Grävmaskin för dränering

Att tänka på inför dränering av hus

Innan man bygger hus är det av största vikt att man dränerar ordentligt. Annars är risken stor för framtida fuktskador som kan kosta stora pengar.

De markarbeten som utförs innan man börjar bygga ett hus är mycket viktiga. Innan grunden sätts på plats måste dräneringen vara utförd, en mycket viktig förutsättning för att man ska undvika fuktproblem.

Först och främst måste man fastslås vilken sorts mark huset ska stå på. Om jorden runt huset är en tätare jordart, eller berg som också räknas dit, rinner inte vattnet undan. Om huset byggs på dessa jordtyper så behövs alltid en väl fungerande dränering. Står huset på mycket genomsläppliga jordtyper, till exempel jord och sand, så är risken för fuktskador minimala och det kommer inte alltid att behövas dräneringsrör runt huset. Står huset på normalmorän eller silt, som är normalgenomsläppliga jordar, så måste det finnas en fungerande dränering.

Ofta består marken av en blandning av olika jordtyper, vilket gör att det är bäst att utgå från de förutsättningar so gäller för de tyngsta jordtyperna.

Att lägga dräneringsrör runt ett hus är ett tungt arbete. Om huset är utan källare så behöver man inte gräva så djupt, men det är ändå ett väldigt tungt jobb om man utför det för hand. Därför kan det vara en bra investering att ta hjälp av en förare med en liten grävmaskin. Då kan du få den tunga urschaktningen utförd på bara några timmar.

Varierar från jobb till jobb

Vilka verktyg och material som behövs varierar från jobb till jobb, men spade, spett och den inhyrda grävmaskinen är alltid ett måste, precis som dräneringsrör och dräneringsgrus.
dranering
Värt att tänka på är att dräneringar ofta måste göras om efter några år. Detta kan bero på flera saker, exempelvis att ett bygge har förändrat omgivningarna eller att markens lutning kan ha förändrats genom sättningar.

Ett annat gott råd är att hellre fråga en sakkunnig en gång för mycket än en gång för lite inför dräneringen. Blir något fel kan det kosta mycket pengar i framtiden.

Det gäller också att inte underskatta de risker som finns när man ska dränera inför ett husbygge.

Några viktiga punkter att tänka på inför en dränering:

  • Ta reda på om det är lämpligt att du själv genomför dräneringen
  • Viktigt att veta är också om det går att frigöra hela grunden, eller om det är bättre att genomföra jobbet bit för bit.
  • Du måste ha nödvändiga tillstånd. Kommunen utfärdar tillstånd till att koppla dräneringen till allmänna avloppssystem. Även om du ska ha leda vattnet till en stenkista på tomten så krävs tillstånd från kommunen.
  • Kontrollera sammansättningen på jorden. Därefter kan du bestämma vilket material som behövs.
  • Gör en skiss, där du ritar in dräneringsrörs, ledningsdragning och rensbrunnar.
  • Hur mycket dräneringsrör behöver du? Mät och snåla inte när du beställer rörmeter. Du kan behöva mer än du trodde. Glöm inte heller att beställa rörbojar, brummar, dräneringsgrus, filterduk och andra tillbehör. Material för fuktisolering är också ett måste. Platonmattor är enklast, men det finns också värmeisolerande dräneringsskivor.
  • Boka tid med en grävmaskinist, om du inte tänker gräva själv.

Här kan du läsa mer om själva dräneringsarbetet.