Värmepump


I Malmö och övriga Skåne är förhållandena mycket bra för exempelvis jord- och luftvärme. För att utvinna solenergi ur jord, berg, luft och vatten behövs en värmepump. En värmepump är alltså den gemensamma nämnaren för dessa fyra värmekällor. En värmepump utvinner den solenergi som finns lagrad i berget, marken, luften eller sjön. Den använder sedan den energin till att värma upp ditt hus med hjälp av en sinnrik konstruktion som vi här ska förklara i korta drag.

Värmepumpens delar och dess funktioner

En värmepump består i huvudsak av dessa delar: En kollektorslinga som hämtar energi utifrån och för den in till pumpen. En förångare där vätskan i kollektorslingan värmer upp köldmediet i det slutna kylsystemet och förvandlar det till gas. En kompressor som höjer trycket och ytterligare värmer upp gasen till 100 grader C. En kondensor som överför värmen från gasen till husets värmesystem, samt slutligen en expansionsventil som återför köldmediet till flytande form.

Den detaljerade processen ser ut så här: Den vätska som cirkulerar i kollektorslingan kallas upptagningsvätska, eller brinevätska. En brinevätska är en vätska som aldrig fryser, till exempel etanol eller glykol. Brinevätskan tar upp värmeenergi från berget, jorden, luften eller sjön och återvänder in med den till förångaren. Vid förångaren möter den ljumma brinevätskan det betydligt kallare köldmediet, som till exempel kan bestå av kolväte. Man kan se köldmediet i det slutna kylsystemet som en budbärare som hämtar upp energi från kollektorslingan och överför det till husets värmesystem. Köldmediet pendlar hela tiden mellan flytande form och gasform. När köldmediet möter brinevätskan i förångaren värms det upp och förvandlas till gas. Gasen fortsätter sedan vidare till kompressorn som gör vad en kompressor gör; komprimerar gasen, vilket i sin tur värmer upp den. När den uppvärmda gasen når sitt nästa mål, kondensatorn, släpper den ifrån sig värme till husets värmesystem. Därefter kommer den till en expansionsventil, där gasen expanders och svalnar av tills den återtagit flytande form.

En värmepump måste så klart använda sig av viss elkraft för att driva kompressorer och andra tekniska komponenter, men den kan avge upp till fem gånger så mycket energi som den förbrukar.

Jord, berg, luft eller vatten?

Vilen typ av värmekälla du ska välja beror naturligtvis på hur förhållandena ser ut där du bor. De flesta företag som jobbar med värmepumpar brukar kunna komma och göra en kostnadsfri inspektion av din bostad med omgivningar, och kan ge dig rekommendationer som passar just ditt hus. Lokala företag har kännedom om traktens förutsättningar i fråga om exempelvis markförhållanden och klimat. På nätet kan du sedan i lugn och ro gå igenom de alternativ som pekats ut och beställa jobbet när du bestämt dig. Oavsett vad du väljer kommer du i slutändan ha ett betydligt mer kostnadseffektivt värmesystem, som ofta betalat sig redan efter ett par år.

För dig som är intresserad av Värmepumpar i Malmö eller i Skåne så finns det ett antal företag att välja mellan.

Säkerhetstänk vid sprängning


bergsprängningBergsprängning är en vanlig metod vid olika byggnads- och anläggningsarbeten. Det finns många tillfällen då det passar utmärkt att spränga i berg: när man ska lägga grund för byggnader, vid tunnelbyggen, när det behövs läggas rör eller dras kablar.

Bergsprängning innehåller olika slags förberedande arbeten, som exempelvis borrning och arbeten med olika sprängmedel, oftast dynamit. Det är ett mycket riskfyllt arbete och måste alltid utföras av utbildade personer med speciell kompetens.

Många regler kring bergsprängning

Bergsprängning är en bransch med ett stort och omfattande regelverk. Arbetsmiljöverket har utarbetat en rad särskilda regler för bergarbeten och sprängning. Dessa regler måste följas, annars riskerar utföraren vite vid inspektion, och dessutom är det viktigt för att alla försäkringar ska gälla.

Sprängningsarbetet måste finnas beskrivet som en del av arbetsmiljöplanen. Särskilt viktigt är det att samtliga inblandade på arbetsplatsen är ordentligt informerade om de risker som finns och hur man bör agera på arbetsplatser där det ska utföras sprängningar.

Viktigt med utbildning

Utbildning är av största vikt för en bergsprängare, med tanke på kvalitet, men i första hand säkerheten. Det är dock inte vem som helst som har rät att utbilda bergsprängare. Dessa utbildare granskas av RfSU (Rådet för sprängteknisk utbildning). Rådet har som ett led att öka säkerheten runt bergsprängning tagit fram ett antal utbildningsmaterial. Kursplaner i sprängteknik som har anpassats för olika ändamål finns där: kurser i sprängning såväl under som ovan jord och annat.

En bergsprängare måste dock kunna mycket annat än just själva sprängandet. Andra anpassade kunskaper som är relevanta i yrket är följande.

  • Att borra i berg
  • Att utföra ett flertal olika bergarbeten (exempelvis rensning och förstärkning av berget som har sprängs)
  • Hantering, förvaring och transport av sprängmedel. Det är av största vikt att man hanterar dessa lättantändliga och riskfyllda material på ett stabilt och kunnigt sätt.
  • Man bör kunna behärska de maskiner som behövs vid sprängarbeten, som lastbilar och grävare.
  • Projektering och samordning vid bergarbeten är en annan viktig kompetens i sammanhanget.

Här kan du läsa mer om bergspränging.

En snygg garageport höjer värdet på huset


garageportPå dagens heta bostadsmarknad så gör många allt de kan för att höja värdet på huset. I denna strävan så kan det vara värt att vända på alla olika stenar.  Detta gäller inte minst i en storstadsregion som Göteborg. Glöm inte garageporten – i många fall är den det första som syns och ger ett första intryck hos potentiella spekulanter.

Om man tidigare mest tänkt på garageporten som ett nödvändigt ont så är det i dag allt fler som specialbeställer sina garageportar. Anledningen till detta är att man vill få en garageport som passar in i husets övriga stil. Efterfrågan på specialdesignade garageportar är stor och växer ständigt.

Allt större utbud av garageportar i Göteborg

Tidigare har sortimentet hos de flesta tillverkare av garageportar varit standardiserat och fantasin har inte direkt flödat. Men under den senaste tioårsperioden har allt fler tillverkare börjat erbjuda speciallösningar, vilket har lett till att intresset för designade garageportar har exploderat.

Det finns ett flertal relevanta anledningar till varför man ska specialbeställa sin garageport. Den ökade designmedvetenheten hos dagens villaägare är en tänkbar orsak till ökningen. Allt fler vill bo i vackra hem som dessutom speglar deras personlighet och smakpreferenser. Garageporten har förstås en del i detta. En snygg uppfart är ett sätt att imponera på långväga gäster. I dag är det vanligt med villor som ritats av arkitekter och då förstärker man det raka och eleganta intrycket med en garageport som passar in.

Hundratals olika varianter i färg och form

Det finns idag närmast obegränsade möjligheter att designa sin garageport enligt eget smak och tycke. Hos de flesta tillverkare av garageportar så kan man hitta hundratals olika designkombinationer. Detta innefattar flera detaljer: mönster, färger och val av fönster och dörrar.

De flesta tillverkare har ett antal standardfärger, men det går även att välja egna kulörer och nyanser som specialbeställs och gör det lättare för porten att passa in i miljön.

Även den funktionella aspekten är givetvis viktig när det handlar om garageportar. Vissa vill att garageporten ska ha en dörr för enkel passage medan andra nöjer sig med ett fönster. Det går dessutom att anpassa efter höjd och bredd om man har en port i icke standardiserade mått.

Att jobba inom bygg via ett bemanningsföretag


Arbeten inom bygg finns det många av just nu i Sverige. Särskilt många finns det i Stockholm, men givetvis finns även arbetstillfällen på andra håll i landet. Stockholm utmärker sig dock som en stad där byggs väldigt mycket för tillfället. Befolkningstillväxten är så stark att det krävs många bostäder för att möta den efterfrågan som finns i staden. Liknande investeringar krävs även i Stockholms infrastruktur – och det är redan i full gång.

Vill man vara en del av den starka byggnadskonjunktur som råder kan man med fördel söka anställning hos ett bemanningsföretag inom byggbranschen. Ett bemanningsföretag inom bygg har täta och många kontakter med de aktörer som arbetar i närområdet. Flest finns kanske i Stockholm, men bemanningsföretag inom bygg finns även på många andra håll i landet.

Garanterad lön – även utan uppdrag

Idén hos ett bemanningsföretag bygger givetvis på att du som arbetstagare ska hyras ut till deras kundföretag. Av olika skäl kan det dock förekomma att du inte blir uthyrd mycket alls under en viss månad. Hos ett seriöst bemanningsföretag, oavsett om det är inom bygg eller någon annan bransch, är du dock garanterad en viss summa pengar – även om du inte hyrs ut till några kunder.

Det du däremot inte är garanterad är ett visst antal uthyrda timmar per månad. Det kan alltså hända att du inte jobbar särskilt mycket den ena månaden, men 40 timmar per vecka den andra månaden. När du inte jobbar mycket är du alltså garanterad en viss inkomst. Inkomsterna blir dock bra mycket högre när du faktiskt arbetar heltid.

Se din lön som en årslön

Jobbar man genom ett bemanningsföretag inom bygg eller något annat, gör man bäst i att se sin lön som en årslön. Vissa månader kommer du nämligen att tjäna lite mer, medan du kanske tjänar lite mindre under andra månader under året. Därför är det bra att lägga undan lite pengar de månader du tjänar som mest. På så vis har du en bra reserv att leva på om det kommer månader där du inte hyrs ut till kundföretagen särskilt många timmar.

Det här är något som alla som arbetar med prestationsbaserad lön bör göra. Är man anställd hos ett bemanningsföretag är det dock ofta bara en mindre del av lönen som är prestationsbaserad. Det här kan dock variera en hel del mellan olika bemanningsföretag, så det är alltid något du bör kolla upp innan du skriver på ett avtal.

Läs mer här om bemanning och rekrytering.

Frakta en IBC tank själv


Behöver du köra vatten någonstans? Eller bara något annat, men du behöver en IBC tank för att kunna transportera det? Det finns flera problem som kan uppstå när en IBC tank ska fraktas. Ska man frakta just vatten eller annan vätska är ofta vikten det största problemet. Att bara hyra en skåpbil och lyfta in IBC tanken är lättare sagt än gjort – särskilt om det är mellan 600 – 1 000 liter vatten i den. Just vikt och av- och pålastning är ofta det som ger mest bekymmer när en IBC tank ska fraktas av privatpersoner.

Får du frakta den lagligt?

Har du en IBC tank full med vatten blir den, som ovan nämnt, väldigt tung. Är det 1 000 liter du ska frakta är det mer än ett ton som ska in i bilen. Om du sedan får köra detta beror lite på hur du väljer att frakta det. Ska du till exempel ställa upp den på ett släp behöver du kolla först så att det klarar av att lasta över ett ton. Sedan behöver du eftersöka om din bil får dra den viktklass släpet är i och att din körkortsbehörighet räcker till.

För att förenkla transporten kan det vara lättare att helt enkelt skaffa en mindre IBC tank på till exempel 600 liter om du får frakta den vikten. Att ta en extra vända eller två kan vara ett bättre alternativ än att utöka körkortsbehörigheten eller att köra på ett sätt som inte är tillåtet enligt lag. Det rekommenderas inte att fylla en IBC tank endast till hälften, då kraften som uppstår i kurvor är mycket stark och gör körningen väldigt riskfylld.

Ska du frakta farligt gods?

Om innehållet i IBC tanken är brandfarliga vätskor, till exempel bränsle, får inte privatpersoner frakta det om mängden bränsle per behållare är mer än 60 liter. Ska du köra på väg eller terräng får inte heller den totala mängden i transporten överstiga 240 liter.

Att endast ha 60 liter i en IBC tank är väldigt lite i förhållande till hur stora de normalt är. De flesta modeller på marknaden är mellan 600 och 1 000 liter, så om det är brandfarliga vätskor du ska frakta som privatperson, finns det säkerligen smidigare alternativ. En IBC tank tar onödigt stor plats om den bara är fylld med en tiondel eller mindre av sin kapacitet.

Vidare finns undantag för privatpersoner att frakta farligt gods om det är förpackat för att säljas i detaljhandel. IBC tankar omfattas dock inte av det här undantaget, eftersom det då inte anses vara förpackat med detaljhandelsförsäljning i åtanke. Vid sådana lägen kan det krävas tillstånd, eller att lösa transporten på annat sätt, för att kunna genomföra den.

En skorstensrenovering i Stockholm är nödvändig


En av anledningarna till att Stockholm är en unik stad som skiljer sig från andra större städer i Europa är att det där finns en mix mellan hustyper; både sett till ålder och sett till design. Menas med detta; i Stockholm finns det fortfarande möjlighet att bo i ett hus som byggts för hundra år sedan och det finns möjlighet att bosätta sig i ett snyggt designhus. Det som är unikt med detta är att att de olika hustyperna smälter ihop och att det inte ser konstigt ut; något som ställer höga krav både på stadsplanerare och på arkitekter som jobbar med dessa frågor.

Krav ställs även på de personer som bor i husen i fråga – detta dock gällande rent underhåll av den fastighet som man äger. Bor du exempelvis i ett äldre hus i Stockholm så ligger ansvaret på dig att detta hus även kommer att kunna användas av framtida generationer.

Detta underhåll kan handla om att slipa golvet, byta taket eller genomföra en skorstensrenovering och syftet spelar ingen roll – huvudsaken är att man som husägare till ett äldre hus i Stockholm tar denna fråga på allvar och tar sitt ansvar för att även kommande generationer ska kunna leva och bo i ett hus med anor från hundratals år tillbaka.

Kort sagt – ibland så krävs det att man genomför en skorstensrenovering eller en omdragning av elektriciteten, både för sin egen skull och för andras i Stockholm. Alla som bor i den staden har ett gemensamt ansvar som ligger i att även i framtiden behålla den unika status som man har i Europa.

Kontakta rätt företag

Att underhålla är en sak, men att underhålla på rätt sätt är en helt annan fråga och här har man också ett ansvar som husägare i Stockholm. Det här kan låta självklart och enkelt i teorin men tyvärr så ser det helt annorlunda ut i praktiken. Det här kan förklaras av att Stockholm är en stor stad och att det där finns massor av olika företag som konkurrerar med varandra – denna konkurrens medför att dessa företag, tyvärr, åtar sig arbeten som de i själva verket saknar kompetens för.

Ett företag i Stockholm kan – helt enkelt – erbjuda sina tjänster inom skorstensrenovering eller dragning av el utan att de har kompetens eller certifikat för att utföra uppgiften i fråga. De säger att de kan- och får göra jobbet i fråga, men i själva verket så har de vare sig utbildningar eller certifikat för jobbet. Något som naturligtvis kan medföra katastrofala följder och som husägare måste man här vara på sin vakt.

Man måste verkligen säkerställa att det företag man anlitar – oavsett om det handlar om att renovera en skorsten, restaurera sitt tak eller dra elektricitet till köket – också har kompetens och nödvändiga utbildningar. Som sagt; man har ett stort ansvar som husägare i Stockholm och detta innebär att jakten på ett billigt pris ibland får ställas åt sidan – viktigast är att jobbet blir korrekt utfört och detta oavsett vad det handlar om. Stockholm är en unik stad och ska så förbli även i framtiden. Få hjälp med din skorstensrenovering och återställer din skorsten till nyskick!

Låt dina fönster skapa en stil av allmoge


Någon har liknat fönstret vid husens ögon, och spröjs som dess mascara. Liknelsen är kanske missvisande och ofullständig, men det finns en viss poäng för hur fönstren, liksom ögonen, många gånger kan vara bland det mest uttrycksfulla i hela objektets uttryck. På äldre finare hus var det vanligt att man la gott om tid att smycka fönster med finsnickerier som gav ståtliga och vackra byggnader. Idag sker fönstrens omsorg främst vid nybyggnationer med även vid fönsterrenovering på fönster i äldre (och nyare) byggnader. 

Idag har husens fönster ofta mer standardiserade lösningar när det gäller storlek, format och med eller utan spröjs. Men för den som söker återskapa en allmogestil är det en god idé att börja just här. Med fönstren.

Sidohängda fönster då och nu

Förr var det vanligt med sidohängda fönster, vilket går att återinföra även idag. Denna gång med effektivt 3-glasfönster eller kanske med 2-glasfönster med energieffektiva glas. Sidohängda fönster ger inte sällan en vacker profil och med haspar förstärks verkligen känslan av allmoge och traditionell nordisk kultur.

Spröjs för smyckade fönster

Fönsterspröjs är vanliga i dela upp fönsterglaset i 6 rutor. Då är det ofta tal om utompåliggande spröjs. Men spröjs kan komma i många olika varianter, från kryssade mönster i topp till diagonala rutor till mindre rutor. Dessa dekorationer ligger allt som oftast i överkant på fönstret och skymmer på så vis inte sikten. Har man exempelvis utfört en fönsterrenovering och vill byta spröjs kan ett tips vara att låta bearbeta ett fotografi i ett bildbehandlingsprogram för att utifrån olika versioner kunna få en uppfattning om det färdiga resultatet.

Se över dina färgval

När man är mitt i en fönsterrenovering har man oftast redan en klar uppfattning om hur man vill att det färdiga resultatet ska bli. Om inte, så se över färgvalen ännu en gång. Många allmogehus bryter av i färgvalen kring fönstret mot husets fasadfärg. Bland det vanligare vi ser på landsbygden är vita fönsterspröjs till en faluröd fasadfärg. Men det finns också mer påhittiga varianter från förr. Så som blå fönsterkarmar och spröjs till en gul fasadvägg, eller en kombination av färgerna mörkrött, vitt och ljusgrönt. Studera inredningstidningar, eller sök på nätet för att få nya idéer om färgval som skapar rätta känslan av allmoge.

Ovan finns tre tips för att skapa mer känsla av allmoge genom att se över fönstren vid en nyproduktion eller inför en fönsterrenovering. Allmoge är en stil som ofta vackert smälter in i alla svenska miljöer, genom sin påminnelse om vårt kulturarv.

Läs mer om Fönsterrenovering i Stockholm.

Vad kostar det att hyra väderskydd?


Med väderskydd kan du skydda pågående byggnationer mot väta vilket underlättar arbetet och skapar mindre risk för fuktskador under arbetets gång. Det är ett skydd som ofta används på större arbetsplatser men som även privatpersoner kan hyra när man renoverar, bygger till eller bygger nytt. Byggföretag köper ofta in väderskydd då dessa används löpande men för en privatperson är det mer fördelaktigt att hyra detta. Vad priset blir beror på flera faktorer. Innan du kontaktar hyresföretagen kan det därför vara bra om du ställer dig följande frågor:

Hur länge ska du ha skyddet?

Vilka hyresperioder som erbjuds beror lite på vilka kunder som hyresföretaget vänder sig mot. Hos vissa går det att hyra någon enstaka dag medan andra företag minst hyr ut en vecka eller liknande. Se över ditt behov och utgå från detta. Fråga även vad som händer om du behöver förlänga hyrestiden med några dagar. Går det ens eller måste du lämna tillbaka det i tid oavsett förseningar?

Kom ihåg att det ofta kan vara billigare att hyra en hel månad än att hyra tre veckor osv.

Hur stort väderskydd behöver du?

Det finns väderskydd på bara några kvadratmeter och de som skyddar betydligt större yta. Mät i förväg vilka mått som skyddet behöver ha. Finns möjligheten att dela upp det i två mindre skydd eller måste det innebära ett enda skydd av en större storlek.

Vad för slags väderskydd efterfrågas?

De enklaste varianterna av väderskydd består av presenningar och fasadnät. Som kund väljer man själv hur dessa ska monteras även om det ibland följer med hjälpmedel. Detta är oftast det billigaste alternativet.

Nackdelen med presenningar är att dessa inte skapar enkla arbetsförhållanden. De är effektiva för att hålla väta borta men ska möjligheten finnas att arbeta under väderskyddet kan mer tältliknande lösningar eller enklare lagerhallslösningar vara bättre. Men då går även priset upp.  

Vill du ha hyresförsäkring?

Vanligtvis är väderskydden försäkrade.  Ta alltid för vana att fråga vad som gäller kring försäkring när skydden hyrs. Även om det ingår försäkring så kan det innebära att du får betala en relativt hög självrisk om de skulle bli stulna eller förstöras. För att minska denna kostnad kan ibland en självriskreduceringförsäkring tecknas.

Se över ditt behov gällande storlek samt modell av väderskydd och hur länge du behöver detta skydd. Därefter kan du kontakta flera företag och få offert på hyran.

Fasadrenovering gör städer vackrare


Avgaser och slitage från miljön – regn, snö, sol och vind – gör att fasader på hus tar skada och måste renoveras. Det här är ingenting som exkluderat till privata villaägare – även om det är dem som man i första hand tänker på då man nämner ordet fasadrenovering. Det är trots allt där som man ser att målning, putsning och annat sker i en högre grad.

Dessa projekt sker dock även – om än inte i samma omfattning – då det gäller de offentliga byggnader och de större fastigheter som finns i exempelvis Stockholm – även på dessa genomför man med jämna mellanrum en fasadrenovering. Anledningen till detta är främst för att de ska få en längre hållbarhet och därmed bli möjliga att använda även i framtiden; något som i Stockholm är extra viktigt då man där har hus och fastigheter som har både anor och stolt historia. Dessa är också viktiga att genomföra fasadrenoveringar på av ett annat skäl – nämligen det rent estetiska.

Har man – som Stockholm – en så pass stor turistnäring så är det också viktigt att de äldre husen i exempelvis Gamla Stan är så vackra som möjligt och här blir således en fasadrenovering, med jämna mellanrum, lite av ett måste. Dels så gör en sådan att de som bor i huset kan har en högre levnadsstandard och dels också att man som turist i Stockholm – eller som boende i staden för den delen – kan njuta av- och känna historiens vingslag, kort sagt – en fasadrenovering i Stockholm ligger i allas intresse.

Stockholm ligger långt fram

I jämförelse med hur andra städer behandlar sina äldre byggnader så ligger Stockholm ganska långt fram rörande fasadrenoveringar. Stockholm är – av naturliga skäl – inte lika skickliga som exempelvis Rom eller Florens på att ta hand om historiska byggnader; i dessa städer så spelar dessa nämligen en väldigt stor roll. Men om vi jämför med andra städer – London och New York – så kan man säga att Stockholm – i god tid – brukar genomföra en fasadrenovering på de byggnader där behovet finns.

Det vill säga, man gör det innan något går sönder och i god tid innan något hinner bli alltför fult rent utseendemässigt. En fasadrenovering i Stockholm kan här handla om något så enkelt som att putsa, tvätta och förfina exteriören likväl som att man byter ut det som gått sönder – vid det senare exemplet kan vi här nämna exempelvis Slottet och Nationalmuseum som typiska byggnader där staden agerat korrekt.

I en annan stad så hade dessa byggnader – stora turistmagneter – kanske fått stå orörda av ekonomiska skäl; i Stockholm tog man dock beslutet att en fasadrenovering var absolut nödvändig och detta kommer att bära frukt i framtiden. Genom dessa renoveringar har man kanske tappat två-tre år av inkomster från turister, men man har däremot gjort inkomsterna möjliga för en lång, lång tid framöver.

Läs mer här om fasadrenovering i Stockholm.

Tillbehör skapar flexibilitet i flexibla hallar


Lagerhallar är kända just för att vara flexibla. De är enkla att slå upp, rymliga och praktiska på många olika sätt. En lagerhall är dock inte bara en lagerhall. Beroende på vilka tillbehör man väljer kan din lagerhall bli helt olik en annan. Det som kan väljas är bland annat belysning, portar och tryck. Nästan alla lagerhallar är på något sätt anpassade för att passa just den verksamhet de hyrs in till.

Belysning

En belysning behövs i de allra flesta lagerhallar. Vill man kunna arbeta efter att solen har gått ner krävs det helt enkelt lampor för att man ska kunna arbeta ordentligt. Dessutom kan det bli ganska mörkt i en lagerhall överlag, även om solen skiner därutanför.

I de allra flesta fall kan du be om att få belysningen levererad från företaget du hyr lagerhallen ifrån. Om du inte har beställt montering, levereras ofta belysning på ett sådant sätt att det är enkelt att installera. Många firmor kan dessutom leverera belysning som är anpassad efter kundens önskemål. Prata med företaget och beskriv dina behov och när och hur lagerhallen skall användas. Tänk på att belysning kostar och överväg om det är värt det, annars kan du få betala mer än vad du egentligen behöver.

Portar

Lagerhallar kan i allmänhet levereras med många olika typer av portar. Till exempel finns det manuella vikportar som anpassas efter kundens behov. Vanligtvis levereras dessa portar med en infälld gångdörr för att kunna komma in och ut lättare. Att ha en vikport till sin lagerhall är ett populärt val. De är välisolerade, täta och robusta i allmänhet.

Andra alternativ är att välja motordrivna portar. Vill du lägga ner lite extra pengar och få det lite bekvämare kan det vara ett alternativ. Om du vet att porten kommer att behöva öppnas och stängas ofta, kanske det är det som är det bästa. Betänk dock som sagt att det blir lite dyrare. Väg kostnaden mot bekvämligheten.

Logotyp och tryck

Är det någon särskild verksamhet eller något särskilt evenemang som dina lagerhallar ska användas i? I sådana fall kan det vara läge att ordna att få din logotyp tryckt på den. Det ser bra ut, ger möjligtvis lite reklam och behöver inte heller vara särskilt svårt att ordna. Hör med firman du hyr lagerhallarna av om de kan ordna med detta. Givetvis kostar även det här extra pengar, och du behöver såklart väga kostnaderna mot vad det kan tänkas vara värt.

Här Hittar du flexibla lagerhallar: www.lagerhallar.nu