Markarbeten vid nybyggnation av hus

Hur går man tillväga när man ska utföra markarbeten inför en byggnation av ett nytt hus? Vem ska man kontakta för att utföra markarbeten och är det något speciellt som man själv ska tänka på?

Ibland kan det se ut som om en del hus mer eller mindre är ställda på marken utan några som helst förberedelser, men det är ett sken som bedrar. Vilken typ av grund som man än väljer för sitt hus så är det lika viktigt att alla markarbeten blir utförda korrekt. Meningen med markarbeten vid nybyggnation av hus är dels att huset ska stå på en stabil grund som inte börjar röra på sig med tiden och även att det ska vara väldränerat runt och under huset så att inte husgrunden blir stående i vatten. En grund som står i vatten tar med tiden skada och själva huset kan angripas av mögel och på annat sätt må dåligt. Man brukar därför också se till att huset höjs upp från övrig mark och att det runt huset alltid är fall en bit ut i trädgården. På det viset samlas eventuellt vatten en bit ifrån huset och inte runt själva husgrunden.

Arbeta med mark

Många av de som arbetar med mark och anläggning har någon annan profession i grunden. Det kan exempelvis vara en utbildning eller ett arbete som jordbrukare eller någon annan typ av maskinförare. Om man ska bygga hus på egen tomt och inte har i avtalet att husföretaget står för markarbeten utan man ska ordna det själv, så är det en god idé att prata med sina grannar för att få tips. Någon som redan gjort markarbeten på grannfastigheterna vet oftast redan vilken typ av förutsättningar som marken har. De har också tagit reda på var de kan göra av med överflödiga massor, vilket gör att man kan spara både mycket tid och pengar.

Att tänka på

Innan man köper en tomt kan det vara en god idé att ta reda på grundläggande förutsättningar för tomten. Om det exempelvis visar sig att man behöver spränga eller spräcka ett berg så kan det vara en mycket dyr och oväntad kostnad. Detsamma gäller ifall marken är underminerad och man därför behöver påla för att få till en stabil grund. Kommunen har ofta kännedom om markens skick eller kan hänvisa om så behövs. I övrigt bör man ta reda på vilken grund som passar huset man planerar att bygga och vad detaljplanen säger.