Man vill ju att en fastighet är snygg och ser representabel ut för alla som kommer och går i den. Ju större fastighet och fler bostäder desto mer arbete är det. Och man kan inte alltid lägga sådant arbete på styrelsen. Då kan det vara tryggt att kunna lägga de sysslorna på ett företag som tar hand om fastighetsförvaltningen.

Här kan du läsa mer vad ett företag göra som arbetar med fastighetsförvaltning.

Säkra ditt hus mot bränder


Om du har följt med i nyhetsströmmen den senaste tiden, vet du att det förekommer eldningsförbud ute i naturen. Man får inte elda, grilla eller utsätta naturen för risken för bränder just nu, när det är så torrt som det är ute i naturen.

Det är likadant varje år. För 4 år sedan uppstod en stor brand i skogen som det tog flera månader innan de kunde få stopp på den. Å ena sidan sägs det att det inte är så illa för skogen det gäller när det kommer till bränder. Tydligen får skogen ny chans att återställa djur- och växtliv på ett sätt som är till gagn för skogen. Däremot är skadorna för oss människor högst påtaglig. Både den stora risk för att en skogsbrand riskerar att sprida sig till byggnader och hus som ligger nära brandhärden, och den rök som sprider sig, riskerar att göra människor sjuka.

Flesta husägare står slätt mot en brand

Med tanke på hur stor risken är för bränder, står vi ganska oförberedda ifall det faktiskt skulle börja brinna hemma hos oss. Boverket skriver att det kommer in 10.000 brandlarm varje år i Sverige. Varje år omkommer 120 personer till följd av bränder. Antagligen var det mer förekommande husbränder bara för 100 år sedan. Mycket har hänt som har minskat risken för husbränder under alla dessa år. Ändå har vi en större risk för bränder som följd av ett varmare klimat. Något vi här upp i kalla Norden inte är vana vid, eller har anpassat oss efter.

Som husägare är det vi själva som måste se till att Boverkets regler om brandskydd efterföljs. Som husägare, eller fastighetsägare måste man se till att ha en brandstege,  brandfilt och en brandsläckare hemma. Sedan finns det strikta regler om man innehar en eldstad hemma, och vilka regler som byggherren måste följa vid bygget av en sådan.

Anlita företag som arbetar förebyggande

Vet man om sig att man inte har uppdaterat sitt hus när det kommer till förebyggande åtgärder i sitt hus, bör man anlita ett företag som kan göra en översyn och om det behövs, göra renoveringar som behövs för att förebygga bränder. Bor man i Stockholm är det viktigt att se över brandsäkerheten i sitt hem. Bland annat kan man göra en brandtätning i Stockholm. Det innebär bland annat att man isolerar enskilda rum, såsom kök till exempel, med material som inte är antändande och som klarar av höga temperaturer. Skulle en brand uppstå i köket, sprider den sig inte så lätt till andra delar i huset.

Lösningen som BRF:er behöver till hushållens stammar


När man har många hushåll  i en stor fastighet som i Stockholm till exempel har man stora stammar i ett system som gör bostäderna känsliga mot stopp i avlopp. Det är inte bara ett hushåll och vad man gör i det hushållet som avgör hur stammarna fungerar. Då många bostäder har samma avloppssystem påverkar alla varandra. Då hjälper det inte även om man själv kanske är duktig och rensar sina egna rör. Det finns sådana som är duktiga och inte slänger fett i avloppet utan torkar upp det med till exempel tidningspapper, eller häller fett i burkar och flaskor eller i burkar och slänger det i soporna.

Gemensamt måste man spola rören i en BRF

Det finns hushåll som rensar sina golvbrunnar och håller dem rena från hårtestar och annat som kan åstadkomma stopp i avloppen. Och så finns det de som struntar totalt i att underhålla sina avlopp och rensar ur dem. Då påverkas de hushåll där man är duktig och rensar avloppen av de hushåll som inte bryr sig om underhåll eller hur de behandlar de gemensamma rören. Orättvist kan man tycka men så är det om man bor i en BRF. Då är BRF:s lösning att gemensamt spola stammarna med hett vatten på regelbunden basis det enda rätta.

Så går en stamspolning i Stockholm till

Ber man ett företag komma ut och spola stammarna, ber de oftast om att få se rörsystemet i fastigheten för att kunna planera stamspolningen och veta att de inte missar något rör i misstag. Efter hushållen i ett och samma trapphus är sammankopplade med samma rör, går man nerifrån uppåt och ser till at spola stammarna med hett vatten. På det sättet får man en genomrinning av hett vatten i samtliga rör.

Stamspolning är inte någon permanent lösning

Även om man går igång vattenavrinning med en stamspolning i en fastighet eller en BRF i Stockholm, är det inte en permanent lösning på stopp i avlopp. Efter något år har man oftast samma problem, om man inte gör ett stambyte. Ett stambyte är en genomgripande förändring som möjliggör för alla hushåll att få helt fräscha rör och rörsystem i en fastighet. Då kan man antingen byta ur rören eller göra en så kallad relining när man förnyar rören med plast, eller med plaströr. Det kan behövas om rören är mer än 50 år gamla. Även om vissa rör är till exempel gjorda av koppar eller gjutjärn, kan de behöva bytas ut efter så pass många år. Läs mer om stamspolningar man kan utföra i Stockholm på: lgt.se/tjanster/stamspolning-stockholm.