Luftvarmepump

Så hittar du rätt värmepump till din bostad


Alla som äger ett hus vill ha en jämn och behaglig temperatur inomhus, det är verkligen komfort i en villa. För dig som söker värmepumpar i Stockholm eller andra delar av landet finns en hel del att välja på.

Värmepumpar har blivit populära eftersom de ofta ger bra energikostnader på lång sikt för en husägare. Den här typen av pumpar överför helt enkelt värme från en kall källa. Den omvandlar kyla till värme. På samma motsvarande sätt som en kylanläggning omvandlar varm luft till kall. Så du som satsar på en värmepump i ditt hem kommer alltså att ha en egen värmeanläggning.

Värmepumpen behöver förstås energi och en sorts källa att utgå ifrån, pumpen måste naturligtvis ha något som den kan omvandla till värme. Det kan vara luft, likväl som vatten (till exempel från en sjö) eller berggrund. Kommuner som arbetar med riktigt stora anläggningar kan omvandla värme från avloppsvatten, spillvärme från industrin eller omvandla förbränningen av sopor till fjärrvärme till boende i kommunen.

Luftvärmepumpar vinner mark

De senaste åren har luftvärmepumparna tagit stor plats på marknaden. Många värmepumpar i Stockholm är just luftburna. De senaste åren har verkligen utvecklingen av luftvärmepumpar exploderat, i dag är kapaciteten betydligt högre hos många luftvärmepumpar jämfört med för bara några år sedan.

Hur ska du veta vilken kapacitet du ska satsa på? En värmepump är en stor investering till ett hem så här får du räkna noga på boytan och sedan rådgöra med kunnig personal som vet vilken kapacitet som behövs i det boende som du har. Det går inte rakt av att säga att det bara är kvadratmetrarna som styr. Om ditt hus är en enplansvilla eller ett hus i ett par eller fler våningar så ställer det olika krav på luftvärmepumpen som ska trycka ut varm luft till alla rum. Takhöjden spelar också roll.

En luftvärmepump är dessutom beroende av att luften kan passera fritt. Har du till exempel tonåringar hemma som gärna stänger dörren om sig har pumpen svårt att nå in i deras rum. Den kan inte arbeta sig genom stängda dörrar. Men det går så klart att komplettera med ett och annat element i stängda rum.

Kall luft omvandlas till varm

Luftvärmepumpar förvandlar alltså kall utomhusluft till varm luft inomhus. Då spelar det så klart roll hur kall luften är där ute. Många som äger en luftvärmepump, i alla fall de tidiga modellerna, har säkert märkt att under vinterns strängaste kyla kan pumpen få svårt att komma upp i höga temperaturer för luften inomhus.

Om luften ute är rejält kall och du har ett fritidshus som bara ska ha grundvärme, till exempel 10 grader, kan du få problem om pumpen inte är inställd på rätt sätt. Inomhusluften som pumpen trycker ut ur huset används för att värma upp pumpens apparatur. Om inomhusluften har en låg temperatur så kan det bli svårt för pumpens delar att hålla en tillräckligt hög värme och underhållet kan då bli något besvärligare med isbildning i pumpens utomhusdelar.

Men på det stora hela är luftvärmepumpar en bra investering. Den största delen av året klarar pumpen att hålla ett hus lagom varmt. När du väl har gjort investeringen har du ofta igen pengarna eftersom pumpen inte drar lika mycket energi som många el-element gör tillsammans.

Som riktvärde för luftvärmepumpar ska du fråga efter vilken värmefaktor pumpen har. Det kan skilja sig mycket åt mellan olika modeller. Många luftvärmepumpar fungerar i skiftande klimat, men själva värmefaktorn är uppmätt vid hur väl pumpen fungerar när det är 7 grader utomhus och 20 grader inomhus. Värmefaktorn, alltså pumpens egenskaper att hålla varmt, kan naturligtvis sjuka när det blir uppemot 20 minusgrader ute.

Du som söker värmepumpar i Stockholm kan börja med att utgå ifrån vilken källa du ska ta energin ifrån.

shutterstock_394096228

Dränering på olika sätt


Du som ska bygga ett nytt hus eller vet att du måste byta ut en gammal dränering har i regel ett par olika dräneringstyper att välja mellan.

1, Du kan antingen satsa på en matta av så kallad polyeten mot din grundmur. Den ska bilda en luftspalt. Utanför spalten fyller man sedan med dränerande material och utanpå det materialet lägger man fiberduk för att hålla isär dräneringen från marken, som vanligen består av jord. Det här är ett vanligt sätt att bygga dränering på.

2, Ett annat sätt är att isolera husets grund är med en dränerande skiva som också isolerar värme. En varm yttervägg är bra på att hålla fukt borta. Det finns också möjlighet att kombinera dessa två metoder.

När din källarvägg är okej och kan hålla huset fritt från fukt är det viktigt att besiktiga själva dräneringen oss dess rör. Som huvudregel ska den högsta punkten i din dränering ligga klart under källargolvets nivå och lutningen ska vara 1:200. Lutande rör ska ha sitt utlopp i ett avlopp eller en stenkista av grus och sten. Innan du planerar och utför en ny dränering – var noggrann och kolla alltid upp lutningar och beskrivningar på hur det ska gå till ordentligt. Det finns gott om information att ta del av.
I Stockholmsområdet finns många olika företag som arbetar professionellt med att se över dräneringar och byta ut dem i fall det är nödvändigt. Eftersom dräneringsrören ligger i marken är det inte alltid så lätt att veta om något rör blivit skadat och måste bytas. Men som riktmärke brukar man säga att en dränering håller omkring ett kvarts sekel, alltså 25 år. Men skulle du få problem som tyder på skador måste du naturligtvis undersöka saken tidigare oavsett hur gamla eller nya dina rör i marken är.

Gäller inte bara hus med källare

Hus som har en källare kräver naturligtvis en god dränering och dessutom bra fuktskydd och ventilation av husgrund och fasad. Men även hus utan källare som vilar på en krypgrund ska skyddas mot fukt. Det är förstås särskilt viktigt på tomtmark där vattenflöden finns naturligt i marken. Skyddet ska vara utformat så att regn och annat ytvatten med säkerhet kan rinna bort från ditt hus.

Anlita en fackman

De flesta husägare med källare bör ta hjälp när det gäller att lägga om dräneringen. Det är ett kostsamt projekt med risker. När man gräver för att lägga ner rör kan det leda till jordras. Det är därför klokt att anlita en firma med särskild kunskap på området så att arbetet blir fackmannamässigt utfört. Även om du på egen hand skulle klara av att gräva upp jorden kring din källare så är det också riskfyllt att jobba på botten nere på schaktet. Om olyckan är framme och jorden rasar kring dig kan det handla om stora massor, dräneringen för källare läggs ofta på ett rejält djup för att komma på tillräckligt djup nivå under och få rätt lutning på rören. Man ska aldrig utföra den här typen av arbete ensam!

Saknar du källare är det lättare att dränera själv. Det finns grävmaskiner att hyra. Men du måste förstås klara av att köra dem också. Anlitar du en firma för grävarbetet vet du att det blir rätt utfört.

 

Introduktion till bergvärme


bergDet är allt fler och fler som börjar inse fördelarna med att använda sig av bergvärme. Det är både ekonomiskt, välfungerande och vänligt mot miljön. I storstäderna (Stockholm, Göteborg, Malmö bl.a.) är det fortfarande ganska ovanligt att se hushåll med den här uppvärmningsmetoden.

Strax utanför dessa städer (ut mot Södertälje utanför Stockholm t.ex.) kan man dock notera att husägare har börjat använda sig av bergvärme och andra alternativa metoder för att hålla bostaden varm.

Hur fungerar det?

En vanlig anläggning när det kommer till uppvärmning av ett medelstort hus utgörs av flertalet (ibland dock bara ett) hål som borrats ner i berget. Hur djupa hålen är varierar, beroende på var vattnet som systemet använder sig av finns. Vanligtvis brukar de dock variera mellan 90 och 200 meter ner i marken.

Energin i sig skapas genom att en nedkyld vätska förs ner i berget genom en ledning. Den här nedkylda vätskan värms sedan upp av grundvattnet som finns i berget. En konsekvens av det här är att grundvattnet i berget kyls ner en aning. Kollektorslangen har sedan som uppgift att absorbera värmen som finns i grundvattnet. Värmen förs hela vägen upp in till värmepumpen som sedan värmer upp bostaden.

Skillnader mellan landsdelarna

Hur djupa hålen behöver vara beror på var i landet anläggningen ska installeras. I norra Sverige är avståndet till vattnet generellt sett längre än hur det är i mittersta och södra delarna av landet. Borrar man till exempel för bergvärme i Södertälje behöver man inte borra lika djupt som om man skulle borra utanför Östersund.

Däremot behöver de som bor i Södertälje i de flesta fall behöva borra djupare än dem som bor i de allra sydligaste delarna av Sverige. Samtidigt har dock berggrunden i städer nära landets kuster, exempelvis Södertälje, generellt sett en sämre värmeledningsförmåga. Detta eftersom berggrunden ofta är av sandsten, snarare än av granit som är vanligt mer inåt i landet.

 

Bergvärme – snabbfakta

Många leds att tro att bergvärmen kommer från jordens inre. Faktum är dock att värmen kommer från solens strålar.

Om du vill dra så mycket ekonomiskt nytta som möjligt av din anläggning – se till att också bruka så mycket energi som möjligt. Det är då vinsten blir som störst.

Per meter borrhål, kan man ta ut mellan 10 och 30 Watt.

Om du vill installera bergvärme, finns ett bidrag du kan söka för det.

Det är bra att tänka på att värmepumpen försörjs av el. Vid strömavbrott kan alltså din bostad förlora sin uppvärmning.

Om du funderar på att installera bergvärme, bör du redan ha ett vattenvärmesystem i huset.

Garagestädning

Städa upp och organisera garaget för effektiv garagestädning


Garagestädning är inte alltid något enkelt. Ofta fylls garaget på med grejer på osorterat vis, till det är en enda stor röra därinne. Att ha ordnat i garaget har många fördelar, precis som det innebär att hålla ordning någon annanstans. Du hittar enkelt det du ska ha, du slipper klättra över utemöbler och vinterdäck för att komma dit, och du behöver inte oroa dig lika mycket över att förvara ömtåliga saker därinne.

 

När man väl bestämt sig för att det är dags för garagestädning, bör man tänka igenom processen lite innan man kör igång. Här följer några enkla steg som gör att din garagestädning flyter på mycket bättre.

Lyft ur och kategorisera

En bra början är helt enkelt att lyfta ur allt från garaget, vilket kan vara lättare sagt än gjort. Var gärna flera stycken (gärna i god form) så att även de tyngre grejerna kan lyftas ur utan problem.

 

När grejerna lyfts ur är det dags att börja sortera allting. Lägg till trädgårdsredskap på en plats, vinterdäcken med varandra, leksaker med leksaker och verktyg med verktyg. Med stor sannolikhet kommer du inte vilja att behålla allting i garaget. Det kan därför vara bra att även göra en hög för skräp (sortera gärna kartong och glas också), och en hög för saker som du ska skänka bort eller sälja. Troligtvis kommer du märka att du har tillräckligt mycket för att fixa en loppis efter din garagestädning.

Förvaring

När allting har lyfts ur garaget är det enkelt att se vad du kan göra för att undvika att samma röra uppstår igen. Kanske har du ont om hyllor och lådor? Se helt enkelt till att skaffa den förvaring som krävs för att du ska kunna sortera dina prylar på ett bra sätt i framtiden.

 

Fundera gärna även över vilken typ av hyllor och lådor som behövs. Ska du ha stående hyllor, eller sådana som sitter fast på väggen? Skulle du kunna optimera utrymmet genom att hänga cyklarna på väggen? Behöver du verktygslådor eller förvaringsskåp? Sätt dig gärna ner och skriv ner tänkbara alternativ och överväg dem innan du åker till affären för att handla förvaringen.

Städning

Om garaget är städat och fint kommer du att uppskatta det mycket mer sen. Se till att sopa bort all smuts (eller dammsug med en grovdammsugare) och ta bort allt spindelnät. Något annat som garanterat gör att de flesta uppskattar sitt garage mer, är om det inte hänger spindlar från väggen.

 

Titta gärna på väggar och tak också, för att se om det finns några stora fläckar att ta bort. Titta även på garagedörren. En ren garagedörr gör att det känns betydligt trevligare att gå in i garaget än en smutsig.

 

Det kan också vara en bra att anlita någon för sin garagestädning. Garagestädning är ett projekt som kan ta en hel del tid och energi. Har man inte den lusten själv kan det alltså vara bra att hitta en firma som gör det – på så vis blir det ordentlig gjort.

kontrollansvarig

Dags för renovering eller ombyggnation? Då kan du behöva en kontrollansvarig


Om du ska göra en större förändring i hemmet, i stil med en renovering eller en ombyggnation, kan en kontrollansvarig behövas. Ska du bara göra mindre arbeten krävs det oftast inte. En bra tumregel är att om ditt arbete inte behöver lov eller anmälan, behövs inte heller någon kontrollansvarig.

Vad gör en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig har uppgiften att medverka till att ditt projekt uppfyller de krav och regler som finns. Bland annat ska denne hjälpa dig att ta fram förslag på en kontrollplan och se till att den följs.

 

Den som är kontrollansvarig ska också vara med vid tekniskt samråd, besiktningar, andra kontroller och skriva ett utlåtande som senare ska fungera som underlag för byggnadsnämndens slutliga besked.

 

Krav när du anlitar en kontrollansvarig

Vem som helst kan inte agera kontrollansvarig. Den som ska kontrollera ditt arbete måste ha ett certifikat, ett krav som finns i EU:s tjänstedirektiv, vilket säger att endast certifierade personer får göra de uppgifter som en kontrollansvarig ska göra.

 

Det är också bra att känna till att den kontrollansvariga måste ha en självständig ställning. Självständig ställning innebär att personen du anlitar inte får ha några direkta kopplingar till dig. Som exempel får en kontrollansvarig inte vara en nära släkting eller arbeta på samma företag som dig.

 

Hur en kontrollansvarig tillsätts

Det är byggnadsnämnden i kommunen som tar beslut om det krävs en kontrollansvarig för en viss byggåtgärd, och i så fall vem. Vem det handlar om ska stå i beslutet om bygglov. Ibland kan det hända att kommunen beslutar att en kontrollansvarig krävs, även om uppgiften som ska utföras normalt sett inte brukar kräva det. Det är därför bra att alltid vara beredd på att kontrollansvarig kan behövas.

 

Tänk på att det ändå är du som är byggherre som ska anlita den kontrollansvarige, även om byggnadsnämnden fäster det på papper.

 

Kostnader för att anlita en kontrollansvarig

Det är givetvis svårt att på rak arm säga vad en kontrollansvarig kostar. Vad den slutliga summan kommer att landa på beror inte minst på hur stort jobbet är. Något som kan vara bra att ha i bakhuvudet är att kostnaden för en kontrollansvarig sällan understiger 10 000 kronor, även när det handlar om mindre projekt som kräver bygglov.

 

När det kommer till större arbeten är en bra tumregel att den kontrollansvarige kommer att kosta ungefär 1 – 2 procent av projektets totala värde. Om du bygger ett hus som kostar dig två miljoner kronor kan du räkna med att utgifterna för den kontrollansvarige kommer att landa på en summa mellan 20 000 och 40 000 kronor. Det här är givetvis inte skrivet i sten, och det beror också på hur väl du förhandlar, vad för typ av husbygge det är och hur lång tid det tar.

Obligatorisk ventilationskontroll

Hårdare krav på ventilation


Att kraven har skärpts gällande ventilationsinstallationer de senaste åren har medfört en rad fördelar.

 

En av de fördelarna är bland annat minskad förekomst av mögel, som ju frodas i utrymmen där ventilationen är bristfällig. Många som idag bor i miljonprogrammen, de som byggdes på 60 – och 70-talen, kan drabbas av just mögel. Detta eftersom ventilationen inte prioriterades särskilt mycket under dessa byggen.

 

Men idag har kraven blivit hårdare, vilket också påverkar många människors hälsa positivt. Besiktning av ventilationen är numera en regel snarare än ett bra initiativ från fastighetsägaren.

Vad är OVK?

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och ska utföras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet med kontrollen är att se att inomhusklimatet och ventilationssystemen fungerar som de ska, och om de inte gör det, ska en OVK uppdaga detta.

 

En OVK ska utföras av en behörig kontrollant och det är byggnadens ägares ansvar (bostadsrättsföreningen till exempel) som ska se till att kontrollerna faktiskt genomförs.

 

Hur ofta ska en OVK utföras?

Idag är reglerna betydligt strängare än vad de var förut. Särskilt stränga är de kring verksamheter och byggnader där mycket människor, och då framför allt barn och sjuka, vistas. Även vilket ventilationssystem som är i bruk är en faktor.

 

  • Hos förskolor, skolor och vårdlokaler ska en OVK genomföras vart tredje år. Samma intervall gäller vid flerbostadshus, kontorsbyggnader, personalutrymmen och kontor i industribyggnader om de ar FT-/FTX-ventilation. Har de S-, F- eller FX-ventilation räcker det med var sjätte år.
  • Gällande en- eller tvåbostadshus med FX- och FTX-ventilation krävs endast en första installationsbesiktning innan systemet börjar användas. Här finns inget bestämt intervall på när en OVK måste genomföras.

 

Mellan besiktningstillfällena är det på byggnadens ägares ansvar att se till att ventilationssystemet fungerar som det ska. Kraven finns i bygglagstiftningen – lagar som har blivit strängare med åren.

Effekter av dålig ventilation

Att reglerna kring besiktning av ventilationen (och ventilationssystem i allmänhet) har skärpts, har inte minst sin grund i de negativa hälsoeffekter som kan drabba de som vistas i dåligt ventilerade utrymmen.

 

Vanliga symptom som kan uppstå är huvudvärk, trötthet, utslag på huden, irritation i luftvägarna. I förlängningen kan dålig ventilation leda till allergier och astma. Dock finns det ämnen som kan leda till betydligt allvarligare problem. Ett exempel på det är radon, som i värsta fall kan leda till döden genom lungcancer.

 

Effekterna av dålig ventilation finns dokumenterade i hög grad, och de ligger även till grund för att det idag är hårdare krav på OVK och på besiktning av ventilationen.

Hitta ett seriöst företag för din asfaltering


asfalt

Då det kommer till förskönande projekt inuti sitt hus så finns det en uppsjö av exempel på sådana. Man kan måla om, man kan renovera ett badrum, man kan byta ut sitt kök och man kan göra något så enkelt som att möblera om för att nå en effekt. Då det kommer till utsidan och exteriören på ett hus så har man inte lika många alternativ och gemensamt för dessa är att de ofta kostar ganska mycket pengar och att man sällan kan genomföra dem utan professionell hjälp.

Oavsett om du ska måla om, byta tak, montera markiser – en klart underskattad lösning som verkligen ger ett hus ett stort lyft – eller genomföra en asfaltering på din garageuppfart så kommer det att att kräva en professionell yrkesman. Visst; det kan vara frestande att måla om – men det är svårare än vad man tror och det blir sällan bra i slutändan; något som ofta märks i det faktum att man måste måla om inom ett kortare tidsspann än om man anlitat en målare för uppgiften.

Asfaltering då? Ja, det kräver onekligen hjälp. Visst; det är möjligt att genomföra en asfaltering utan professionell hjälp – men då man i sådana fall även måste hyra speciella maskiner så blir det sällan värt besväret.

Undvik dörrknackare!

Dock. Det speciella med asfaltering är att det finns så pass många oseriösa aktörer på marknaden; ett stort problem som kan vara svårt att värja sig mot som kund och som privatpersoner. Som ett exempel på detta kan vi nämna ett fenomen som uppkommit under de senaste åren och där man sett att sommaren översvämmas av olika dörrknackare som erbjuder olika tjänster hos villaägare.

Här rör det sig också om ingrepp på fasaden; man erbjuder sig att byta tak, man erbjuder sig att måla om och utöver det så är det primärt asfaltering som man åtar sig. Detta över hela landet; men i storstäderna så har det varit vanligare.

Det som märks här är att dessa dörrknackare sällan ger någon valuta för pengarna utan att det handlar om rena fuskjobb. Något som kan vara svårt att se – och om det upptäcks så är det svårt att få sina pengar tillbaka. Ser man till en asfaltering utförd av ett gäng dörrknackande killar så kan denna de facto se riktigt proffsig ut; det kan handla om en jämn, fin yta som ser extremt bra ut. Men; kollar man på samma yta efter ett år – ja, då kommer också bristerna i deras utförda asfaltering att vara extremt tydlig. Det man fuskar med är grundarbetet, man gräver inte tillräckligt djupt, man paddar inte och man fuskar i största allmänhet – något som vår tjäle kommer att påvisa följande vår. Kort och gott; asfalten spricker och tvingar villaägaren att göra om denna igen – till en dyrare summa. Det är således primärt dessa vi avråder från: gå inte på blåsningen som ligger att anlita en dörrknackande asfaltsläggare/takläggare/målare. Det är helt enkelt inte värt pengarna.

Så hittar du ett pålitligt företag

Det man även ska göra skillnad på gällande exempelvis en asfaltering är att det skiljer mycket i kvalitet mellan olika företag också. Det vill säga; även om du är den som initierar en kontakt så kan det ändå sluta med ett riktigt dåligt utfört jobb och här tänkte vi rada upp några saker som du bör ha i åtanke och basera ditt val på. Märk väl; tipsen går att använda sig av oavsett vilken typ av ingrepp och vilket typ av projekt och hantverkare man står inför. Men vi säger asfaltering då just det området är lite mer speciellt och där sämre kvalitet på jobbet syns så markant.

Referenser: Var har man jobbat tidigare och – framförallt – hur länge sedan var det. Gällande asfaltering så måste du ringa tidigare kunder och det speciella är att du måste forska längre tillbaka i tiden. Minst ett år är en bra måttstock.
Priset. Välj inte den billigaste firman då dålig kvalitet och lågt pris tyvärr brukar gå hand i hand.
Garanti. Se till att få garanti på din asfaltering.
Betala efter och inte i förskott. Se även till att skriva kontrakt så att du har svart på vitt kring hur mycket din asfaltering ska kosta.

Med dessa råd i tankarna så blir det lättare för dig att hitta en kompetent och trygg asfalteringsfirma. 

Att måla om är lätt – i teorin


målareDet enklaste sättet – näst efter att möblera om – att snabbt nå en förändring till ett billigt pris i sitt hem är att måla om. Det är otroligt vad man kan göra med två liter färg och lite inspiration. En av de trender som syns nu år 2016 är dessutom att sätta lite färg på väggarna och det är glädjande sett till att vi under flertalet år fullkomligt drunknat i vita hem. Snyggt förvisso – men väl förutsägbart och i längden ganska tråkigt och av den anledningen så är således den rådande trenden synnerligen välkommen.

Dessutom, ska vi här addera, det handlar inte bara om färg på väggarna; nej – den vågade målar även sina tak, sina lister och sina golv. Att våga leka med takhöjden genom att måla både väggar och tak i samma nyans är verkligen att rekommendera och detsamma gäller det faktum att många vågar blanda två färger i samma rum. Att måla exempelvis en vägg i en rosa – ljus – nyans medan man direkt bryter av med en blå är något som låter fel på förhand – men som omsatt i praktiken blir extremt rätt och mycket snyggt.

Dock; och här kommer ett genomgående tips till alla som leker med tanken om att måla om hemma. Ta hjälp. Ska du måla om i ditt hem i Helsingborg så gör du bäst i att ta hjälp av en målare. Särskilt om det handlar om att experimentera med olika färger och nyanser och där du tänkt dig att måla exempelvis tak och vägg.

Anlita en målare i Helsingborg med ditt ROT-avdrag

Att måla ser lätt ut i teorin, men i praktiken så är det betydligt svårare och det tar – framförallt – längre tid än vad man tror. Målerijobb blir aldrig bättre än det grundarbete man lägger ner och många har vare sig tålamodet – eller tiden – för att sköta detta på ett korrekt sätt. Därför rekommenderas att man tar hjälp av en målare och låter jobbet bli skött av ett riktigt proffs.

Det går att använda rot-avdraget och det behöver inte kosta så mycket pengar. Du kan anlita en målare i Helsingborg, låta denna måla ditt hus i exakt de färger du vill – och enligt konstens alla regler – och dra av 30% av den totala arbetskostnaden med ett tak om 50.000 kronor. Det är inte så dyrt att ta professionell hjälp och fler borde göra det då det gäller sina målerijobb. Riktig kvalitet är, helt enkelt, värt att betala för.

Slitet parkettgolv

Renovering av gamla lägenheter kräver hög kompetens


Äldre lägenheter har ofta ett flertal fina gamla detaljer som bör bevaras för framtiden. Det händer lätt att vissa inredningselement ses som otrendiga och fula under perioder och många byter då ut dem till modernare lösningar. Att hitta orörda lägenheter där alla originaldelar finns kvar hör till ovanligheterna – oavsett om det handlar om sent 1800-tal eller en lägenhet från 1960-talet.

En del som ofta går att hitta dold under plastmattor eller tjocka lager med färg är originalgolv av trä. I somliga fall har man lämnat dem orörda, vilket ofta betyder att de har hårda slitmärken, kanske fula fuktfläckar och är i allmänt dåligt skick.

Välj någon som kan byggnadsvård

Det stora felet som många gör är att tro att de snabbt kan fixa detta själv. En handslipmaskin åker fram och man köper billig lack på närmaste byggvaruhus. Det kommer resultera i en “renovering” som varken blir snygg eller hållbar. För att få ordning på gamla golv krävs hög kompetens.

Det finns många byggföretag ute på marknaden, men få har de kunskaper i byggnadsvård som man bör applicera när man renoverar äldre bostäder. De flesta lär sig bara hur de ska arbeta med nya material, att riva ut gammalt och lägga in nytt. Det är väldigt synd att tänka så om du exempelvis har ett fint mönsterlagt parkettgolv som mest behöver en uppfräschning eller bara delvis behöver repareras.

Profesionell renovering av golven

En duktig golvläggare vet hur man avlägsnar enstaka stavar och ersätter dem med nya som passar in perfekt i mönstret. Det gäller att ha rätt handlag för att slipa ner precis lagom mycket så att man inte tar bort onödigt mycket trä. Golvet ska också behandlas med rätt sorts slutfinish för att få ett resultat som passar in väl mer resten av inredningen. Det är mycket vanligt att hitta trägolv som har behandlats styvmoderligt under årtiondena och behandlats med lacksorter som ser artificiella ut och slits snabbt. Här krävs att man slipar ner varsamt och behandlar träet på nytt med material som respekterar stilen.

Om det fina golvet redan har avlägsnats eller är för slitet för att rädda kan en golvläggare med kompetens inom byggnadsvård hjälpa dig att lägga in ett nytt golv som passar perfekt in i stilen hos din lägenhet. På så sätt kan du få ett nytt golv som gör att din bostad ser ut som om den vore helt ny – men i gammal stil.

Lägg några kronor extra på en golvläggare som kan sin sak så får du ett golv som är hållbart, snyggt och som ger din lägenhet en värdeökning.

Takläggning

Låt en takläggare sköta jobbet


Äger du ett hus så kommer du någon gång att ställas inför det faktum att ditt tak har tjänat ut sin rätt och att det måste bytas ut mot ett nytt. Något som kommer att kosta dig mycket pengar – men som lyckligtvis inte är något som kommer att ske alltför ofta. Förutsatt att du agerat på rätt sätt och med detta menar vi att du måste använda dig av professionell hjälp i form av en takläggare.

Anlitar du en takläggare för projektet så kan du också räkna med ett tak vars livslängd sträcker sig till minst tjugo år – gör du jobbet på egen hand så kan du nästan dra av halva tidsperioden kring ditt taks hållbarhet. Det är nämligen här många gör fel; man tror sig spara pengar på att genomföra ett takbyte på egen hand och enbart betala för materialet, men i själva verket så förlorar man istället pengar som en följd av beslutet.

Att du dels får en längre livslängd är en tungt vägande faktor till varför du ska anlita en takläggare – en annan gäller din energiräkning. Vi kan säga att du äger ett hus på vilket du just lagt ett nytt tak och där du gjort detta utan att anlita en takläggare; något som ser ut att ha gått väldigt bra. Taket ser fint ut, det förekommer inga läckor – något som du kontrollerat genom att gå upp på din vind vid dåligt väder – och du klappar dig lite på axeln med tanke på de pengar du sparat.

Dock! Plötsligt så börjar räkningen för uppvärmning av huset att bli betydligt högre än vad den var innan och efter en noggrann undersökning så hittar du också anledningen till detta. Ditt tak.

Ett otätt tak påverkar din uppvärmningskostnad

Taket är nämligen en väldigt stor anledning till att många husägare betalar för mycket pengar i uppvärmning och energi och detta då ett otätt sådant släpper ut varm luft inifrån och låter kall luft komma in; en ohållbar ekvation och det är också exakt det som drabbat dig. Utan takläggare så har taket blivit otätt och du kommer här att tvingas lokalisera och täta de läckor som finns; något som är svårt och tidskrävande.

Kort och gott; det finns alltid ett värde i att anlita en takläggare – särskilt nu då rot-avdraget finns tillgängligt! – och då kostnaden endast behöver läggas vart tjugonde år så är det egentligen inget att fundera på.