Se över rören med stamspolning

För att minska risken för problem med rör och ledningar gör man en stamspolning. Med hjälp av denna spolar man rent hela rörsystemet, och man får då bort smuts och fett från insidan av rören.

Avlagringar samlas längs rör och ledningar i hemmet. Vartefter vi spolar ner matrester och annat fastnar något på insidan av röret. Beläggningarna försämrar rörens kvalitet. För att hålla dessa bra och slippa byta rör kan man göra en stamspolning. Ska man göra en stamspolning i en lägenhet börjar man längst nerifrån från samlingsledningar, och man skickar då hett vatten med högtryck upp i rören och detta löser upp fett och andra beläggningar som sitter där. Stamspolningar minskar även risken för stopp och vattenskador på fastigheten. När man gör stamspolning går man igenom samtliga ledningar i fastigheten.

Snabbt och smidigt med erfarna tekniker

Man brukar säga att man cirka vart femte år ska göra en stamspolning, detta beror på vilken ålder och vilket skick rören är i. Stamspolning tar cirka 30 minuter att göra per lägenhet och det kostar ofta runt 1500 kronor i timmen. Ta kontakt med ett kunnigt företag som gör stamspolning i Stockholm. Behöver man hjälp i en storstad har man fler alternativ att välja mellan. Finns det någon i din bekantskapskrets som kan råda och tipsa om ett företag är det bra, annars hittar du det enkelt genom att söka efter ett. Det är mindre kostsamt att anlita ett företag än att behöva byta ut en massa rör och ledningar i fastigheten.