Hållbar fasadmålning i Stockholm

Har färgen på fasaden börjat flagna? Vänta då inte för länge med att måla om huset. Ta hjälp av ett företag som är experter på fasadmålning i Stockholm.

Färgen på fasaden är först och främst till för att skydda huset mot väta. Därför är det viktigt att man inte väntar för länge med att måla om det ifall färgen har börjat flagna. Hur ofta man måste måla om huset beror på vilken typ av färg det är målat med.

Men har man slarvat med grundarbetet vid senaste ommålningen eller använt färg av dålig kvalitet gör det att man måste måla om huset tidigare. Ett hus som ligger mindre skyddat och utsätts för mycket sol och vind kan också behöva målas om oftare än andra. Men generellt brukar huset behöva ny färg vart åttonde till tionde år.

Valet av färgtyp är viktig vid fasadmålning

När man målar om ett hus använder man sig oftast av samma typ av färg som tidigare. Några exempel på färgtyper är lasyr, slamfärg och akrylfärg. Det sistnämnda innehåller olja och går att måla med på en fasad som tidigare målats med slamfärg. Men det går inte att göra tvärtom, och vill man byta färgtyp gäller det att tänka sig för mer än en gång.

Det bästa är att ta hjälp av ett företag som är specialiserade på fasadmålning. De kan hjälpa till med val av färg men också med färgsättning om man vill byta kulör. Anlitar man en professionell fasadmålare kan man även vara säker på att få en fasad som håller riktigt länge.