fönster

Arbetsbeskrivning för den händige fönsterbytaren

Är det dags att installera nya fönster i er bostadsrättsförening? Förutom fasaden och taket är fönstren det som ger ett flerfamiljshus ett fräscht intryck. Fönster är som om de vore husets ögon och påverkar utseendet kanske allra mest. Fel sorts fönster på byggnader ger ett ganska fult intryck, på samma sätt som fönster som är trogna stilen och tidsepoken som huset byggdes under ett fantastiskt intryck.

Man kan byta fönster själv, om man har gjort det förut. Annars kan det blir fel om man inte har gjort det innan och med någon erfaren som kan övervaka renoveringen med van hand. Att byta fönster kräver sin fackman – och kvinna. Men det är inte omöjligt. 

Så här gör du om du vill göra det själv:

Förutom arbetsställ och arbetshandskar behöver du en kofot, ett vattenpass, karmskruvverktyg, drevningsverktyg, en tumstock, karmskruvar, en hyvel, drevningsremsor, nya fönster och karmar.

Så här gör du:

1. Ta loss fönsterfodren

2. Ta loss fönsterkarmen, oberoende om du ska återanvända den eller lägga nytt, måste du avlägsna den. Ska du återanvända den kan du bara skruva bort dem.

3. Mät fönstret, mät karmyttermåttet

4. Använd klossar; mät höjdöppningen minus höjdkarmyttermåttet och dela med 2. Lägg två klossar i öppningen, cirka 50 millimeter från kanten. Mät med vattenpass så de är vågräta, om inte hyvla tills de är det

5. Spika fast en bräda på utsidan för att fönstret inte ska kunna tippa ut. Lyft in karmen. Skruva fast de övre karmskruvarna, mät med vattenpass så att fönstret är helt lodrätt

6. Skruva fast övriga karmskruvar, justera med karmskruvsverktyget tills karmen är helt lodrät

7. Isolera fönstret och sätt på ett fönsterbläck. Innan du börjar isolera runt fönstret (dreva), häng in fönsterbågen och kolla så att du kan stänga och öppna fönstret lätt. Spika fast fönsterblecket innan du sätter dit nedre fodret. 

Vilket material på fönster väljer du?

Det finns olika materialval när det kommer till nya fönster. Antingen väljer du fönster av glas och med träkarmar och fönsterbläck i aluminium. Väljer du nya fönster med träkarmar, lär du behöva renovera dem efter cirka 10 år. Väljer du fönster av PVC plast är de så gott om underhållsfria under cirka 25 år. Sedan bör de bytas ut. Du kan välja fönster av glas, med den yttre ramen i aluminium och den inre karmen av trä, för både snyggt utseende och underhållsfria karmar. Tycker du det är osäkert och jobbigt att byta fönster själv, kan du läsa mer här: fönsterbytebrf.se.