Målare i Täby undviker lösningsmedel till varje pris

Det är många gånger enkelt och snabbt att nyttja lösningsmedel. Men orsaken till varför målare i Täby undviker det är för att det alltid är skadligt för miljön.

Förr gick man efter principen “lika löser lika”. Det vill säga om färgen var vattenbaserad skulle den tvättas i vatten, och var den oljebaserad skulle den tvättas i olja. Kemiska färger löstes i kemiskt lösningsmedel. Men sedan började man tänka lite mer på miljön och insåg att det fanns många andra sätt att rengöra så man kunde undvika lösningsmedel.

Målare i Täby undviker lösningsmedel till varje pris. I stället har branschen utvecklat andra metoder för rengöring av penslar så att miljön ska besparas så långt det är möjligt. Till och med vattenbaserad färg ska man undvika att rengöra under rinnande vatten i kran. Det finns andra sätt.

Målare i Täby separerar färg från vatten

En målerifirma i Täby använder rutinmässigt medel som separerar färgen från vattnet när de rengör penslar som använts med vattenlöslig färg. När medlet separerat färg från vatten kan man fiska upp färgresterna och ta dem till en återvinningsstation. Vattnet är då helt rent och går att hälla ut i vasken.

Oljebaserade färger går att rensa så långt det är möjligt i ett färgkar och därefter tvätta med en miljövänlig olja, som raps. Kemiska färger ska man helst undvika helt och hållet. Men om det inte finns några rimliga alternativ ska de rengöras i ett slutet system så att lösningsmedel inte går ut i naturen på något sätt.