Rivning är nödvändigt för utveckling i Uppsala

När en byggnad har försummats under många år är det bättre att genomföra en rivning istället för att renovera i Uppsala. I vissa fall kan det faktiskt vara mer kostnadseffektivt att bygga nytt istället för att försöka rädda en gammal struktur.

Rivning för utveckling

En liten byggnad på en grönskande gräsmatta i Uppsala stod knappt upprätt. Anders hade köpt huset och den lilla tomten med planen att bygga en liten lunchrestaurang. Han visste redan från början att huset inte gick att rädda på grund av dess förfallna skick. Trots detta köpte han det på grund av tomtens strategiska läge.

Så snart pappersexercisen var klar beställde Anders en rivning av byggnaden. Han ville kunna bygga en ny struktur på samma plats där den nya lunchrestaurangen skulle husera. Han hade fått veta att rivningsarbetet inte skulle ta lång tid. När allt var klart skulle det företag som ansvarade för rivningen ta bort allt rivningsmaterial och lämna platsen i ordning.

Rivningen slutförd

Det företag som var ansvarigt för rivningar i Uppsala hade omfattande erfarenhet av att ta ner byggnader. Det var viktigt att vara omsorgsfull med omgivningarna och se till att ingenting skadades under processen. Eftersom denna byggnad var liten och relativt avskild från andra strukturer fanns det ingen risk för skada. Avspärrningsband användes för att se till att ingen kom för nära och riskerade skador vid rivningen.

På ett ögonblick var byggnaden jämnad med marken. Allt rivningsmaterial transporterades bort och det enda som återstod var det tomma utrymmet där gräset hade tagit över. Nu skulle en ny era ta sin början, där en ny restaurang skulle byggas och bli en del av Uppsalas stadsbild.