fönster

Önskar du ett fönsterbyte?


Funderar du på ett fönsterbyte till din bostad? Och då kanske du har ställts inför valet av olika slags fönster? Beroende på dina behov kanske du önskar dig fönster med olika funktion? Här tar vi upp några olika viktiga funktioner på fönster som man kan välja mellan.

Det finns dels olika funktioner på själva fönsterglaset som man kan behöva, men det finns även olika lösningar dels på hur fönstret ser ut, och hur man öppnar fönstret.

Vridbara fönster och vädringsfönster

Det finns fönster som man vrider när man ska öppna det. Man tar tag i handtaget och fönstret öppnas antingen utåt, upptill på fönstret, eller nertill på fönstret. Dessa kallas vädringsfönster, då det är lätt att öppna dem endast för vädring. När man öppnar hela fönstret, behöver man inte ta bort saker som man har på fönsterbrädan. Sedan finns det vridbara fönster, som vrider sig kring sin egen axel, lodrätt. Då öppnar man dem genom att skjuta vänster, eller höger sida av fönstret utåt och fönstret vrider sig nästan 180 grader.

Fönster som isolerar bättre

Det finns fönster med en bättre isoleringsförmåga, som kallas Energifönster. De har antingen 2-glasfönster, eller 3glasfönster med ädelgas mellan fönsterglasen som isolerar mot kyla eller värme. På så sätt ser man till att värmen stannar inomhus på vintern, eller hettan stannar utanför om somrarna. Sådana Energifönster är mycket väl isolerade, så pass att man kan sänka uppvärmningskostnaderna, om man så önskar.

Fönster med inbrottsskydd och skottsäkerhet

Det finns även säkra fönster, med en hinna av laminat. Det gör att om fönstret utsätts för yttre våld, så splittras inte fönstret, utan håller ihop. Det gör att en inbrottstjuv inte får in sin hand genom fönstret och kan ta sig in den vägen. Därmed förhindrar man tjuven från att ta sig in obemärkt. Dessutom brukar larmet gå, om man söndrar ett fönster. Under de 10 minuter som det brukar ta innan en säkerhetsfirma kommer ut till platsen, förhindrar fönstret – som inte har splittrats, att inbrottstjuven kan ta sig in och stjäla saker.

Fönster utan renoveringsbehov

Gillar man inte att renovera fönster, kan man antingen skaffa sig PVC-fönster, som gör att man inte behöver renovera dem, eller så kan man skaffa sig fönster med aluminiumramar. De gör så att man inte behöver ersätta fönsterbågar och karmar, då aluminium inte förstörs såsom träkarmar och bågar av trä gör.