Skaffa miljövänlig el!


Om du bor i villa, har du möjligheten att på lång sikt bli oberoende av elförsörjning, om du ser till att bli din egen elproducent. För den som installerar solpaneler på det egna taket, är det en bra affär då du dels ser till att få gratis el på sikt, men även höjer värdet på villan. Den som är sugen på att köpa din villa (när du sedan vill sälja den) får ytterligare incitament att vilja köpa den för ett högre pris om du har solpaneler installerade på taket. För den som köper villan av dig, blir själv oberoende av elförsörjning.

Bli del av en miljövänlig rörelse

Om du väljer att installera solpaneler på taket blir du dessutom del av en miljörörelse som vi alla behöver för att klimatet ska bli bättre, för att ha en framtid för kommande generationer. Dessutom blir det ekonomiskt för dig i längden. Vi har ju alla blivit alltmer beroende av el. De flesta av oss har elspisar, kyl och frysar som driva av el. Vi har telefoner som är beroende av el. Vårt internet är beroende av el. Vi kan inte längre tvätta eller knappt diska utan tillgång till el. Vi får inte längre varmt vatten eller värme utan el. Med tanke på det omfattande behovet av el, behöver vi alla bli våra egna elproducenter, om elen ska räcka för kommande generationer.

Större elanvändning för oss beroende av elektriker

Med tanke på att vi har gjort oss så beroende av el, har vi samtidigt gjort oss beroende av elektriker som kan hjälpa oss med underhåll så att elen fungerar utan problem. Om du inte redan nu har någon bra kontakt och fått korn på en duktig elektriker, kan du behöva det. Särskilt om du bor i ett äldre hus kan du behöva en duktig elektriker som kommer ut och ser över din eltillförsel och samtidigt kan ge dig offert på solpaneler. Läs mer här om du behöver en elektriker i Solna: https://www.elektrikersolna.net.