Tillbehör skapar flexibilitet i flexibla hallar

Lagerhallar är kända just för att vara flexibla. De är enkla att slå upp, rymliga och praktiska på många olika sätt. En lagerhall är dock inte bara en lagerhall. Beroende på vilka tillbehör man väljer kan din lagerhall bli helt olik en annan. Det som kan väljas är bland annat belysning, portar och tryck. Nästan alla lagerhallar är på något sätt anpassade för att passa just den verksamhet de hyrs in till.

Belysning

En belysning behövs i de allra flesta lagerhallar. Vill man kunna arbeta efter att solen har gått ner krävs det helt enkelt lampor för att man ska kunna arbeta ordentligt. Dessutom kan det bli ganska mörkt i en lagerhall överlag, även om solen skiner därutanför.

I de allra flesta fall kan du be om att få belysningen levererad från företaget du hyr lagerhallen ifrån. Om du inte har beställt montering, levereras ofta belysning på ett sådant sätt att det är enkelt att installera. Många firmor kan dessutom leverera belysning som är anpassad efter kundens önskemål. Prata med företaget och beskriv dina behov och när och hur lagerhallen skall användas. Tänk på att belysning kostar och överväg om det är värt det, annars kan du få betala mer än vad du egentligen behöver.

Portar

Lagerhallar kan i allmänhet levereras med många olika typer av portar. Till exempel finns det manuella vikportar som anpassas efter kundens behov. Vanligtvis levereras dessa portar med en infälld gångdörr för att kunna komma in och ut lättare. Att ha en vikport till sin lagerhall är ett populärt val. De är välisolerade, täta och robusta i allmänhet.

Andra alternativ är att välja motordrivna portar. Vill du lägga ner lite extra pengar och få det lite bekvämare kan det vara ett alternativ. Om du vet att porten kommer att behöva öppnas och stängas ofta, kanske det är det som är det bästa. Betänk dock som sagt att det blir lite dyrare. Väg kostnaden mot bekvämligheten.

Logotyp och tryck

Är det någon särskild verksamhet eller något särskilt evenemang som dina lagerhallar ska användas i? I sådana fall kan det vara läge att ordna att få din logotyp tryckt på den. Det ser bra ut, ger möjligtvis lite reklam och behöver inte heller vara särskilt svårt att ordna. Hör med firman du hyr lagerhallarna av om de kan ordna med detta. Givetvis kostar även det här extra pengar, och du behöver såklart väga kostnaderna mot vad det kan tänkas vara värt.

Här Hittar du flexibla lagerhallar: www.lagerhallar.nu

En guide för golvslipning

Uppdaterad: 7 januari 2021

Det finns många sätt att gå tillväga när du skall slipa ditt golv och det är många faktorer som spelar in. Vad du behöver tänka på först och främst är i vilket rum det skall göras och vad ändamålet skall vara. Om trägolvet skall vara i köket så är det andra saker att tänka på än om det är i vardagsrummet.

Du måste göra upp en budget och du måste planera för tiden det kommer att ta att göra en golvslipning. Det finns flera vägar att gå, bland annat så kan du välja att göra allting helt själv men då kommer du troligtvis att behöva hyra riktiga golvslipningsmaskiner.

Du kan välja att göra det med en liten handslip men tänk då på att det krävs längre tid och ansträngning att ligga där på golvet än att hyra en maskin som gör jobbet på någon timme.

Rotavdraget gör det billigare att anlita proffs för golvslipning

Alliansen införde rotavdraget för att öka jobben inom hantverksbranschen. Oavsett vad den faktiska effekten blev av det politiska beslutet så är sanningen att det har gjort att långt fler människor väljer att anlita hantverkare istället för att göra allting i hemmet själv.

Vad rotavdraget innebär är att kostnaden för själva arbetet minskas för kunden medans yrkesmannen erhåller den fulla betalningen för det utförda arbetet. Detta fungerar som så att den kostnaden istället hamnar på skattebetalarna.

Att anlita en golvslipningsfirma är i många fall billigare än att göra det själv än så länge. Faktorer som räknas in då är tiden det tar för en person utan erfarenhet att slippa golvet själv och därtill att slutresultatet skall var bra.

Om man slipar golvet själv så behöver man oftast hyra in en maskin vilket kan bli dyrt och det är en stor och otymplig maskin som man måste transportera.

Höj värdet på bostaden

Att renovera ditt trä eller parkettgolv och sedan slutbehandla det med olja eller lack kan höja värdet på din bostad väsentligt.
Det ger en mer exklusiv prägel på rummet och det är ett trevligare material att gå på, trä är ett varmare material som passar bra i kyliga Sverige.

I Sydligare breddgrader så är det vanligast med stengolv eller klinkers, detta för att det kyler ner bostaden effektivt medans trä och parkett är ett mer inert material som inte lagrar varken kyla eller värme.

Genom att renovera ditt trägolv istället för att lägga ett helt nytt så minskar du kostnaden med mycket. Mäklare i Stockholmstrakten säger att en bostad med trägolv står långt högre i värde än en bostad som använder de gamla plastmattorna som är så typiska för hyreslägenheter.

Så om du går i tankarna på att renovera din bostad så är det smartaste för tillfället att se till att dina trä och parkettgolv är i toppskick.

Ta hjälp av en takläggare

Det finns vissa renoveringsprojekt som man måste ta hjälp av professionella personer för att genomföra. Här handlar det om detaljer som medför fara; både för sig själv och för sin omgivning och som därför inte får skötas av privatpersoner. Som exempel på detta så kan vi nämna att du inte får dra din egen el då detta dels innebär att du kan komma att skada dig själv och att du även riskerar att huset i fråga brinner upp om elen dras på ett felaktigt sätt.

För att dra el så måste du således kontakta en elektriker och om vi fortsätter med ytterligare ett exempel på där proffs måste anlitas så handlar det om att dra vatten.

Om du exempelvis drar ditt eget vatten vid en lägenhetsrenovering så riskerar du inte bara vattenskador i ditt egen hem; även grannarnas lägenheter riskerar att drabbas och därför måste man här ta hjälp av en rörmokare. Dessa är de två tydligaste exemplen på då man som husägare måste ta hjälp och om vi därefter nämner att det finns vissa renoveringsprojekt där man bör ta hjälp – alltså där man inte måste ta hjälp; men där riskerna är så stora att man bör överväga professionell hjälp så handlar det om husets grund och husets tak.

Här måste du inte ta hjälp – däremot så riskerar du väldigt mycket om du inte gör det. Kortfattat och som ett exempel på vad vi menar; husets grund och husets tak är de två områden som blir allra mest utsatt för naturliga angrepp – vind, vatten, snö, kyla – och som därför också måste hålla högsta klass och kvalitet.

Om vi dessutom ser till farorna som kommer med att byta ett tak – höga höjder, mycket vind, hala tak etc – så är detta ytterligare en anledning till varför man som privatperson alltid bör överväga att kontakta en professionell takläggare för ändamålet. Att på egen hand genomföra ett byta av ett tak och därigenom riskera att det i framtiden läcker in vatten eller att man själv ramlar och gör sig illa är – ställt mot kostnaden för en takläggare – helt enkelt inget alternativ. Dessutom så kommer du att som privatperson – förutsatt att du är berättigad till detta naturligtvis – även att kunna använda ditt rot-avdrag för det jobb som en takläggare gör.

Du kan exempelvis byta ditt tak till huset i Stockholm och därefter dra av upp till halva kostnaden – upp till 50.000 kronor/år och person – på din deklaration och därefter få tillbaka beloppet på din skatt. En frikostig skattereduktion som fler borde använda sig av vid sina takbyten eller sina reparationer av befintliga tak; riskerna är för stora för att chansa – både för egen skull och för sin framtida levnadsstatus. Knäckfrågan här handlar alltså om vad man får göra och vad man inte får göra samt vad man bör ta hjälp för.

Takläggning och dränering för grunden bör man ta hjälp för – brädfodring eller måleri kan man genomföra på egen hand utan problem. Riskmedvetenhet är en detalj som ständigt spelar en alltför tillbakadragen roll i privatpersoners liv.

Tips på hur du själv byter tak

Om man dock vill byta sitt tak på egen hand och verkligen känner att det är ett projekt som man klarar av så finns det några små tips som man kan använda sig av. Ska du exempelvis byta taket på din sommarstuga i Stockholm – ett hus som är mindre och lättare att arbeta med än ditt ordinarie hus – så kan du utgår från hur en riktig takläggare jobbar. Vi radar därför upp några detaljer nedan som kan underlätta ditt arbete med takbytet i Stockholm; men kom ihåg här att en takläggare alltid är att föredra, även vid mindre projekt. Vattenskador kostar mycket pengar, oavsett storlek på byggnaden, eller hur? Överväg alltid professionell hjälp innan du sätter igång.

Vi utgår från att ett vanligt sadeltak i vårt exempel och där tegel är det material som används då denna kombination är den vanligaste i Sverige.

  • Börja med att hyra en container och se till att montera eventuella ställningar som underlättar ditt arbete. Containern behövs för att slänga ditt gamla tak i; allt gammalt tegel, all läkt och underlagstäckning måste slängas. Att läkten tas bort är inte nödvändigt, men då vi utgår från hur en takläggare jobbar så gör vi det även vid denna sommarstuga i Stockholm. Bort med läkten således!
  • Lägg underlagstaket. Här rekommenderar vi att du använder råspont tillsammans med en modern underlagsduk. Det viktiga här är att verkligen följer anvisningarna som medföljer för underlagsduken. Ta dig tid och gör rätt.
  • Lägg ny läkt. Läkten är de våg- och lodräta reglerna där dina tegelplattor så småningom ska läggas. Det vågräta kallas bärläkt och de lodräta ströläkt och det är viktigt att du sätter dessa efter du dina tegelpannor ska läggas; var noga med att det är samma avstånd mellan varje. Lägg lite extra tid på detta.
  • Lägg takpannorna. Nu börjar det roliga; att lägga själva taket. Här börjar du nerifrån och upp och jobbar metodisk och noggrant. Se till att varje tegelpanna passar in i nästa och att du verkligen följer leverantörens råd. Det handlar här om huruvida du ska fästa med skruv, clips eller spik. En takläggare skulle här även ta sig tid att monterar en fågellist nedre delen av detta tak till sommarstugan i Stockholm – detta för att förhindra att barr, löv eller fåglar tar sig in emellan och förkortar ditt taks livslängd. Gör det du också.
  • Fokusera på taknocken. En professionell takläggare vet att det är taknocken som ofta skapar problem men vattenläckage och att det området därför måste ha lite extra fokus. Det vill säga; gör taknocken tät och detta utan att det går ut över det nödvändiga luftinsläppet som är viktigt för läkten och undertaket. Då taknocken är så pass viktig så ska du kanske överväga att lägga ditt tak själv; men att ta hjälp just med denna detalj av en professionell yrkesman.

Där hade vi några små tips på hur du själv kan lägga ditt tak. Vi kan dock inte nog poängtera din egen säkerhet; oavsett om din sommarstuga i Stockholm är fem- eller tre meter hög så innebär alltid ett fall en potentiell livsfara. Se till att använda dig av säkerhetslinor, ställningar och andra hjälpmedel och – som sagt – överväg verkligen att ta hjälp av en takläggare.

Med rot-avdraget blir det inte så dyrt och som vi sa ovan; väg in vad du får göra mot vad du bör kontakta hjälp för. Ställ risk mot kostnad – takläggning är definitivt ett sådant projekt.

Hantverkare har ett oförtjänt dålig rykte i Stockholm

Visst finns det en risk i att anlita en hantverkare i Stockholm – på samma sätt som det finns i att göra detsamma i en mindre stad. Skillnaden är att det finns så fruktansvärt många fler hantverkare i Stockholm och att det således finns en större procentuell chans att stöta på en fuskjobbare och/eller en orimligt dyr sådan. Här spelar det ingen roll vilket område man behöver hjälp med; en snickare, en rörmokare, en målare, en elektriker – samtliga har samma problem inom sin sfär.
Och: de flesta har hört samma startskott för då problemen tog sin början. År 2004 så infördes rot-avdraget; en möjlighet för privatpersoner att anlita professionella hantverkare för ett kraftig reducerat pris. Då kunde man dra av halva arbetskostnaden för den hantverkare man anlitade och med ett tak på 50.000 kronor/år och per person. Idag har rot-avdraget sänkts och numera så är det 30% av den totala arbetskostnaden som gäller (dock fortfarande med samma tak). Problemen är dock likadana och primärt så handlar det om fuskjobb.

ROT-avdraget ska motverka svartjobb

Ett av de tydligaste syften som fanns med rot-avdraget var att man vill få bort svartjobb från branschen. Troligt var att du förr om åren – vid en initial kontakt med en hantverkare – på ett eller annat sätt kommit i kontakt med huruvida betalningen skulle ske enligt konstens alla regler eller om pengarna skulle överräckas kontant och i ett brunt kuvert. Här fanns också en uppenbar frestelse att välja den senare betalningsformen.
Tyvärr; men vi jagar alltid ett bättre pris och då det heller inte var till någon nackdel för hantverkaren så gjordes – helt enkelt – betalningen upp svart snarare än på ett korrekt sätt. Numera – tack vare rot-avdraget – så kan man anse de svarta jobben som en utdöende ras; visst, de finns fortfarande – men i en så begränsad skala att de knappt är värda att vända. Positivt – men här har således ett annat problem visat sig och det är också det problemet som givit hantverkare i Stockholm det dåliga ryktet: fuskjobben.

Tips när du ska anlita en hantverkare i Stockholm

Antalet fuskjobb har ökat avsevärt och här finns det tyvärr inga enkla lösningar. Branschen – alltså hela hantverkarbranschen – jobbar hårt för att komma till bukt med problemen; men det handlar fortfarande om en lång resa som bara tagit sin början. Det stora ansvaret ligger istället på hur du som kund agerar då du står inför att anlita en hantverkare. Nyckelord att följa för att hitta rätt är, enligt oss, följande:
– Certifikat/behörighet: kolla alltid huruvida den hantverkare du ska anlita har berörda certifikat. Extra viktigt blir detta gällande arbete i våtrum och med alla typer av elektricitet. Olika typer av branschorgan samt deras respektive loggor ska man också hålla utkik efter.
– Priset: lockas aldrig av ett alltför lågt pris. Jämför priserna för all del ( det ska du göra!), men försök att välja bort de företag som ligger extremt lågt.
Tidigare kunder. Du måste ta dig tid att ringa till referenser idag; gärna så många som möjligt. Återigen; i synnerhet om det gäller jobb i våtrum (i och med att konsekvenserna av fuskjobb kan bli extremt kostsamma där).
– Intryck: se till att försöka besöka företaget på deras egen hemmaplan också. Åk ut och skapa dig en bild av hur det ser ut där de har sitt kontor/förråd.
Läs på internet: idag jobbar många aktivt med att lägga ut omdömen och betyg på sina hemsidor. Det här är inte lika säkert som att ringa referenser, men kombination dem emellan kan ge dig en bra bild av vilken typ av hantverkare du står inför att anlita i Stockholm.

Vill du veta mer om var du kan hitta en duktig hantverkare i Stockholm? Välkommen att läsa mer här.

Trender – så ser badrummen ut 2017

Trä, sten och stora blanka ytor. Så ska ett modernt badrum se ut 2017. Att klinker, kakel och glas är vanliga material på toaletter, i badrum och i hemmaspan har vi sett sen flera år tillbaka. Men nu kommer alltså också trämaterial in i badrummen igen. Självklart passar trä bra till förvaringsmöblerna på din toalett och i ditt badrum men är du ändå i startgroparna inför en större badrumsrenovering kan du gå flera steg längre än så. Badkarsfronter, toalettsitsar och bänkskivor – allt handlar om värmande trä i nya tappningar för badrummen 2017.

Tro nu inte att det här är en återgång till 70-talets furumaterial i allt från väggbeklädnader till tak. Nej, det moderna badrummet ska inte se ut som en gammal bastu. Nu ska badrummen kläs i exklusiva trämaterial som ger värme och tyngd. Tunga gedigna material som ek, eller mörkare toner från ädelträ som valnöt och körsbär.

Varmt trä intill kyligare material

Den modige renoverar sitt badrum med trä på väggar och möbler. Det finns gott om hyllor, skåp, bänkar och skänkar att välja bland just nu. Det här är ett trendbrott vi ser nu 2017. De senaste åren har annars handlat mycket om kalla material i badrummen. Som glas och kakel. Men renoverar du under året kommer du att märka att trä är genomgående en stark trend. Nu vill vi ha mer ombonat välbyggt på toaletterna. Inte kyligt helkaklat utan njuta av inslag av trä som känns robust eller elegant blankt.

Båda inriktningarna, det råbarkade och det vackra välarbetade ädelträet, har plats i badrumstrenden nu. Häftigast är förstås att riva ett trähus ytskikt till sitt skelett och ta vara på råheten i träbjälkar och nakna plankväggar. Att kombinera rått trä med vackra väldesignade badrumsmöbler är stort just nu. Tänk dig en obehandlad trävägg med tvärgående balkar och framför står ett ovalt mjukt format badkar. Där har du bilden som många badrumsrenoveringar kommer ta rygg på 2017.

Den mer eleganta trenden är å andra sidan lättare att uppnå. Här handlar det mer om att sätta in nya enhetliga skåp under tvättställ och gärna sänka ner tvättstället av porslin i en bänkskiva av ek, teak, alm eller varför inte slå på stort och ta in ebenholtz eller mahogny i rummet. Efter badrumsrenoveringen ska badrummet kännas som ett rum där du vill spendera mycket tid i dusch och badkar framöver.

Badrumsrenovering som håller

När du satsar på en badrumsrenovering, se till att bygga på ett sätt som inte går ur tiden för snabbt. Den nya eleganta trästilen drar tydligt åt det klassiska hållet vilket är bra om du är rädd för att tröttna på trender. Men om du till exempel satsar på trägolv i badrummet måste du se till att en kunnig person gör bedömningen att träet är behandlat på ett sådant sätt att det fungerar i våtutrymmen. Ett fackmannamässigt öga!

Många byter bara delar av golvet så att duschytan och utrymmet under och intill badkaret fortfarande har mer klassiska badrumsmaterial. Det är viktigt att inte bara sätta in vilket trä som helst. Väggar och golv i våtutrymmen måste förstås vara producerade så att de håller fukten borta. Annars får du snart problem med mögel och fuktskador. Det finns en hel del på marknaden, ta hjälp av en yrkeskunnig för att få rätt material som skyddar mot fuktskador. En rolig trend är till exempel randiga duschväggar i olika nyanser som ger en helt annan känsla än en kakelvägg.

Det är vanligt att också göra en badrumsrenovering med försiktigare förändringar. Här kan både trä och mer klassiska material kombineras, som att halva golvet är av trä medan andra halvan är ett stengolv. Sten är också populärt under 2017 i våra badrum. Oftas som golvmaterial men ibland även på väggar och i detaljer.

Så hittar du rätt värmepump till din bostad

Alla som äger ett hus vill ha en jämn och behaglig temperatur inomhus, det är verkligen komfort i en villa. För dig som söker värmepumpar i Södertälje eller andra delar av landet finns en hel del att välja på.

Värmepumpar har blivit populära eftersom de ofta ger bra energikostnader på lång sikt för en husägare. Den här typen av pumpar överför helt enkelt värme från en kall källa. Den omvandlar kyla till värme. På samma motsvarande sätt som en kylanläggning omvandlar varm luft till kall. Så du som satsar på en värmepump i ditt hem kommer alltså att ha en egen värmeanläggning.

Värmepumpen behöver förstås energi och en sorts källa att utgå ifrån, pumpen måste naturligtvis ha något som den kan omvandla till värme. Det kan vara luft, likväl som vatten (till exempel från en sjö) eller berggrund. Kommuner som arbetar med riktigt stora anläggningar kan omvandla värme från avloppsvatten, spillvärme från industrin eller omvandla förbränningen av sopor till fjärrvärme till boende i kommunen.

Luftvärmepumpar vinner mark

De senaste åren har luftvärmepumparna tagit stor plats på marknaden. Många värmepumpar i Stockholm är just luftburna. De senaste åren har verkligen utvecklingen av luftvärmepumpar exploderat, i dag är kapaciteten betydligt högre hos många luftvärmepumpar jämfört med för bara några år sedan.

Hur ska du veta vilken kapacitet du ska satsa på? En värmepump är en stor investering till ett hem så här får du räkna noga på boytan och sedan rådgöra med kunnig personal som vet vilken kapacitet som behövs i det boende som du har. Det går inte rakt av att säga att det bara är kvadratmetrarna som styr. Om ditt hus är en enplansvilla eller ett hus i ett par eller fler våningar så ställer det olika krav på luftvärmepumpen som ska trycka ut varm luft till alla rum. Takhöjden spelar också roll.

En luftvärmepump är dessutom beroende av att luften kan passera fritt. Har du till exempel tonåringar hemma som gärna stänger dörren om sig har pumpen svårt att nå in i deras rum. Den kan inte arbeta sig genom stängda dörrar. Men det går så klart att komplettera med ett och annat element i stängda rum.

Kall luft omvandlas till varm

Luftvärmepumpar förvandlar alltså kall utomhusluft till varm luft inomhus. Då spelar det så klart roll hur kall luften är där ute. Många som äger en luftvärmepump, i alla fall de tidiga modellerna, har säkert märkt att under vinterns strängaste kyla kan pumpen få svårt att komma upp i höga temperaturer för luften inomhus.

Om luften ute är rejält kall och du har ett fritidshus som bara ska ha grundvärme, till exempel 10 grader, kan du få problem om pumpen inte är inställd på rätt sätt. Inomhusluften som pumpen trycker ut ur huset används för att värma upp pumpens apparatur. Om inomhusluften har en låg temperatur så kan det bli svårt för pumpens delar att hålla en tillräckligt hög värme och underhållet kan då bli något besvärligare med isbildning i pumpens utomhusdelar.

Men på det stora hela är luftvärmepumpar en bra investering. Den största delen av året klarar pumpen att hålla ett hus lagom varmt. När du väl har gjort investeringen har du ofta igen pengarna eftersom pumpen inte drar lika mycket energi som många el-element gör tillsammans.

Som riktvärde för luftvärmepumpar ska du fråga efter vilken värmefaktor pumpen har. Det kan skilja sig mycket åt mellan olika modeller. Många luftvärmepumpar fungerar i skiftande klimat, men själva värmefaktorn är uppmätt vid hur väl pumpen fungerar när det är 7 grader utomhus och 20 grader inomhus. Värmefaktorn, alltså pumpens egenskaper att hålla varmt, kan naturligtvis sjuka när det blir uppemot 20 minusgrader ute.

Du som söker värmepumpar i Stockholm kan börja med att utgå ifrån vilken källa du ska ta energin ifrån.

Dränering på olika sätt

Du som ska bygga ett nytt hus eller vet att du måste byta ut en gammal dränering har i regel ett par olika dräneringstyper att välja mellan.

1, Du kan antingen satsa på en matta av så kallad polyeten mot din grundmur. Den ska bilda en luftspalt. Utanför spalten fyller man sedan med dränerande material och utanpå det materialet lägger man fiberduk för att hålla isär dräneringen från marken, som vanligen består av jord. Det här är ett vanligt sätt att bygga dränering på.

2, Ett annat sätt är att isolera husets grund är med en dränerande skiva som också isolerar värme. En varm yttervägg är bra på att hålla fukt borta. Det finns också möjlighet att kombinera dessa två metoder.

När din källarvägg är okej och kan hålla huset fritt från fukt är det viktigt att besiktiga själva dräneringen oss dess rör. Som huvudregel ska den högsta punkten i din dränering ligga klart under källargolvets nivå och lutningen ska vara 1:200. Lutande rör ska ha sitt utlopp i ett avlopp eller en stenkista av grus och sten. Innan du planerar och utför en ny dränering – var noggrann och kolla alltid upp lutningar och beskrivningar på hur det ska gå till ordentligt. Det finns gott om information att ta del av.
I Stockholmsområdet finns många olika företag som arbetar professionellt med att se över dräneringar och byta ut dem i fall det är nödvändigt. Eftersom dräneringsrören ligger i marken är det inte alltid så lätt att veta om något rör blivit skadat och måste bytas. Men som riktmärke brukar man säga att en dränering håller omkring ett kvarts sekel, alltså 25 år. Men skulle du få problem som tyder på skador måste du naturligtvis undersöka saken tidigare oavsett hur gamla eller nya dina rör i marken är.

Gäller inte bara hus med källare

Hus som har en källare kräver naturligtvis en god dränering och dessutom bra fuktskydd och ventilation av husgrund och fasad. Men även hus utan källare som vilar på en krypgrund ska skyddas mot fukt. Det är förstås särskilt viktigt på tomtmark där vattenflöden finns naturligt i marken. Skyddet ska vara utformat så att regn och annat ytvatten med säkerhet kan rinna bort från ditt hus.

Anlita en fackman

De flesta husägare med källare bör ta hjälp när det gäller att lägga om dräneringen. Det är ett kostsamt projekt med risker. När man gräver för att lägga ner rör kan det leda till jordras. Det är därför klokt att anlita en firma med särskild kunskap på området så att arbetet blir fackmannamässigt utfört. Även om du på egen hand skulle klara av att gräva upp jorden kring din källare så är det också riskfyllt att jobba på botten nere på schaktet. Om olyckan är framme och jorden rasar kring dig kan det handla om stora massor, dräneringen för källare läggs ofta på ett rejält djup för att komma på tillräckligt djup nivå under och få rätt lutning på rören. Man ska aldrig utföra den här typen av arbete ensam!

Saknar du källare är det lättare att dränera själv. Det finns grävmaskiner att hyra. Men du måste förstås klara av att köra dem också. Anlitar du en firma för grävarbetet vet du att det blir rätt utfört.

 

Introduktion till bergvärme

bergDet är allt fler och fler som börjar inse fördelarna med att använda sig av bergvärme. Det är både ekonomiskt, välfungerande och vänligt mot miljön. I storstäderna (Stockholm, Göteborg, Malmö bl.a.) är det fortfarande ganska ovanligt att se hushåll med den här uppvärmningsmetoden.

Strax utanför dessa städer (ut mot Södertälje utanför Stockholm t.ex.) kan man dock notera att husägare har börjat använda sig av bergvärme och andra alternativa metoder för att hålla bostaden varm.

Hur fungerar det?

En vanlig anläggning när det kommer till uppvärmning av ett medelstort hus utgörs av flertalet (ibland dock bara ett) hål som borrats ner i berget. Hur djupa hålen är varierar, beroende på var vattnet som systemet använder sig av finns. Vanligtvis brukar de dock variera mellan 90 och 200 meter ner i marken.

Energin i sig skapas genom att en nedkyld vätska förs ner i berget genom en ledning. Den här nedkylda vätskan värms sedan upp av grundvattnet som finns i berget. En konsekvens av det här är att grundvattnet i berget kyls ner en aning. Kollektorslangen har sedan som uppgift att absorbera värmen som finns i grundvattnet. Värmen förs hela vägen upp in till värmepumpen som sedan värmer upp bostaden.

Skillnader mellan landsdelarna

Hur djupa hålen behöver vara beror på var i landet anläggningen ska installeras. I norra Sverige är avståndet till vattnet generellt sett längre än hur det är i mittersta och södra delarna av landet. Borrar man till exempel för bergvärme i Södertälje behöver man inte borra lika djupt som om man skulle borra utanför Östersund.

Däremot behöver de som bor i Södertälje i de flesta fall behöva borra djupare än dem som bor i de allra sydligaste delarna av Sverige. Samtidigt har dock berggrunden i städer nära landets kuster, exempelvis Södertälje, generellt sett en sämre värmeledningsförmåga. Detta eftersom berggrunden ofta är av sandsten, snarare än av granit som är vanligt mer inåt i landet.

 

Bergvärme – snabbfakta

Många leds att tro att bergvärmen kommer från jordens inre. Faktum är dock att värmen kommer från solens strålar.

Om du vill dra så mycket ekonomiskt nytta som möjligt av din anläggning – se till att också bruka så mycket energi som möjligt. Det är då vinsten blir som störst.

Per meter borrhål, kan man ta ut mellan 10 och 30 Watt.

Om du vill installera bergvärme, finns ett bidrag du kan söka för det.

Det är bra att tänka på att värmepumpen försörjs av el. Vid strömavbrott kan alltså din bostad förlora sin uppvärmning.

Om du funderar på att installera bergvärme, bör du redan ha ett vattenvärmesystem i huset.

Städa upp och organisera garaget för effektiv garagestädning

Garagestädning är inte alltid något enkelt. Ofta fylls garaget på med grejer på osorterat vis, till det är en enda stor röra därinne. Att ha ordnat i garaget har många fördelar, precis som det innebär att hålla ordning någon annanstans. Du hittar enkelt det du ska ha, du slipper klättra över utemöbler och vinterdäck för att komma dit, och du behöver inte oroa dig lika mycket över att förvara ömtåliga saker därinne.

 

När man väl bestämt sig för att det är dags för garagestädning, bör man tänka igenom processen lite innan man kör igång. Här följer några enkla steg som gör att din garagestädning flyter på mycket bättre.

Lyft ur och kategorisera

En bra början är helt enkelt att lyfta ur allt från garaget, vilket kan vara lättare sagt än gjort. Var gärna flera stycken (gärna i god form) så att även de tyngre grejerna kan lyftas ur utan problem.

 

När grejerna lyfts ur är det dags att börja sortera allting. Lägg till trädgårdsredskap på en plats, vinterdäcken med varandra, leksaker med leksaker och verktyg med verktyg. Med stor sannolikhet kommer du inte vilja att behålla allting i garaget. Det kan därför vara bra att även göra en hög för skräp (sortera gärna kartong och glas också), och en hög för saker som du ska skänka bort eller sälja. Troligtvis kommer du märka att du har tillräckligt mycket för att fixa en loppis efter din garagestädning.

Förvaring

När allting har lyfts ur garaget är det enkelt att se vad du kan göra för att undvika att samma röra uppstår igen. Kanske har du ont om hyllor och lådor? Se helt enkelt till att skaffa den förvaring som krävs för att du ska kunna sortera dina prylar på ett bra sätt i framtiden.

 

Fundera gärna även över vilken typ av hyllor och lådor som behövs. Ska du ha stående hyllor, eller sådana som sitter fast på väggen? Skulle du kunna optimera utrymmet genom att hänga cyklarna på väggen? Behöver du verktygslådor eller förvaringsskåp? Sätt dig gärna ner och skriv ner tänkbara alternativ och överväg dem innan du åker till affären för att handla förvaringen.

Städning

Om garaget är städat och fint kommer du att uppskatta det mycket mer sen. Se till att sopa bort all smuts (eller dammsug med en grovdammsugare) och ta bort allt spindelnät. Något annat som garanterat gör att de flesta uppskattar sitt garage mer, är om det inte hänger spindlar från väggen.

 

Titta gärna på väggar och tak också, för att se om det finns några stora fläckar att ta bort. Titta även på garagedörren. En ren garagedörr gör att det känns betydligt trevligare att gå in i garaget än en smutsig.

 

Det kan också vara en bra att anlita någon för sin garagestädning. Garagestädning är ett projekt som kan ta en hel del tid och energi. Har man inte den lusten själv kan det alltså vara bra att hitta en firma som gör det – på så vis blir det ordentlig gjort.

Dags för renovering eller ombyggnation? Då kan du behöva en kontrollansvarig

Om du ska göra en större förändring i hemmet, i stil med en renovering eller en ombyggnation, kan en kontrollansvarig behövas. Ska du bara göra mindre arbeten krävs det oftast inte. En bra tumregel är att om ditt arbete inte behöver lov eller anmälan, behövs inte heller någon kontrollansvarig.

Vad gör en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig har uppgiften att medverka till att ditt projekt uppfyller de krav och regler som finns. Bland annat ska denne hjälpa dig att ta fram förslag på en kontrollplan och se till att den följs.

 

Den som är kontrollansvarig ska också vara med vid tekniskt samråd, besiktningar, andra kontroller och skriva ett utlåtande som senare ska fungera som underlag för byggnadsnämndens slutliga besked.

 

Krav när du anlitar en kontrollansvarig

Vem som helst kan inte agera kontrollansvarig. Den som ska kontrollera ditt arbete måste ha ett certifikat, ett krav som finns i EU:s tjänstedirektiv, vilket säger att endast certifierade personer får göra de uppgifter som en kontrollansvarig ska göra.

 

Det är också bra att känna till att den kontrollansvariga måste ha en självständig ställning. Självständig ställning innebär att personen du anlitar inte får ha några direkta kopplingar till dig. Som exempel får en kontrollansvarig inte vara en nära släkting eller arbeta på samma företag som dig.

 

Hur en kontrollansvarig tillsätts

Det är byggnadsnämnden i kommunen som tar beslut om det krävs en kontrollansvarig för en viss byggåtgärd, och i så fall vem. Vem det handlar om ska stå i beslutet om bygglov. Ibland kan det hända att kommunen beslutar att en kontrollansvarig krävs, även om uppgiften som ska utföras normalt sett inte brukar kräva det. Det är därför bra att alltid vara beredd på att kontrollansvarig kan behövas.

 

Tänk på att det ändå är du som är byggherre som ska anlita den kontrollansvarige, även om byggnadsnämnden fäster det på papper.

 

Kostnader för att anlita en kontrollansvarig

Det är givetvis svårt att på rak arm säga vad en kontrollansvarig kostar. Vad den slutliga summan kommer att landa på beror inte minst på hur stort jobbet är. Något som kan vara bra att ha i bakhuvudet är att kostnaden för en kontrollansvarig sällan understiger 10 000 kronor, även när det handlar om mindre projekt som kräver bygglov.

 

När det kommer till större arbeten är en bra tumregel att den kontrollansvarige kommer att kosta ungefär 1 – 2 procent av projektets totala värde. Om du bygger ett hus som kostar dig två miljoner kronor kan du räkna med att utgifterna för den kontrollansvarige kommer att landa på en summa mellan 20 000 och 40 000 kronor. Det här är givetvis inte skrivet i sten, och det beror också på hur väl du förhandlar, vad för typ av husbygge det är och hur lång tid det tar.