10 saker de flesta inte vet om trädfällning


Är det tillåtet att såga ner gamla träd själv? Hur blir du av med stubbarna på tomten? Vad kostar en trädfällning? Här är några goda råd när du vill uppdatera trädgården och få in mera ljus.

I början av 1900-talet föddes idén om den så kallade trädgårdsstaden. Den sågs som en lösning på problemen för arbetarna som flyttat in till städerna under industrialiseringen. Nuförtiden är den ofta ett ideal för hur våra städer ska byggas och utformas. Några argument är att den är attraktiv, grön och skapar en småskalig och mänsklig stad, med lagom stora kvarter. Ofta jämförs den med villabebyggelsen utanför städerna som ju kräver biltransporter och tar mer mark i anspråk än flerfamiljshus i tätort.

Grönt och skönt

Den brittiska idén med trädgårdsstäder var före sin tid. Det är i alla fall en tolkning vi kan göra idag. Arbetare lockades till staden med arbete och ett utbud av nöje och kultur. Men många lämnade en fin och sund miljö på landet för smuts och trångboddhet i staden. Då föddes tanken på att bygga bostäder som skulle bli självförsörjande och ha jordbruksmark runt omkring. De skulle därigenom ha tillgång till livsmedel på nära håll. De skulle också ansvara för sitt eget avfall och bli mindre beroende av transporter.

Svenska trädgårdsstäder

Gamla Enskede är en av de första svenska städerna som byggdes enligt detta mönster. Den har en enkel och svensk stil. Idealet var bland annat Lillköping i en av Elsa Beskows böcker. Trähus i ljusa färger som var låga och hade egen trädgård. Det skulle finnas torg och parker i närheten. Om du vill efterlikna stilen eller har ett äldre hus med trädgård, använd natursten och singel och när det gäller växtligheten till exempel syrén, häggmispel eller fläder. En berså kan vara helt rätt och kanske klassiska blommor som lavendel, stockrosor eller höstanemoner? Vårlökar och ormbunkar är också en del i stilen. Om du behöver ta ner träd, tänk på följande:

  • Planera noggrant
  • Undvik sommaren, fäll träd i början av året istället
  • Använd rätt redskap
  • Mät upp hur långt det är till angränsande byggnader för att undvika skador
  • Ta med både stam och grenar i beräkningarna
  • Du får ta ner träd själv men chansa aldrig
  • Om du anlitar en arborist, kolla att denne har tillstånd och licenser
  • Behövs kranar eller räcker det med såg?
  • Ta in offerter
  • Prisnivå mindre träd från 2 500 kronor, större från 10 000 kronor