Gräva efter vatten

Det som förr var en självklarhet är idag ovanligt och lyxigt. Det gäller även egen brunn på tomten. Något som både är ekonomiskt besparande och praktiskt om man har höga bevattningsbehov.

Mycket är bättre idag, och ett av de områdena är sättet man använder för att numera gräva brunnar av olika slag. För där man förr helt enkelt fick använda en spade och kämpa sig ner till grundvattnet, kan man idag använda sig av en borr. Och istället för att veva upp tunga hinkar med vatten så kan man bara vrida på en kran så kommer vattnet ut. Det som för upp vattnet är en pump som sköter sig själv. Men däremot finns det fortfarande många fördelar med att ha en egen brunn, även om man använder sig av det kommunala nätet när det gäller merparten av vattenkonsumtionen inne i huset, som dricksvatten, disk, tvätt och bad. För med hjälp av en egen brunn kan man vara lite mer generös med att vattna sina blommor, ge sina djur rikligt med vatten eller fylla på poolen, Detta är något som brukar synas som en stor post när räkningen för vatten och avlopp dimper ner i brevlådan.

Viktigt att följa regelverket

Då man har en egen brunn installerad så är det viktigt att man följer alla regler som anges för bruk av vattnet. För även om det är vatten på den egna tomten så drabbar det alla omkringliggande hushåll om man kör slut på det i onödan. Om det exempelvis gäller bevattningsförbud under sommarens varma månader så ska man förstås följa dessa regler. Men det finns även andra regler som man behöver ha koll på. Det gäller ifall vattnet i brunnen ska användas som dricksvatten av människa eller djur. Regelbundna kontroller av vattnet bör då skickas på analys för att inget skadligt ska finnas med. Det kan räcka med höga halter av exempelvis järn för att sjukdom eller ännu värre ska drabba den som dricker vattnet. Så var noga med att följa alla riktlinjer!

Stor har blivit liten

Gamla tiders brunnar var ofta mycket breda och täcktes av ett brunnslock. Men idag ser man inte längre någon anledning till att brunnar ska vara så stora i omfång. Istället nöjer man sig med att göra ett minimalt hål som är tillräckligt stort för att man ska kunna pumpa upp det önskade vattnet. Det gör även att pumpen inte tar så stor plats på ovansidan där brunnen finns. Läs mer om brunnsborrning på denna hemsida: brunnsborrningvärmdö.se