Fasadmålning Stockholm – planera arbetet

Dags att måla fasaden i Stockholm? Att genomföra en fasadmålning i Stockholm blir en viktig del av underhållet. Den färg du applicerar kommer dels att ge det underliggande materialet ett kraftfullt skydd mot regn, snö, solsken och andra attacker som naturen dagligen frambringar. Dels så handlar det även om att färgen – givetvis – kommer att förhöja det estetiska uttrycket på din villa. En fasadmålning i Stockholm blir därmed nödvändig ur flera olika perspektiv.

Viktigt är emellertid att vara medveten om att det handlar om ett projekt som kräver planering. Du målar inte din fasad som frukten av ett infall och blir klar på någon dag.

Du får räkna med att det tar någon vecka – minst – och att jobbet dessutom är fysiskt krävande. Inte minst gäller det för grundarbetet där du måste slipa bort gammal färg och exempelvis byta ut brädor som inte längre håller måttet. Det är en väsentlig del av en fasadmålning då det till stor del blir avgörande för livslängden på den färg du så småningom målar med.

Ställningar och väderskydd kan krävas

Utöver detta så kommer du även att behöva hyra ställningar för att kunna genomföra arbetet säkert och effektivt. Och – en annan sak att ta i beaktning gäller vädret.

Många som tänkt sig att genomföra en fasadmålning i Stockholm stöter på patrull i form av ett ihållande regn. Dagarna går utan att man kan måla och med detta så skapas också en stress – något som leder till ett fuskjobb och sämre hållbarhet.

Anlita en professionell målare

Ett tips i allt detta är att köpa sig fri. Genom att anlita en målare för en fasadmålning i Stockholm så inkluderas allt i priset: de ser till att ordna med ställningar och de kan även fixa med exempelvis väderskydd om sådant behövs.

Utöver det så handlar det också om att du faktiskt investerar i din bostad. Livslängden på din fasadmålning i Stockholm kan bli uppemot tio år längre om du anlitar en målare än om du själv gör jobbet.

Idag kan du även använda det förmånliga Rot-avdraget och dra av 30% av den totala kostnaden för arbetet i samband med en fasadmålning. Det borde vara avgörande. Semestern är till för annat än att måla.

Läs mer på fasadmålarenstockholm.se.