Vad kostar det att hyra väderskydd?


Med väderskydd kan du skydda pågående byggnationer mot väta vilket underlättar arbetet och skapar mindre risk för fuktskador under arbetets gång. Det är ett skydd som ofta används på större arbetsplatser men som även privatpersoner kan hyra när man renoverar, bygger till eller bygger nytt. Byggföretag köper ofta in väderskydd då dessa används löpande men för en privatperson är det mer fördelaktigt att hyra detta. Vad priset blir beror på flera faktorer. Innan du kontaktar hyresföretagen kan det därför vara bra om du ställer dig följande frågor:

Hur länge ska du ha skyddet?

Vilka hyresperioder som erbjuds beror lite på vilka kunder som hyresföretaget vänder sig mot. Hos vissa går det att hyra någon enstaka dag medan andra företag minst hyr ut en vecka eller liknande. Se över ditt behov och utgå från detta. Fråga även vad som händer om du behöver förlänga hyrestiden med några dagar. Går det ens eller måste du lämna tillbaka det i tid oavsett förseningar?

Kom ihåg att det ofta kan vara billigare att hyra en hel månad än att hyra tre veckor osv.

Hur stort väderskydd behöver du?

Det finns väderskydd på bara några kvadratmeter och de som skyddar betydligt större yta. Mät i förväg vilka mått som skyddet behöver ha. Finns möjligheten att dela upp det i två mindre skydd eller måste det innebära ett enda skydd av en större storlek.

Vad för slags väderskydd efterfrågas?

De enklaste varianterna av väderskydd består av presenningar och fasadnät. Som kund väljer man själv hur dessa ska monteras även om det ibland följer med hjälpmedel. Detta är oftast det billigaste alternativet.

Nackdelen med presenningar är att dessa inte skapar enkla arbetsförhållanden. De är effektiva för att hålla väta borta men ska möjligheten finnas att arbeta under väderskyddet kan mer tältliknande lösningar eller enklare lagerhallslösningar vara bättre. Men då går även priset upp.  

Vill du ha hyresförsäkring?

Vanligtvis är väderskydden försäkrade.  Ta alltid för vana att fråga vad som gäller kring försäkring när skydden hyrs. Även om det ingår försäkring så kan det innebära att du får betala en relativt hög självrisk om de skulle bli stulna eller förstöras. För att minska denna kostnad kan ibland en självriskreduceringförsäkring tecknas.

Se över ditt behov gällande storlek samt modell av väderskydd och hur länge du behöver detta skydd. Därefter kan du kontakta flera företag och få offert på hyran.

Fasadrenovering gör städer vackrare


Avgaser och slitage från miljön – regn, snö, sol och vind – gör att fasader på hus tar skada och måste renoveras. Det här är ingenting som exkluderat till privata villaägare – även om det är dem som man i första hand tänker på då man nämner ordet fasadrenovering. Det är trots allt där som man ser att målning, putsning och annat sker i en högre grad.

Dessa projekt sker dock även – om än inte i samma omfattning – då det gäller de offentliga byggnader och de större fastigheter som finns i exempelvis Stockholm – även på dessa genomför man med jämna mellanrum en fasadrenovering. Anledningen till detta är främst för att de ska få en längre hållbarhet och därmed bli möjliga att använda även i framtiden; något som i Stockholm är extra viktigt då man där har hus och fastigheter som har både anor och stolt historia. Dessa är också viktiga att genomföra fasadrenoveringar på av ett annat skäl – nämligen det rent estetiska.

Har man – som Stockholm – en så pass stor turistnäring så är det också viktigt att de äldre husen i exempelvis Gamla Stan är så vackra som möjligt och här blir således en fasadrenovering, med jämna mellanrum, lite av ett måste. Dels så gör en sådan att de som bor i huset kan har en högre levnadsstandard och dels också att man som turist i Stockholm – eller som boende i staden för den delen – kan njuta av- och känna historiens vingslag, kort sagt – en fasadrenovering i Stockholm ligger i allas intresse.

Stockholm ligger långt fram

I jämförelse med hur andra städer behandlar sina äldre byggnader så ligger Stockholm ganska långt fram rörande fasadrenoveringar. Stockholm är – av naturliga skäl – inte lika skickliga som exempelvis Rom eller Florens på att ta hand om historiska byggnader; i dessa städer så spelar dessa nämligen en väldigt stor roll. Men om vi jämför med andra städer – London och New York – så kan man säga att Stockholm – i god tid – brukar genomföra en fasadrenovering på de byggnader där behovet finns.

Det vill säga, man gör det innan något går sönder och i god tid innan något hinner bli alltför fult rent utseendemässigt. En fasadrenovering i Stockholm kan här handla om något så enkelt som att putsa, tvätta och förfina exteriören likväl som att man byter ut det som gått sönder – vid det senare exemplet kan vi här nämna exempelvis Slottet och Nationalmuseum som typiska byggnader där staden agerat korrekt.

I en annan stad så hade dessa byggnader – stora turistmagneter – kanske fått stå orörda av ekonomiska skäl; i Stockholm tog man dock beslutet att en fasadrenovering var absolut nödvändig och detta kommer att bära frukt i framtiden. Genom dessa renoveringar har man kanske tappat två-tre år av inkomster från turister, men man har däremot gjort inkomsterna möjliga för en lång, lång tid framöver.

Läs mer här om fasadrenovering i Stockholm.

Tillbehör skapar flexibilitet i flexibla hallar


Lagerhallar är kända just för att vara flexibla. De är enkla att slå upp, rymliga och praktiska på många olika sätt. En lagerhall är dock inte bara en lagerhall. Beroende på vilka tillbehör man väljer kan din lagerhall bli helt olik en annan. Det som kan väljas är bland annat belysning, portar och tryck. Nästan alla lagerhallar är på något sätt anpassade för att passa just den verksamhet de hyrs in till.

Belysning

En belysning behövs i de allra flesta lagerhallar. Vill man kunna arbeta efter att solen har gått ner krävs det helt enkelt lampor för att man ska kunna arbeta ordentligt. Dessutom kan det bli ganska mörkt i en lagerhall överlag, även om solen skiner därutanför.

I de allra flesta fall kan du be om att få belysningen levererad från företaget du hyr lagerhallen ifrån. Om du inte har beställt montering, levereras ofta belysning på ett sådant sätt att det är enkelt att installera. Många firmor kan dessutom leverera belysning som är anpassad efter kundens önskemål. Prata med företaget och beskriv dina behov och när och hur lagerhallen skall användas. Tänk på att belysning kostar och överväg om det är värt det, annars kan du få betala mer än vad du egentligen behöver.

Portar

Lagerhallar kan i allmänhet levereras med många olika typer av portar. Till exempel finns det manuella vikportar som anpassas efter kundens behov. Vanligtvis levereras dessa portar med en infälld gångdörr för att kunna komma in och ut lättare. Att ha en vikport till sin lagerhall är ett populärt val. De är välisolerade, täta och robusta i allmänhet.

Andra alternativ är att välja motordrivna portar. Vill du lägga ner lite extra pengar och få det lite bekvämare kan det vara ett alternativ. Om du vet att porten kommer att behöva öppnas och stängas ofta, kanske det är det som är det bästa. Betänk dock som sagt att det blir lite dyrare. Väg kostnaden mot bekvämligheten.

Logotyp och tryck

Är det någon särskild verksamhet eller något särskilt evenemang som dina lagerhallar ska användas i? I sådana fall kan det vara läge att ordna att få din logotyp tryckt på den. Det ser bra ut, ger möjligtvis lite reklam och behöver inte heller vara särskilt svårt att ordna. Hör med firman du hyr lagerhallarna av om de kan ordna med detta. Givetvis kostar även det här extra pengar, och du behöver såklart väga kostnaderna mot vad det kan tänkas vara värt.

Här Hittar du flexibla lagerhallar: www.lagerhallar.nu

barnfötter på trägolv

En guide för golvslipning


Det finns många sätt att gå tillväga när du skall slipa ditt golv och det är många faktorer som spelar in. Vad du behöver tänka på först och främst är i vilket rum det skall göras och vad ändamålet skall vara. Om trägolvet skall vara i köket så är det andra saker att tänka på än om det är i vardagsrummet.

Du måste göra upp en budget och du måste planera för tiden det kommer att ta att göra en golvslipning. Det finns flera vägar att gå, bland annat så kan du välja att göra allting helt själv men då kommer du troligtvis att behöva hyra riktiga golvslipningsmaskiner.

Du kan välja att göra det med en liten handslip men tänk då på att det krävs längre tid och ansträngning att ligga där på golvet än att hyra en maskin som gör jobbet på någon timme.

Rotavdraget gör det billigare att anlita proffs för golvslipning

Alliansen införde rotavdraget för att öka jobben inom hantverksbranschen. Oavsett vad den faktiska effekten blev av det politiska beslutet så är sanningen att det har gjort att långt fler människor väljer att anlita hantverkare istället för att göra allting i hemmet själv.

Vad rotavdraget innebär är att kostnaden för själva arbetet minskas för kunden medans yrkesmannen erhåller den fulla betalningen för det utförda arbetet. Detta fungerar som så att den kostnaden istället hamnar på skattebetalarna.

Att anlita en golvslipningsfirma är i många fall billigare än att göra det själv än så länge. Faktorer som räknas in då är tiden det tar för en person utan erfarenhet att slippa golvet själv och därtill att slutresultatet skall var bra.

Om man slipar golvet själv så behöver man oftast hyra in en maskin vilket kan bli dyrt och det är en stor och otymplig maskin som man måste transportera.

Höj värdet på bostaden

Att renovera ditt trä eller parkettgolv och sedan slutbehandla det med olja eller lack kan höja värdet på din bostad väsentligt.
Det ger en mer exklusiv prägel på rummet och det är ett trevligare material att gå på, trä är ett varmare material som passar bra i kyliga Sverige.

I Sydligare breddgrader så är det vanligast med stengolv eller klinkers, detta för att det kyler ner bostaden effektivt medans trä och parkett är ett mer inert material som inte lagrar varken kyla eller värme.

Genom att renovera ditt trägolv istället för att lägga ett helt nytt så minskar du kostnaden med mycket. Mäklare i Stockholmstrakten säger att en bostad med trägolv står långt högre i värde än en bostad som använder de gamla plastmattorna som är så typiska för hyreslägenheter.

Så om du går i tankarna på att renovera din bostad så är det smartaste för tillfället att se till att dina trä och parkettgolv är i toppskick.

Takarbete

Ta hjälp av en takläggare


Det finns vissa renoveringsprojekt som man måste ta hjälp av professionella personer för att genomföra. Här handlar det om detaljer som medför fara; både för sig själv och för sin omgivning och som därför inte får skötas av privatpersoner. Som exempel på detta så kan vi nämna att du inte får dra din egen el då detta dels innebär att du kan komma att skada dig själv och att du även riskerar att huset i fråga brinner upp om elen dras på ett felaktigt sätt.

För att dra el så måste du således kontakta en elektriker och om vi fortsätter med ytterligare ett exempel på där proffs måste anlitas så handlar det om att dra vatten.

Om du exempelvis drar ditt eget vatten vid en lägenhetsrenovering så riskerar du inte bara vattenskador i ditt egen hem; även grannarnas lägenheter riskerar att drabbas och därför måste man här ta hjälp av en rörmokare. Dessa är de två tydligaste exemplen på då man som husägare måste ta hjälp och om vi därefter nämner att det finns vissa renoveringsprojekt där man bör ta hjälp – alltså där man inte måste ta hjälp; men där riskerna är så stora att man bör överväga professionell hjälp så handlar det om husets grund och husets tak.

Här måste du inte ta hjälp – däremot så riskerar du väldigt mycket om du inte gör det. Kortfattat och som ett exempel på vad vi menar; husets grund och husets tak är de två områden som blir allra mest utsatt för naturliga angrepp – vind, vatten, snö, kyla – och som därför också måste hålla högsta klass och kvalitet.

Om vi dessutom ser till farorna som kommer med att byta ett tak – höga höjder, mycket vind, hala tak etc – så är detta ytterligare en anledning till varför man som privatperson alltid bör överväga att kontakta en professionell takläggare för ändamålet. Att på egen hand genomföra ett byta av ett tak och därigenom riskera att det i framtiden läcker in vatten eller att man själv ramlar och gör sig illa är – ställt mot kostnaden för en takläggare – helt enkelt inget alternativ. Dessutom så kommer du att som privatperson – förutsatt att du är berättigad till detta naturligtvis – även att kunna använda ditt rot-avdrag för det jobb som en takläggare gör.

Du kan exempelvis byta ditt tak till huset i Stockholm och därefter dra av upp till halva kostnaden – upp till 50.000 kronor/år och person – på din deklaration och därefter få tillbaka beloppet på din skatt. En frikostig skattereduktion som fler borde använda sig av vid sina takbyten eller sina reparationer av befintliga tak; riskerna är för stora för att chansa – både för egen skull och för sin framtida levnadsstatus. Knäckfrågan här handlar alltså om vad man får göra och vad man inte får göra samt vad man bör ta hjälp för.

Takläggning och dränering för grunden bör man ta hjälp för – brädfodring eller måleri kan man genomföra på egen hand utan problem. Riskmedvetenhet är en detalj som ständigt spelar en alltför tillbakadragen roll i privatpersoners liv.

Tips på hur du själv byter tak

Om man dock vill byta sitt tak på egen hand och verkligen känner att det är ett projekt som man klarar av så finns det några små tips som man kan använda sig av. Ska du exempelvis byta taket på din sommarstuga i Stockholm – ett hus som är mindre och lättare att arbeta med än ditt ordinarie hus – så kan du utgår från hur en riktig takläggare jobbar. Vi radar därför upp några detaljer nedan som kan underlätta ditt arbete med takbytet i Stockholm; men kom ihåg här att en takläggare alltid är att föredra, även vid mindre projekt. Vattenskador kostar mycket pengar, oavsett storlek på byggnaden, eller hur? Överväg alltid professionell hjälp innan du sätter igång.

Vi utgår från att ett vanligt sadeltak i vårt exempel och där tegel är det material som används då denna kombination är den vanligaste i Sverige.

  • Börja med att hyra en container och se till att montera eventuella ställningar som underlättar ditt arbete. Containern behövs för att slänga ditt gamla tak i; allt gammalt tegel, all läkt och underlagstäckning måste slängas. Att läkten tas bort är inte nödvändigt, men då vi utgår från hur en takläggare jobbar så gör vi det även vid denna sommarstuga i Stockholm. Bort med läkten således!
  • Lägg underlagstaket. Här rekommenderar vi att du använder råspont tillsammans med en modern underlagsduk. Det viktiga här är att verkligen följer anvisningarna som medföljer för underlagsduken. Ta dig tid och gör rätt.
  • Lägg ny läkt. Läkten är de våg- och lodräta reglerna där dina tegelplattor så småningom ska läggas. Det vågräta kallas bärläkt och de lodräta ströläkt och det är viktigt att du sätter dessa efter du dina tegelpannor ska läggas; var noga med att det är samma avstånd mellan varje. Lägg lite extra tid på detta.
  • Lägg takpannorna. Nu börjar det roliga; att lägga själva taket. Här börjar du nerifrån och upp och jobbar metodisk och noggrant. Se till att varje tegelpanna passar in i nästa och att du verkligen följer leverantörens råd. Det handlar här om huruvida du ska fästa med skruv, clips eller spik. En takläggare skulle här även ta sig tid att monterar en fågellist nedre delen av detta tak till sommarstugan i Stockholm – detta för att förhindra att barr, löv eller fåglar tar sig in emellan och förkortar ditt taks livslängd. Gör det du också.
  • Fokusera på taknocken. En professionell takläggare vet att det är taknocken som ofta skapar problem men vattenläckage och att det området därför måste ha lite extra fokus. Det vill säga; gör taknocken tät och detta utan att det går ut över det nödvändiga luftinsläppet som är viktigt för läkten och undertaket. Då taknocken är så pass viktig så ska du kanske överväga att lägga ditt tak själv; men att ta hjälp just med denna detalj av en professionell yrkesman.

Där hade vi några små tips på hur du själv kan lägga ditt tak. Vi kan dock inte nog poängtera din egen säkerhet; oavsett om din sommarstuga i Stockholm är fem- eller tre meter hög så innebär alltid ett fall en potentiell livsfara. Se till att använda dig av säkerhetslinor, ställningar och andra hjälpmedel och – som sagt – överväg verkligen att ta hjälp av en takläggare.

Med rot-avdraget blir det inte så dyrt och som vi sa ovan; väg in vad du får göra mot vad du bör kontakta hjälp för. Ställ risk mot kostnad – takläggning är definitivt ett sådant projekt.

Hantverkare har ett oförtjänt dålig rykte i Stockholm


shutterstock_337978604Visst finns det en risk i att anlita en hantverkare i Stockholm – på samma sätt som det finns i att göra detsamma i en mindre stad. Skillnaden är att det finns så fruktansvärt många fler hantverkare i Stockholm och att det således finns en större procentuell chans att stöta på en fuskjobbare och/eller en orimligt dyr sådan. Här spelar det ingen roll vilket område man behöver hjälp med; en snickare, en rörmokare, en målare, en elektriker – samtliga har samma problem inom sin sfär.
Och: de flesta har hört samma startskott för då problemen tog sin början. År 2004 så infördes rot-avdraget; en möjlighet för privatpersoner att anlita professionella hantverkare för ett kraftig reducerat pris. Då kunde man dra av halva arbetskostnaden för den hantverkare man anlitade och med ett tak på 50.000 kronor/år och per person. Idag har rot-avdraget sänkts och numera så är det 30% av den totala arbetskostnaden som gäller (dock fortfarande med samma tak). Problemen är dock likadana och primärt så handlar det om fuskjobb.

ROT-avdraget ska motverka svartjobb

Ett av de tydligaste syften som fanns med rot-avdraget var att man vill få bort svartjobb från branschen. Troligt var att du förr om åren – vid en initial kontakt med en hantverkare – på ett eller annat sätt kommit i kontakt med huruvida betalningen skulle ske enligt konstens alla regler eller om pengarna skulle överräckas kontant och i ett brunt kuvert. Här fanns också en uppenbar frestelse att välja den senare betalningsformen.
Tyvärr; men vi jagar alltid ett bättre pris och då det heller inte var till någon nackdel för hantverkaren så gjordes – helt enkelt – betalningen upp svart snarare än på ett korrekt sätt. Numera – tack vare rot-avdraget – så kan man anse de svarta jobben som en utdöende ras; visst, de finns fortfarande – men i en så begränsad skala att de knappt är värda att vända. Positivt – men här har således ett annat problem visat sig och det är också det problemet som givit hantverkare i Stockholm det dåliga ryktet: fuskjobben.

Tips när du ska anlita en hantverkare i Stockholm

Antalet fuskjobb har ökat avsevärt och här finns det tyvärr inga enkla lösningar. Branschen – alltså hela hantverkarbranschen – jobbar hårt för att komma till bukt med problemen; men det handlar fortfarande om en lång resa som bara tagit sin början. Det stora ansvaret ligger istället på hur du som kund agerar då du står inför att anlita en hantverkare. Nyckelord att följa för att hitta rätt är, enligt oss, följande:
– Certifikat/behörighet: kolla alltid huruvida den hantverkare du ska anlita har berörda certifikat. Extra viktigt blir detta gällande arbete i våtrum och med alla typer av elektricitet. Olika typer av branschorgan samt deras respektive loggor ska man också hålla utkik efter.
– Priset: lockas aldrig av ett alltför lågt pris. Jämför priserna för all del ( det ska du göra!), men försök att välja bort de företag som ligger extremt lågt.
Tidigare kunder. Du måste ta dig tid att ringa till referenser idag; gärna så många som möjligt. Återigen; i synnerhet om det gäller jobb i våtrum (i och med att konsekvenserna av fuskjobb kan bli extremt kostsamma där).
– Intryck: se till att försöka besöka företaget på deras egen hemmaplan också. Åk ut och skapa dig en bild av hur det ser ut där de har sitt kontor/förråd.
Läs på internet: idag jobbar många aktivt med att lägga ut omdömen och betyg på sina hemsidor. Det här är inte lika säkert som att ringa referenser, men kombination dem emellan kan ge dig en bra bild av vilken typ av hantverkare du står inför att anlita i Stockholm.

Vill du veta mer om var du kan hitta en duktig hantverkare i Stockholm? Välkommen att läsa mer här.

Badrum med trägolv

Trender – så ser badrummen ut 2017


Trä, sten och stora blanka ytor. Så ska ett modernt badrum se ut 2017. Att klinker, kakel och glas är vanliga material på toaletter, i badrum och i hemmaspan har vi sett sen flera år tillbaka. Men nu kommer alltså också trämaterial in i badrummen igen. Självklart passar trä bra till förvaringsmöblerna på din toalett och i ditt badrum men är du ändå i startgroparna inför en större badrumsrenovering kan du gå flera steg längre än så. Badkarsfronter, toalettsitsar och bänkskivor – allt handlar om värmande trä i nya tappningar för badrummen 2017.

Tro nu inte att det här är en återgång till 70-talets furumaterial i allt från väggbeklädnader till tak. Nej, det moderna badrummet ska inte se ut som en gammal bastu. Nu ska badrummen kläs i exklusiva trämaterial som ger värme och tyngd. Tunga gedigna material som ek, eller mörkare toner från ädelträ som valnöt och körsbär.

Varmt trä intill kyligare material

Den modige renoverar sitt badrum med trä på väggar och möbler. Det finns gott om hyllor, skåp, bänkar och skänkar att välja bland just nu. Det här är ett trendbrott vi ser nu 2017. De senaste åren har annars handlat mycket om kalla material i badrummen. Som glas och kakel. Men renoverar du under året kommer du att märka att trä är genomgående en stark trend. Nu vill vi ha mer ombonat välbyggt på toaletterna. Inte kyligt helkaklat utan njuta av inslag av trä som känns robust eller elegant blankt.

Båda inriktningarna, det råbarkade och det vackra välarbetade ädelträet, har plats i badrumstrenden nu. Häftigast är förstås att riva ett trähus ytskikt till sitt skelett och ta vara på råheten i träbjälkar och nakna plankväggar. Att kombinera rått trä med vackra väldesignade badrumsmöbler är stort just nu. Tänk dig en obehandlad trävägg med tvärgående balkar och framför står ett ovalt mjukt format badkar. Där har du bilden som många badrumsrenoveringar kommer ta rygg på 2017.

Den mer eleganta trenden är å andra sidan lättare att uppnå. Här handlar det mer om att sätta in nya enhetliga skåp under tvättställ och gärna sänka ner tvättstället av porslin i en bänkskiva av ek, teak, alm eller varför inte slå på stort och ta in ebenholtz eller mahogny i rummet. Efter badrumsrenoveringen ska badrummet kännas som ett rum där du vill spendera mycket tid i dusch och badkar framöver.

Badrumsrenovering som håller

När du satsar på en badrumsrenovering, se till att bygga på ett sätt som inte går ur tiden för snabbt. Den nya eleganta trästilen drar tydligt åt det klassiska hållet vilket är bra om du är rädd för att tröttna på trender. Men om du till exempel satsar på trägolv i badrummet måste du se till att en kunnig person gör bedömningen att träet är behandlat på ett sådant sätt att det fungerar i våtutrymmen. Ett fackmannamässigt öga!

Många byter bara delar av golvet så att duschytan och utrymmet under och intill badkaret fortfarande har mer klassiska badrumsmaterial. Det är viktigt att inte bara sätta in vilket trä som helst. Väggar och golv i våtutrymmen måste förstås vara producerade så att de håller fukten borta. Annars får du snart problem med mögel och fuktskador. Det finns en hel del på marknaden, ta hjälp av en yrkeskunnig för att få rätt material som skyddar mot fuktskador. En rolig trend är till exempel randiga duschväggar i olika nyanser som ger en helt annan känsla än en kakelvägg.

Det är vanligt att också göra en badrumsrenovering med försiktigare förändringar. Här kan både trä och mer klassiska material kombineras, som att halva golvet är av trä medan andra halvan är ett stengolv. Sten är också populärt under 2017 i våra badrum. Oftas som golvmaterial men ibland även på väggar och i detaljer.

Luftvarmepump

Så hittar du rätt värmepump till din bostad


Alla som äger ett hus vill ha en jämn och behaglig temperatur inomhus, det är verkligen komfort i en villa. För dig som söker värmepumpar i Stockholm eller andra delar av landet finns en hel del att välja på.

Värmepumpar har blivit populära eftersom de ofta ger bra energikostnader på lång sikt för en husägare. Den här typen av pumpar överför helt enkelt värme från en kall källa. Den omvandlar kyla till värme. På samma motsvarande sätt som en kylanläggning omvandlar varm luft till kall. Så du som satsar på en värmepump i ditt hem kommer alltså att ha en egen värmeanläggning.

Värmepumpen behöver förstås energi och en sorts källa att utgå ifrån, pumpen måste naturligtvis ha något som den kan omvandla till värme. Det kan vara luft, likväl som vatten (till exempel från en sjö) eller berggrund. Kommuner som arbetar med riktigt stora anläggningar kan omvandla värme från avloppsvatten, spillvärme från industrin eller omvandla förbränningen av sopor till fjärrvärme till boende i kommunen.

Luftvärmepumpar vinner mark

De senaste åren har luftvärmepumparna tagit stor plats på marknaden. Många värmepumpar i Stockholm är just luftburna. De senaste åren har verkligen utvecklingen av luftvärmepumpar exploderat, i dag är kapaciteten betydligt högre hos många luftvärmepumpar jämfört med för bara några år sedan.

Hur ska du veta vilken kapacitet du ska satsa på? En värmepump är en stor investering till ett hem så här får du räkna noga på boytan och sedan rådgöra med kunnig personal som vet vilken kapacitet som behövs i det boende som du har. Det går inte rakt av att säga att det bara är kvadratmetrarna som styr. Om ditt hus är en enplansvilla eller ett hus i ett par eller fler våningar så ställer det olika krav på luftvärmepumpen som ska trycka ut varm luft till alla rum. Takhöjden spelar också roll.

En luftvärmepump är dessutom beroende av att luften kan passera fritt. Har du till exempel tonåringar hemma som gärna stänger dörren om sig har pumpen svårt att nå in i deras rum. Den kan inte arbeta sig genom stängda dörrar. Men det går så klart att komplettera med ett och annat element i stängda rum.

Kall luft omvandlas till varm

Luftvärmepumpar förvandlar alltså kall utomhusluft till varm luft inomhus. Då spelar det så klart roll hur kall luften är där ute. Många som äger en luftvärmepump, i alla fall de tidiga modellerna, har säkert märkt att under vinterns strängaste kyla kan pumpen få svårt att komma upp i höga temperaturer för luften inomhus.

Om luften ute är rejält kall och du har ett fritidshus som bara ska ha grundvärme, till exempel 10 grader, kan du få problem om pumpen inte är inställd på rätt sätt. Inomhusluften som pumpen trycker ut ur huset används för att värma upp pumpens apparatur. Om inomhusluften har en låg temperatur så kan det bli svårt för pumpens delar att hålla en tillräckligt hög värme och underhållet kan då bli något besvärligare med isbildning i pumpens utomhusdelar.

Men på det stora hela är luftvärmepumpar en bra investering. Den största delen av året klarar pumpen att hålla ett hus lagom varmt. När du väl har gjort investeringen har du ofta igen pengarna eftersom pumpen inte drar lika mycket energi som många el-element gör tillsammans.

Som riktvärde för luftvärmepumpar ska du fråga efter vilken värmefaktor pumpen har. Det kan skilja sig mycket åt mellan olika modeller. Många luftvärmepumpar fungerar i skiftande klimat, men själva värmefaktorn är uppmätt vid hur väl pumpen fungerar när det är 7 grader utomhus och 20 grader inomhus. Värmefaktorn, alltså pumpens egenskaper att hålla varmt, kan naturligtvis sjuka när det blir uppemot 20 minusgrader ute.

Du som söker värmepumpar i Stockholm kan börja med att utgå ifrån vilken källa du ska ta energin ifrån.

Dränering på olika sätt


Du som ska bygga ett nytt hus eller vet att du måste byta ut en gammal dränering har i regel ett par olika dräneringstyper att välja mellan.

1, Du kan antingen satsa på en matta av så kallad polyeten mot din grundmur. Den ska bilda en luftspalt. Utanför spalten fyller man sedan med dränerande material och utanpå det materialet lägger man fiberduk för att hålla isär dräneringen från marken, som vanligen består av jord. Det här är ett vanligt sätt att bygga dränering på.

2, Ett annat sätt är att isolera husets grund är med en dränerande skiva som också isolerar värme. En varm yttervägg är bra på att hålla fukt borta. Det finns också möjlighet att kombinera dessa två metoder.

När din källarvägg är okej och kan hålla huset fritt från fukt är det viktigt att besiktiga själva dräneringen oss dess rör. Som huvudregel ska den högsta punkten i din dränering ligga klart under källargolvets nivå och lutningen ska vara 1:200. Lutande rör ska ha sitt utlopp i ett avlopp eller en stenkista av grus och sten. Innan du planerar och utför en ny dränering – var noggrann och kolla alltid upp lutningar och beskrivningar på hur det ska gå till ordentligt. Det finns gott om information att ta del av.
I Stockholmsområdet finns många olika företag som arbetar professionellt med att se över dräneringar och byta ut dem i fall det är nödvändigt. Eftersom dräneringsrören ligger i marken är det inte alltid så lätt att veta om något rör blivit skadat och måste bytas. Men som riktmärke brukar man säga att en dränering håller omkring ett kvarts sekel, alltså 25 år. Men skulle du få problem som tyder på skador måste du naturligtvis undersöka saken tidigare oavsett hur gamla eller nya dina rör i marken är.

Gäller inte bara hus med källare

Hus som har en källare kräver naturligtvis en god dränering och dessutom bra fuktskydd och ventilation av husgrund och fasad. Men även hus utan källare som vilar på en krypgrund ska skyddas mot fukt. Det är förstås särskilt viktigt på tomtmark där vattenflöden finns naturligt i marken. Skyddet ska vara utformat så att regn och annat ytvatten med säkerhet kan rinna bort från ditt hus.

Anlita en fackman

De flesta husägare med källare bör ta hjälp när det gäller att lägga om dräneringen. Det är ett kostsamt projekt med risker. När man gräver för att lägga ner rör kan det leda till jordras. Det är därför klokt att anlita en firma med särskild kunskap på området så att arbetet blir fackmannamässigt utfört. Även om du på egen hand skulle klara av att gräva upp jorden kring din källare så är det också riskfyllt att jobba på botten nere på schaktet. Om olyckan är framme och jorden rasar kring dig kan det handla om stora massor, dräneringen för källare läggs ofta på ett rejält djup för att komma på tillräckligt djup nivå under och få rätt lutning på rören. Man ska aldrig utföra den här typen av arbete ensam!

Saknar du källare är det lättare att dränera själv. Det finns grävmaskiner att hyra. Men du måste förstås klara av att köra dem också. Anlitar du en firma för grävarbetet vet du att det blir rätt utfört.

 

Introduktion till bergvärme


bergDet är allt fler och fler som börjar inse fördelarna med att använda sig av bergvärme. Det är både ekonomiskt, välfungerande och vänligt mot miljön. I storstäderna (Stockholm, Göteborg, Malmö bl.a.) är det fortfarande ganska ovanligt att se hushåll med den här uppvärmningsmetoden.

Strax utanför dessa städer (ut mot Södertälje utanför Stockholm t.ex.) kan man dock notera att husägare har börjat använda sig av bergvärme och andra alternativa metoder för att hålla bostaden varm.

Hur fungerar det?

En vanlig anläggning när det kommer till uppvärmning av ett medelstort hus utgörs av flertalet (ibland dock bara ett) hål som borrats ner i berget. Hur djupa hålen är varierar, beroende på var vattnet som systemet använder sig av finns. Vanligtvis brukar de dock variera mellan 90 och 200 meter ner i marken.

Energin i sig skapas genom att en nedkyld vätska förs ner i berget genom en ledning. Den här nedkylda vätskan värms sedan upp av grundvattnet som finns i berget. En konsekvens av det här är att grundvattnet i berget kyls ner en aning. Kollektorslangen har sedan som uppgift att absorbera värmen som finns i grundvattnet. Värmen förs hela vägen upp in till värmepumpen som sedan värmer upp bostaden.

Skillnader mellan landsdelarna

Hur djupa hålen behöver vara beror på var i landet anläggningen ska installeras. I norra Sverige är avståndet till vattnet generellt sett längre än hur det är i mittersta och södra delarna av landet. Borrar man till exempel för bergvärme i Södertälje behöver man inte borra lika djupt som om man skulle borra utanför Östersund.

Däremot behöver de som bor i Södertälje i de flesta fall behöva borra djupare än dem som bor i de allra sydligaste delarna av Sverige. Samtidigt har dock berggrunden i städer nära landets kuster, exempelvis Södertälje, generellt sett en sämre värmeledningsförmåga. Detta eftersom berggrunden ofta är av sandsten, snarare än av granit som är vanligt mer inåt i landet.

 

Bergvärme – snabbfakta

Många leds att tro att bergvärmen kommer från jordens inre. Faktum är dock att värmen kommer från solens strålar.

Om du vill dra så mycket ekonomiskt nytta som möjligt av din anläggning – se till att också bruka så mycket energi som möjligt. Det är då vinsten blir som störst.

Per meter borrhål, kan man ta ut mellan 10 och 30 Watt.

Om du vill installera bergvärme, finns ett bidrag du kan söka för det.

Det är bra att tänka på att värmepumpen försörjs av el. Vid strömavbrott kan alltså din bostad förlora sin uppvärmning.

Om du funderar på att installera bergvärme, bör du redan ha ett vattenvärmesystem i huset.