Lägeskontroll i Västerås skapar säkerhet åt bygget

När du ska påbörja ett bygge är det extremt viktigt att ha allting klart och tydligt för sig. Därför är lägeskontroll i Västerås ett måste före byggstart.

Innan bygget börjar är det extremt viktigt att det gjorts en lägeskontroll. En sådan går ut på att alla uppgifter är klara och stämmer.

Börjar man bygga på exakt rätt ställe?
Överensstämmer storlek, proportioner och mått med det bygglov man fått?
Är alla bygglov, tillstånd och papper klara?

Konsekvenserna om man skulle ha missat något av momenten som ingår i en lägeskontroll kan bli väldigt dyra. Antag att bygget börjat och man till exempel börjat bygga på fel ställe, om så bara några meter fel. Bygget riskerar att bli stoppat och det man byggt måste monteras ner.

Lägeskontroll är en garant för sömn om natten

Lägeskontroll i Västerås kan skänka dig som byggare sinnesfrid och god nattsömn. Har man väl fått en lägeskontroll gjord av en auktoriserad firma vet man att allt är rätt. Det kommer inga obehagliga överraskningar längre fram och ingen risk att extremt dyra nedmonteringar, flyttningar eller byggstopp måste göras.

Det behöver inte vara så dramatiskt som att bygget måste flyttas till ett annat ställe. Det räcker med att någon handling är fel och bygget tvingas avbrytas i väntan på att alla handlingar ska kompletteras och bli klara. Varje dag utan aktivitet kostar. Personal står och väntar och utrustning är hyrd. Är det ett kontraktsbygge riskerar du att bli sen med färdigställandet och eventuella böter mot beställaren.