IBC tank

Frakta en IBC tank själv


Behöver du köra vatten någonstans? Eller bara något annat, men du behöver en IBC tank för att kunna transportera det? Det finns flera problem som kan uppstå när en IBC tank ska fraktas. Ska man frakta just vatten eller annan vätska är ofta vikten det största problemet. Att bara hyra en skåpbil och lyfta in IBC tanken är lättare sagt än gjort – särskilt om det är mellan 600 – 1 000 liter vatten i den. Just vikt och av- och pålastning är ofta det som ger mest bekymmer när en IBC tank ska fraktas av privatpersoner.

Får du frakta den lagligt?

Har du en IBC tank full med vatten blir den, som ovan nämnt, väldigt tung. Är det 1 000 liter du ska frakta är det mer än ett ton som ska in i bilen. Om du sedan får köra detta beror lite på hur du väljer att frakta det. Ska du till exempel ställa upp den på ett släp behöver du kolla först så att det klarar av att lasta över ett ton. Sedan behöver du eftersöka om din bil får dra den viktklass släpet är i och att din körkortsbehörighet räcker till.

För att förenkla transporten kan det vara lättare att helt enkelt skaffa en mindre IBC tank på till exempel 600 liter om du får frakta den vikten. Att ta en extra vända eller två kan vara ett bättre alternativ än att utöka körkortsbehörigheten eller att köra på ett sätt som inte är tillåtet enligt lag. Det rekommenderas inte att fylla en IBC tank endast till hälften, då kraften som uppstår i kurvor är mycket stark och gör körningen väldigt riskfylld.

Ska du frakta farligt gods?

Om innehållet i IBC tanken är brandfarliga vätskor, till exempel bränsle, får inte privatpersoner frakta det om mängden bränsle per behållare är mer än 60 liter. Ska du köra på väg eller terräng får inte heller den totala mängden i transporten överstiga 240 liter.

Att endast ha 60 liter i en IBC tank är väldigt lite i förhållande till hur stora de normalt är. De flesta modeller på marknaden är mellan 600 och 1 000 liter, så om det är brandfarliga vätskor du ska frakta som privatperson, finns det säkerligen smidigare alternativ. En IBC tank tar onödigt stor plats om den bara är fylld med en tiondel eller mindre av sin kapacitet.

Vidare finns undantag för privatpersoner att frakta farligt gods om det är förpackat för att säljas i detaljhandel. IBC tankar omfattas dock inte av det här undantaget, eftersom det då inte anses vara förpackat med detaljhandelsförsäljning i åtanke. Vid sådana lägen kan det krävas tillstånd, eller att lösa transporten på annat sätt, för att kunna genomföra den.

skorsten

En skorstensrenovering i Stockholm är nödvändig


En av anledningarna till att Stockholm är en unik stad som skiljer sig från andra större städer i Europa är att det där finns en mix mellan hustyper; både sett till ålder och sett till design. Menas med detta; i Stockholm finns det fortfarande möjlighet att bo i ett hus som byggts för hundra år sedan och det finns möjlighet att bosätta sig i ett snyggt designhus. Det som är unikt med detta är att att de olika hustyperna smälter ihop och att det inte ser konstigt ut; något som ställer höga krav både på stadsplanerare och på arkitekter som jobbar med dessa frågor.

Krav ställs även på de personer som bor i husen i fråga – detta dock gällande rent underhåll av den fastighet som man äger. Bor du exempelvis i ett äldre hus i Stockholm så ligger ansvaret på dig att detta hus även kommer att kunna användas av framtida generationer.

Detta underhåll kan handla om att slipa golvet, byta taket eller genomföra en skorstensrenovering och syftet spelar ingen roll – huvudsaken är att man som husägare till ett äldre hus i Stockholm tar denna fråga på allvar och tar sitt ansvar för att även kommande generationer ska kunna leva och bo i ett hus med anor från hundratals år tillbaka.

Kort sagt – ibland så krävs det att man genomför en skorstensrenovering eller en omdragning av elektriciteten, både för sin egen skull och för andras i Stockholm. Alla som bor i den staden har ett gemensamt ansvar som ligger i att även i framtiden behålla den unika status som man har i Europa.

Kontakta rätt företag

Att underhålla är en sak, men att underhålla på rätt sätt är en helt annan fråga och här har man också ett ansvar som husägare i Stockholm. Det här kan låta självklart och enkelt i teorin men tyvärr så ser det helt annorlunda ut i praktiken. Det här kan förklaras av att Stockholm är en stor stad och att det där finns massor av olika företag som konkurrerar med varandra – denna konkurrens medför att dessa företag, tyvärr, åtar sig arbeten som de i själva verket saknar kompetens för.

Ett företag i Stockholm kan – helt enkelt – erbjuda sina tjänster inom skorstensrenovering eller dragning av el utan att de har kompetens eller certifikat för att utföra uppgiften i fråga. De säger att de kan- och får göra jobbet i fråga, men i själva verket så har de vare sig utbildningar eller certifikat för jobbet. Något som naturligtvis kan medföra katastrofala följder och som husägare måste man här vara på sin vakt.

Man måste verkligen säkerställa att det företag man anlitar – oavsett om det handlar om att renovera en skorsten, restaurera sitt tak eller dra elektricitet till köket – också har kompetens och nödvändiga utbildningar. Som sagt; man har ett stort ansvar som husägare i Stockholm och detta innebär att jakten på ett billigt pris ibland får ställas åt sidan – viktigast är att jobbet blir korrekt utfört och detta oavsett vad det handlar om. Stockholm är en unik stad och ska så förbli även i framtiden. Få hjälp med din skorstensrenovering och återställer din skorsten till nyskick!

fönster

Låt dina fönster skapa en stil av allmoge


Någon har liknat fönstret vid husens ögon, och spröjs som dess mascara. Liknelsen är kanske missvisande och ofullständig, men det finns en viss poäng för hur fönstren, liksom ögonen, många gånger kan vara bland det mest uttrycksfulla i hela objektets uttryck. På äldre finare hus var det vanligt att man la gott om tid att smycka fönster med finsnickerier som gav ståtliga och vackra byggnader. Idag sker fönstrens omsorg främst vid nybyggnationer med även vid fönsterrenovering på fönster i äldre (och nyare) byggnader. 

Idag har husens fönster ofta mer standardiserade lösningar när det gäller storlek, format och med eller utan spröjs. Men för den som söker återskapa en allmogestil är det en god idé att börja just här. Med fönstren.

Sidohängda fönster då och nu

Förr var det vanligt med sidohängda fönster, vilket går att återinföra även idag. Denna gång med effektivt 3-glasfönster eller kanske med 2-glasfönster med energieffektiva glas. Sidohängda fönster ger inte sällan en vacker profil och med haspar förstärks verkligen känslan av allmoge och traditionell nordisk kultur.

Spröjs för smyckade fönster

Fönsterspröjs är vanliga i dela upp fönsterglaset i 6 rutor. Då är det ofta tal om utompåliggande spröjs. Men spröjs kan komma i många olika varianter, från kryssade mönster i topp till diagonala rutor till mindre rutor. Dessa dekorationer ligger allt som oftast i överkant på fönstret och skymmer på så vis inte sikten. Har man exempelvis utfört en fönsterrenovering och vill byta spröjs kan ett tips vara att låta bearbeta ett fotografi i ett bildbehandlingsprogram för att utifrån olika versioner kunna få en uppfattning om det färdiga resultatet.

Se över dina färgval

När man är mitt i en fönsterrenovering har man oftast redan en klar uppfattning om hur man vill att det färdiga resultatet ska bli. Om inte, så se över färgvalen ännu en gång. Många allmogehus bryter av i färgvalen kring fönstret mot husets fasadfärg. Bland det vanligare vi ser på landsbygden är vita fönsterspröjs till en faluröd fasadfärg. Men det finns också mer påhittiga varianter från förr. Så som blå fönsterkarmar och spröjs till en gul fasadvägg, eller en kombination av färgerna mörkrött, vitt och ljusgrönt. Studera inredningstidningar, eller sök på nätet för att få nya idéer om färgval som skapar rätta känslan av allmoge.

Ovan finns tre tips för att skapa mer känsla av allmoge genom att se över fönstren vid en nyproduktion eller inför en fönsterrenovering. Allmoge är en stil som ofta vackert smälter in i alla svenska miljöer, genom sin påminnelse om vårt kulturarv.

Läs mer om Fönsterrenovering i Stockholm.

fasadrenovering

Fasadrenovering gör städer vackrare


Avgaser och slitage från miljön – regn, snö, sol och vind – gör att fasader på hus tar skada och måste renoveras. Det här är ingenting som exkluderat till privata villaägare – även om det är dem som man i första hand tänker på då man nämner ordet fasadrenovering. Det är trots allt där som man ser att målning, putsning och annat sker i en högre grad.

Dessa projekt sker dock även – om än inte i samma omfattning – då det gäller de offentliga byggnader och de större fastigheter som finns i exempelvis Stockholm – även på dessa genomför man med jämna mellanrum en fasadrenovering. Anledningen till detta är främst för att de ska få en längre hållbarhet och därmed bli möjliga att använda även i framtiden; något som i Stockholm är extra viktigt då man där har hus och fastigheter som har både anor och stolt historia. Dessa är också viktiga att genomföra fasadrenoveringar på av ett annat skäl – nämligen det rent estetiska.

Har man – som Stockholm – en så pass stor turistnäring så är det också viktigt att de äldre husen i exempelvis Gamla Stan är så vackra som möjligt och här blir således en fasadrenovering, med jämna mellanrum, lite av ett måste. Dels så gör en sådan att de som bor i huset kan har en högre levnadsstandard och dels också att man som turist i Stockholm – eller som boende i staden för den delen – kan njuta av- och känna historiens vingslag, kort sagt – en fasadrenovering i Stockholm ligger i allas intresse.

Stockholm ligger långt fram

I jämförelse med hur andra städer behandlar sina äldre byggnader så ligger Stockholm ganska långt fram rörande fasadrenoveringar. Stockholm är – av naturliga skäl – inte lika skickliga som exempelvis Rom eller Florens på att ta hand om historiska byggnader; i dessa städer så spelar dessa nämligen en väldigt stor roll. Men om vi jämför med andra städer – London och New York – så kan man säga att Stockholm – i god tid – brukar genomföra en fasadrenovering på de byggnader där behovet finns.

Det vill säga, man gör det innan något går sönder och i god tid innan något hinner bli alltför fult rent utseendemässigt. En fasadrenovering i Stockholm kan här handla om något så enkelt som att putsa, tvätta och förfina exteriören likväl som att man byter ut det som gått sönder – vid det senare exemplet kan vi här nämna exempelvis Slottet och Nationalmuseum som typiska byggnader där staden agerat korrekt.

I en annan stad så hade dessa byggnader – stora turistmagneter – kanske fått stå orörda av ekonomiska skäl; i Stockholm tog man dock beslutet att en fasadrenovering var absolut nödvändig och detta kommer att bära frukt i framtiden. Genom dessa renoveringar har man kanske tappat två-tre år av inkomster från turister, men man har däremot gjort inkomsterna möjliga för en lång, lång tid framöver.

Läs mer här om fasadrenovering i Stockholm.

lagerhall

Tillbehör skapar flexibilitet i flexibla hallar


Lagerhallar är kända just för att vara flexibla. De är enkla att slå upp, rymliga och praktiska på många olika sätt. En lagerhall är dock inte bara en lagerhall. Beroende på vilka tillbehör man väljer kan din lagerhall bli helt olik en annan. Det som kan väljas är bland annat belysning, portar och tryck. Nästan alla lagerhallar är på något sätt anpassade för att passa just den verksamhet de hyrs in till.

Belysning

En belysning behövs i de allra flesta lagerhallar. Vill man kunna arbeta efter att solen har gått ner krävs det helt enkelt lampor för att man ska kunna arbeta ordentligt. Dessutom kan det bli ganska mörkt i en lagerhall överlag, även om solen skiner därutanför.

I de allra flesta fall kan du be om att få belysningen levererad från företaget du hyr lagerhallen ifrån. Om du inte har beställt montering, levereras ofta belysning på ett sådant sätt att det är enkelt att installera. Många firmor kan dessutom leverera belysning som är anpassad efter kundens önskemål. Prata med företaget och beskriv dina behov och när och hur lagerhallen skall användas. Tänk på att belysning kostar och överväg om det är värt det, annars kan du få betala mer än vad du egentligen behöver.

Portar

Lagerhallar kan i allmänhet levereras med många olika typer av portar. Till exempel finns det manuella vikportar som anpassas efter kundens behov. Vanligtvis levereras dessa portar med en infälld gångdörr för att kunna komma in och ut lättare. Att ha en vikport till sin lagerhall är ett populärt val. De är välisolerade, täta och robusta i allmänhet.

Andra alternativ är att välja motordrivna portar. Vill du lägga ner lite extra pengar och få det lite bekvämare kan det vara ett alternativ. Om du vet att porten kommer att behöva öppnas och stängas ofta, kanske det är det som är det bästa. Betänk dock som sagt att det blir lite dyrare. Väg kostnaden mot bekvämligheten.

Logotyp och tryck

Är det någon särskild verksamhet eller något särskilt evenemang som dina lagerhallar ska användas i? I sådana fall kan det vara läge att ordna att få din logotyp tryckt på den. Det ser bra ut, ger möjligtvis lite reklam och behöver inte heller vara särskilt svårt att ordna. Hör med firman du hyr lagerhallarna av om de kan ordna med detta. Givetvis kostar även det här extra pengar, och du behöver såklart väga kostnaderna mot vad det kan tänkas vara värt.

Här Hittar du flexibla lagerhallar: www.lagerhallar.nu

Introduktion till bergvärme


bergDet är allt fler och fler som börjar inse fördelarna med att använda sig av bergvärme. Det är både ekonomiskt, välfungerande och vänligt mot miljön. I storstäderna (Stockholm, Göteborg, Malmö bl.a.) är det fortfarande ganska ovanligt att se hushåll med den här uppvärmningsmetoden.

Strax utanför dessa städer (ut mot Södertälje utanför Stockholm t.ex.) kan man dock notera att husägare har börjat använda sig av bergvärme och andra alternativa metoder för att hålla bostaden varm.

Hur fungerar det?

En vanlig anläggning när det kommer till uppvärmning av ett medelstort hus utgörs av flertalet (ibland dock bara ett) hål som borrats ner i berget. Hur djupa hålen är varierar, beroende på var vattnet som systemet använder sig av finns. Vanligtvis brukar de dock variera mellan 90 och 200 meter ner i marken.

Energin i sig skapas genom att en nedkyld vätska förs ner i berget genom en ledning. Den här nedkylda vätskan värms sedan upp av grundvattnet som finns i berget. En konsekvens av det här är att grundvattnet i berget kyls ner en aning. Kollektorslangen har sedan som uppgift att absorbera värmen som finns i grundvattnet. Värmen förs hela vägen upp in till värmepumpen som sedan värmer upp bostaden.

Skillnader mellan landsdelarna

Hur djupa hålen behöver vara beror på var i landet anläggningen ska installeras. I norra Sverige är avståndet till vattnet generellt sett längre än hur det är i mittersta och södra delarna av landet. Borrar man till exempel för bergvärme i Södertälje behöver man inte borra lika djupt som om man skulle borra utanför Östersund.

Däremot behöver de som bor i Södertälje i de flesta fall behöva borra djupare än dem som bor i de allra sydligaste delarna av Sverige. Samtidigt har dock berggrunden i städer nära landets kuster, exempelvis Södertälje, generellt sett en sämre värmeledningsförmåga. Detta eftersom berggrunden ofta är av sandsten, snarare än av granit som är vanligt mer inåt i landet.

 

Bergvärme – snabbfakta

Många leds att tro att bergvärmen kommer från jordens inre. Faktum är dock att värmen kommer från solens strålar.

Om du vill dra så mycket ekonomiskt nytta som möjligt av din anläggning – se till att också bruka så mycket energi som möjligt. Det är då vinsten blir som störst.

Per meter borrhål, kan man ta ut mellan 10 och 30 Watt.

Om du vill installera bergvärme, finns ett bidrag du kan söka för det.

Det är bra att tänka på att värmepumpen försörjs av el. Vid strömavbrott kan alltså din bostad förlora sin uppvärmning.

Om du funderar på att installera bergvärme, bör du redan ha ett vattenvärmesystem i huset.

Skydd mot dolda fel i hus


Dolda fel i hus är bekymmersamt för både säljare och köpare. Som säljare har du en upplysningsplikt, du måste helt enkelt berätta om fel som kan finnas när du ska sälja ditt hus. Ja inte bara huset, upplysningsplikten omfattar också fel som kan finnas i marken som hör till huset och tillbyggnader som gästhus, garage och annat. Dessutom ska du också berätta om du vet med dig att någon installation i byggnader eller marken kan vara felaktiga och leda till problem för köparen. Med installationer menas alltså allt från vatten, el till ventilation och att skorstenen fungerar som den ska och inte riskerar att orsaka en brand för den nya ägaren när du har sålt.

Som köpare har man en undersökningsplikt där man är skyldig att ta reda på om huset, marken och tillbyggnader är i bra eller dåligt skick. Säljarens ansvar för så kallade “dolda fel”, fel som är svåra att upptäcka av köparen sträcker sig tio år efter att köparen fått tillträde till huset.

Bra hjälp av besiktningsman

Köparen bör anlita en besiktningsman som går igenom huset innan köpet. En besiktningsman kan naturligtvis inte upptäcka dolda fel, som undermåliga dräneringsrör i marken, men är ändå en bra hjälp för köparen. Har köparen anlitat en professionell besiktningsman som har undersökt huset innan köpet så har köparen gjort sin plikt. Skulle det sedan visa sig att det funnits dolda fel i huset kan köparen vända sig till säljaren och diskutera ersättning.

Försäkringar kan skydda säljaren

Den som säljer sitt hus eller fritidsboende har alltså ansvar för dolda fel i tio år efter försäljningen. Det är en lång tid. För att slippa konflikt och eventuella krav på ersättning från köparen om något skulle gå fel efter försäljningen kan du som säljare skaffa en försäkring. De kallas ibland “säljarförsäkring” eller “dolda-fel-försäkring”. Det här kan du göra på egen hand eller fråga din mäklare om hjälp med försäkringsskydd när du ska sälja.

Med försäkringen har du ett visst skydd om köparen upptäcker fel på huset eller marken efter att ni gjort affär. Försäkringsbolaget som du köpt försäkringen av går in och tar diskussionen om felen med köparen istället för att du själv behöver göra det. Försäkringen hjälper dig som säljare om du skulle hamna i konflikt, till exempel en domstolstvist med köparen. Försäkringen kan också ge dig skydd mot krav på ersättning. I så fall är det alltså försäkringsbolaget som går in och betalar köparen vid dolda fel som hittats i ditt gamla hus.

Tips för att göra en billig renovering


Om man går i tankarna på att renovera, infinner sig nog också tankarna kring budgeten. Att renovera kan ju vara ganska stor investering. Gör man det rätt brukar den här investeringen dock löna sig genom en markant värdeökning av bostaden.

Många mäklare sätter renovering av badrum och kök som 2 av de främsta faktorerna (som går att påverka själv) till att en fastighet ökar i värde. Det finns ett par generella tips man kan utnyttja för att komma undan billigare. Bland annat:

Alltid utnyttja Rot-avdraget

Gör noga efterforskningar kring vad ROT faktiskt täcker. Att utnyttja hela dess omfång gör att priset på renoveringen kan landa mycket billigare i slutändan.

Tänk på material

När man ska renovera är det bra att överväga de olika material som finns. Ska man till exempel göra ett fönsterbyte är ett bra alternativ att göra det till PVC-fönster. PVC-fönster sparar både tid och pengar då det knappt kräver något underhåll och är väldigt billigt vid inköp.

Det är dessutom väldigt bra långsiktigt, då det erbjuder en bättre isolering än vad till exempel träfönster gör. Olika typer av material bör alltid övervägas om man vill tänka ekonomiskt.

Ta hjälp av vänner eller grannar

Om du känner någon som är händig – tveka inte att fråga om hjälp. Även om Rotavdraget sänker arbetskostnaderna en hel del är det som bekant fortfarande ganska stora kostnader. Att ta hjälp av en duktig vän eller granne är både ekonomiskt och trevligt. Se dock till att bjuda på fika för besväret.

Håll dig till de grundläggande verktygen

Så fort byggaffärer informeras om dina renoveringsplaner vill de ofta sälja på dig diverse specialanpassade verktyg. Det kan vara allt från specialrollrar, speciella lutpenslar och specialmejslar. Fundera på vad du verkligen behöver för att genomföra renoveringen och låt dig inte luras. Var alltid vaksam när ordet ”special” dyker upp i de här sammanhangen.

Gör en välkalkylerad budget innan

Att ha en god framförhållning och göra en budget innan renoveringen påverkar en hel del var priset till slut landar. Har man gjort en budget över de olika saker man behöver köpa in innan, kan man också lättare söka runt för att hitta det billigaste material och verktygen för detta.

Sedan finns idag också tapeter, möbler och kakelplattor i nästan alla prisklasser. Så med god framförhållning kan man enkelt påverka den ekonomiska biten även här.

Garageport – ska du bygga själv eller köpa?


Vipport, skjutdörrar eller helt enkelt två breda dörrar mitt emot varandra med ett ordentligt lås. Du behöver en ny garageport men vad ska du välja? Ska du köpa nytt eller väljer du att bygga den nya porten med dina egna händer?

Självklart kan du bygga din egen garageport. Men det finns några tydliga fällor att falla i. Om du tittar runt på nätet kan du lätt hitta andra hemma-byggare som har gjort misstagen före dig. En vanlig miss är att välja fel material. Trä som suger upp mycket vätska när det regnar och är fuktigt ute blir lätt allt för tungt på en garageport. Särskilt om det är det är en skjutdörr. Andra glada amatör-fixare kan vittna om att de byggt portar med bastupanel just för att de ska tåla fukt men att det ändå lett till problem. Det är skillnad på att bygga för en bastu inomhus som kanske hettas upp och blir fuktigt någon gång i månaden jämfört med en port som ska stå utomhus och klara alla sorters väder och temperaturer i många år.

Ett vanligt problem med olika sorters panel på hemmabyggda portar brukar vara att få till sponten rätt. Om du sätter den för tätt blir porten förstörd när träpanelerna sväller. Ska du bygga själv så försök att leva dig in i hur mycket trämaterial sväller under en riktigt svensk regnsommar då spön står i backen flera dagar, kanske veckor i sträck.

Ett knep för att få en lättare garageport är att konstruera den i lätt metall, eller bygg i alla fall med delar av till exempel aluminium. En metallram med till exempel spårad plyfa är kanske det som passar just dig. Det finns förstås ett bra argument för att bygga själv och det är priset. Men det är kanske också det enda riktigt starka argumentet.

Porten ska klara snö, regn och blåst

Ute i handeln finns ett brett sortiment av garageportar som är byggda för att klara allt från novemberblåst, till januarisnö och svensk sommar – vare sig det hällregnar eller blir skarpt solsken.

Du som väljer att köpa en port slipper fundera på vilket material som passar bäst, det ska tillverkaren och butikspersonalen kunna upplysa dig om. Ute i handeln kommer du också kunna jämföra priser och fråga hur länge du kan förvänta dig att garageporten håller. Det är lätt att tänka med plånboken. Det ska du också göra – men kom ihåg att garageport är en sak du inte bör köpa många gånger i livet. Helst bara en gång.

Bastu för både kropp och själ

Bygga bastu


En bastu kan verkligen skapa värme och hemtrevnad, inte minst under det kalla vinterhalvåret. Men vad ska man tänka på innan man förverkligar drömmen om en bastu? Här går vi igenom några viktiga punkter.

Först och främst ska vi säga att om man inte vill göra arbetet själv kan man förstås vända sig till en snickare för att få hjälp med bastubygget.

Att välja rätt plats för bastun är förstås a och o. Numera är det mindre vanligt att man placerar den i källaren, det har istället blivit mer populärt att placera den där det finns en utsikt. I dag kan man till och med ha bastun i vardagsrummet, om det handlar om en monteringsfärdig variant.

Den monteringsfärdiga bastun blir allt vanligare och det är allt färre som bygger sina basturum själva. En egenbyggd bastu har sin charm, men man kan tjäna mycket, både i pengar och arbetsinsats, på att köpa monteringsfärdigt. Att bygga bastu själv kräver en hel del kunskaper, om exempelvis ventilation och ljussättning. Alla ledningar till aggregat och belysning måste av säkerhetsskäl dras av elektriker.
Hink i bastu
Om valet faller på en monteringsfärdig bastu så finns det ett stort utbud på marknaden. De flesta modeller ska gå att montera på egen hand och många är riktigt utrymmessnåla. En enkel, men något dyrare, variant är en badstuga som man köper monteringsfärdig för att ha på tomten.

Viktigt att tänka på är att det kan tillkomma kostnader även om man köper en lättmonterad bastu. Fråga försäljaren vilka installationer som kommer att behövas innan du slår till.

Tumma inte på säkerheten när du väljer bastu

Säkerheten får man inte heller tumma på när man köper bastu. Se först till att golvet är halkfritt och att träet är stickfritt. Dörren till bastun måste kunna öppnas med ett lätt tryck inifrån och alltid öppnas utåt. Framför det heta aggregatet måste det alltid finnas ett skydd för att förhindra brännskador.

I dag finns det många olika bastutyper att välja på (se fakta nedan). Den klassiska finska bastun, våtsaunan, har fått hård konkurrens av ångbastu, infraröd bastu och torrbastu. Vilken typ av bastu man väljer handlar helt och hållet om tycke och smak. Enklast att installera är den infraröda bastun.

Glöm inte bort omklädningsrum och dusch när du planerar ditt bastuköp. Utan dessa viktiga bekvämligheter blir det lätt att bastun blir stående, eller används som en väldigt dyr garderob. Just med tanke på utrymme för dusch så kan det vara bra att välja en mindre bastu.
Bastudörrar
Bastuns höga värme gör att ventilationen är en av de viktigaste sakerna att tänka på. Köper du en monteringsfärdig bastu så är det viktigt att följa instruktionerna noga. Om bastun byggs på plats gäller det att planera noga. Luften måste strömma genom rummet nedifrån och snett uppåt. Intagsluften måste strömma in lågt på sidan där aggregatet sitter och ut under taket på andra sidan.

FAKTA: De vanligaste bastutyperna

Våtbastu

Den traditionella saunan, våtbastun, är fortfarande väldigt populär. En våtbastu kan vara både vedeldad och elektrisk. Den vedeldade varianten kräver en hel del jobb innan den blir varm och är ofta svårare att installera än den elektriska varianten.

Ångbastu

Är man ute efter en ”svalare” bastu är det den till temperaturen mildare ångbastun, med anor från turkiska badhus, som gäller. Här får man inte upp temperaturen högre än 65 grader. Luftfuktigheten kompenserar dock och gör att även ångbastun har hög effekt. Den mycket höga luftfuktigheten, som genereras av en ånggenerator, gör att ångbastun räknas som ett våtrum. Detta ställer högar krav på materialet.

Infraröd bastu

Den infraröda bastun saknar aggregat, utan värmen kommer istället från infraröda lampor. Temperaturen når inte upp till saunans höjder, men de infraröda strålarna har den egenheten att de värmer kroppen mer än luften, vilket många tycker är väldigt skönt. En infraröd bastu ser ut som en traditionell våtbastu, men är enklare att installera.

Torrbastu

Torrbastun kan nå riktigt höga gradantal och är mycket torr, något för de verkliga hardcore-bastubadarna. Över 100 grader kan en torrbastu nå genom de speciella aggregaten. I övrigt fungerar den ungefär likadant som en våtbastu.

Kombibastu

Komibastun är en blandning av våtbastu, ångbastu och torrbastu, där man helt enkelt kan välja vilken typ av bastubad man önskar.

Badtunna

Ëtt trevligt komplement till bastun för att kunna kyla ned sig mellan varven är en badtunna. Praktiskt och ett klart billigare alternativ jämfört med att bygga en pool eller gräva en damm. En badtunna får du plats med även på en mindre terrass eller bakgård. Självklart kan de även värmas upp för dig som inte vill bada iskallt efter bastubesöket.