Hur vet jag att det är dags för en OVK besiktning?

Frisk luft behöver alla, både från utevistelse och under den tid vi är inomhus. Det är viktigt att luften inne är ren och frisk. Kontrollera därför ventilationssystemet regelbundet.

Att utföra kontroller av ventilationssystemen är obligatoriskt idag. Alla fastighetsägare måste med bestämda intervaller se till att utföra dessa. Detta görs för att luften som passerar från utsidan till insidan av huset ska vara så ren och frisk som möjligt. Hur ofta man bör göra dessa OVK besiktningar är lite olika. Det beror på vilken typ av hus man har och om det är ett flerfamiljshus eller inte. Som husägare till en fastighet där det till exempel endast bor en familj, så görs denna typ av kontroll bara vid inflyttning i bostaden. Medan exempelvis flerfamiljshus behöver kontrolleras betydligt oftare. Efter en sådan här kontroll så kommer man att få ett intyg på att det är gjort och där kommer det också stå skrivet när besiktningen behöver göras nästa gång.

Eventuella åtgärder

När en OVK besiktning är gjort, så får man ett intyg där det kommer även att stå vad som behöver åtgärdas med ventilationen, ifall det nu behövs några åtgärder. Det kommer också finnas med i intyget när problemet förväntas vara löst. Genom att man ser till att kontinuerligt kontrollera sin ventilation så säkerställer man att luften inne i bostaden håller sig fräsch och ren. Man kan få alla möjliga slags problem ifall ventilationen inte fungerar som det ska, huvudvärk till exempel. Kommer det inte in någon ren luft eller tillräckligt med luft så mår vi till slut inte särskilt bra.

Vad kontrolleras vid en OVK besiktning?

För det första så kontrolleras funktionen och de egenskaper som systemet har så att de är funktionsdugliga. Det kollas också efter eventuella skador och fel och det antecknas vilka åtgärder som behöver göras. Den kontrollant som kommer till bostaden för att utföra ventilationskontrollen kommer också att se över så att det inte finns några föroreningar kvar i systemet som riskerar att spridas in i huset. Föroreningar kan vara direkt skadliga för de som bor i bostaden eftersom man andas in det i lungorna. För att ventilationssystemet ska fungera på ett optimalt sätt så behöver det gås igenom med några års intervaller, läs ovan för att se vad som skrevs om när en OVK besiktning ska göras. Detta beror på vilken typ av hus det gäller.