Investera i smartare och mer hållbar uppvärmning

Låt inte kostnaderna för uppvärmning äta upp stora delar av din hushållsekonomi varje månad. Investera i en ny, modern och mer ekonomisk värmepump istället – du kommer märka skillnaden.

Hur du som villaägare bäst kan värma upp ditt hus är viktigt att tänka på ur flera aspekter. Ålderdomliga och omoderna uppvärmningskällor sliter lika mycket på din ekonomi som på miljön och naturen, och riskerar dessutom att sänka värdet på ditt hus ganska rejält. Direktverkande el och oljefyllda element tillhör de allra sämsta alternativen för uppvärmning, men är dessvärre fortfarande ganska vanliga i äldre hus och byggnader. Men i takt med att oljepriserna klättrar uppåt och allt fler dessutom blir medvetna om vikten av ett hållbart levnadssätt – inklusive hållbara energikällor – börjar fler och fler inse fördelarna med att investera i nyare, bättre och mer moderna sätt att värma upp hemmet. En riktigt bra värmepump är förstahandsvalet för många, eftersom det är ett av de absolut bästa alternativen för såväl plånboken som miljön.

Så fungerar en värmepump

Värmepumpar finns i flera olika varianter och modeller, anpassade för olika typer av energikällor. Själva pumpen är nämligen inte energikällan själv, utan har istället som syfte att se till att huset förses med den värme som energikällan ger. Som energikälla till en värmepump kan t ex bergvärme eller vatten och luft användas. De tre vanligaste typerna av värmepumpar är bergvärmepump, luft-/vattenvärmepump samt frånluftsvärmepump. En bergvärmepump använder energi från berggrunden för att både värma upp inomhusluften och ge varmvatten, medan en luft-/vattenvärmepump istället omvandlar frisk luft utifrån till värme och varmvatten inomhus. Det tredje alternativet – frånluftsvärmepumpen – återanvänder din inomhusluft och utvinner ny energi att använda till värme, vatten och ventilation. Vilken slags värmepump som passar i just ditt hus beror förstås på vilken energikälla du har bäst möjlighet att utnyttja och vilken budget du har tänkt dig.

Kan man installera en värmepump själv?

Vid installation eller byte av värmepump är det alltid smart att kontakta en professionell firma för hjälp. Arbetet kräver adekvat kompetens, yrkesskicklighet och precision, och det är viktigt att allting blir korrekt gjort. Företag som sysslar med värme och ventilation finns det gott om i Sverige, varför du enkelt kan hitta en firma nära dig – oavsett om du behöver hjälp med värmepumpar i Haninge, på Österlen, i Umeå eller någon annanstans i landet. Glöm inte att du också har rätt att utnyttja det förmånliga ROT-avdraget om du anlitar hjälp med installation av din värmepump.