Gör en geoteknisk undersökning innan du bygger

Läget är perfekt för ett hus, men hur är det med marken? Havsnära och strandnära lägen är populära, men det kan vara riskabelt att bygga där om det exempelvis finns rasrisk.

Ibland måste man vara extra försiktig när man ska använda obebyggd mark. Kanske finns det en anledning till att ingen har byggt där? Det kanske inte ens är lämpligt att bygga där. Det kan finnas olika sorters berggrund och det kan finnas risk för sättningar. Speciellt när det gäller stora byggen som hotell och höghus måste man kolla om marken håller för trycket. Som tur är finns det specialister som kan göra alla nödvändiga kontroller med hjälp av geotekniska undersökningar.

Det behövs resurser för att göra kontroll

Det kan behövas avancerade maskiner och stora borrar för att se hur berggrunden eller marken ser ut på djupet. Anlita därför ett resursstarkt företag som kan utföra en geoteknisk undersökning där du tänker bygga. Man måste försäkra sig om att inte drabbas av några överraskningar längre fram när bygget är nästan klart. Är det fel plats för att grunden är osäker är det bättre att skrota sina planer direkt.
Om du misstänker att det kan finnas några gifter i marken måste du också göra en miljöteknisk provtagning. Man får inte lov att bygga bostäder om jorden är förorenad. Då tar man prover på exakt var föroreningen finns och schaktar bort jorden just där. Sedan ersätter man med jord som är giftfri. Förberedelser och provtagningar är viktigt när du ska bygga.