Geotekniker utför markanalys

Innan du börjar bygga hus på en tomt gör du klokt i att undersöka vad som döljs under markytan. En geotekniker bör utföra en grundlig riskanalys av tomten.

Ingen skulle komma på idén att bygga ett hus på ett vattensjukt område, där det ständigt förekommer översvämningar. Men en tomt kan vara bedräglig utan att det märks på ytan. Innan ett större byggprojekt dras igång på allvar är det därför tillrådligt att låta en konsult som kan geoteknik kartlägga de eventuella risker som bygget kan råka ut för.

Vad gör då en geotekniker? Den främsta uppgiften är att ta reda på de förhållanden som gäller för jord, berg och grundvatten på den tomt som ska exploateras. Under marken kan det finnas lösa jordlager som måste stabiliseras genom exempelvis pålning. De pålar som ska slås ner ska nå ner till fasta jordlager eller till berg.

Geotekniker stödjer byggprocessen

En konstruktör av en byggnad har inte alltid tillräcklig kunskap om geoteknik. En konsult inom det sistnämnda området kan därför vara ett stöd för konstruktören under projekteringen och under hela byggprocessen. Under byggnationen kan något oväntat inträffa och då kan konsulten lämna förslag till åtgärder.

I vissa byggprojekt kan det bli aktuellt att gräva brunn för att klara av en vattenförsörjning. Då är det viktigt att fastställa de villkor som gäller för grundvattnet. Det ska inte bara gå att pumpa upp utan även vara av användbar kvalitet. Och naturligtvis får det inte finnas jord under markytan som blandats med giftiga ämnen. Därför tar en geotekniker vatten- och jordprover.