Våta fötter ger kall kropp

Vissa saker ändras aldrig. Har du inte varma fötter kan inte heller kroppen bli tillräckligt torr och varm. Detsamma gäller för byggnader. Hur ser din källare ut? Behöver den åtgärdas?

Hemmet är en kär plats för en stor majoritet av alla människor. Hemmet är också, krasst sett, en stor ekonomisk satsning för väldigt många. Vi lägger en försvarlig del av våra inkomster på kostnader som rör hemmet.

När hemmet är en egenägd villafastighet handlar detta om mer än enbart hyra och uppvärmning. Det handlar också om att sköta om bostaden på ett bra sätt. Detta gör att bostaden blir billigare vad gäller driftskostnader men också att marknadsvärdet ökar.

En välskött fastighet med låga driftskostnader kommer alltid att vara gångbar och intressant för nya köpare. Den kommer också att fungera bättre som bostad än om den sköts illa, naturligtvis. Det lönar sig alltid att sköta husunderhåll.

Varför är dränering så viktigt?

Alla eller de allra flesta fastigheter är byggda med säkerhet i åtanke. Idag undersöks alltid markförhållanden innan byggnation ens påbörjas. Byggnadssätt och grund kan påverkas av den typ av mark som finns på platsen. Som byggfirma får man anpassa sättet att bygga och dränering till de förhållanden som råder på området.

Samma noggranna genomgång kan man inte alltid räkna med hos äldre hus. Även tidigare i historien har människor haft kunskaper om markförhållanden men kanske inte samma möjligheter. Vi har idag unika möjligheter både att undersöka markförhållanden och en rad olika utvecklade tekniker att använda.

En annan aspekt med lite äldre hus är helt enkelt skador. Det kan handla om sättningar i marken men också om material som med tiden blivit spröda och därför behöver ersättas.

Hur vet man att en fastighet behöver dräneras om?

Problem med fukt i grunden kan visa sig på flera sätt. Det är exempelvis vanligt att man först börjar känna en unken doft i källaren. De flesta människor reagerar på detta och även på att luften känns “råare” och mer fuktmättad än man skulle kunna förvänta sig. Ett annat enkelt sätt att kontrollera dränering är att helt enkelt ta en fuktmätare och se vad den säger.

Visar det sig att man har problem med dränering och fukt är det dags att kontakta yrkespersoner. Idag tycker många att det är prisvärt att själva reparera, men en dränering kräver kunskaper och maskiner som en privatperson saknar. Du får också ROT-avdrag på dränering, så ta kontakt med proffsen!