Fönster Umeå – tips och råd

Hur mycket påverkar egentligen nya fönster i Umeå din bostad, din inomhusmiljö och dina kostnader i övrigt? Betydligt mer än du tror! Vad gäller fönster så fungerar de som bostadens ögon – du ser ut genom dem, folk ser in och det viktiga första intrycket man får av din villa grundas till mångt och mycket av hur dina fönster ser ut och hur de är placerade.

Gällande din ekonomi så är fönster tillsammans med taket de stora energitjuvarna i en bostad. Äldre fönster har ett högre U-värde än vad moderna fönster har – och dessutom kan glipor och håligheter vid exempelvis karmarna leda till att varm luft åker ut och att kall sådan kommer in. Du har kallt hemma, höjer värmen – och får en högre räkning – men all varm luft åker raka vägen ut genom dina fönster i Umeå. En ohållbar ekvation.

Så, att fönster spelar roll är en underdrift och här tänkte vi ge ytterligare några råd om sådana. Detta i form av punkter där vi går igenom lite vad du ska tänka på i samband med att du ska investera i nya fönster i Umeå.

  • Ta hjälp! Att både välja fönster och att, framförallt, montera de fönster i Umeå du slutligen väljer kräver lite rådgivning och professionell hjälp. Gällande monteringen så blir den viktig sett till att du genom detta garanteras täta, fina fönster som inte skadar huskroppen. Kostnaden kan du påverka genom att använda ditt Rot-avdrag och dra av 30% av den totala arbetskostnaden. I många fall kan återförsäljaren av fönster även ordna med monteringen.
  • Välj rätt fönster. Träfönster är för många det enda alternativet, men det finns all anledning att se över vilka andra som faktiskt finns. Genom att välja plastfönster så slipper du underhåll, du får en längre livslängd och du kommer dessutom betydligt billigare undan initialt.
  • Testa nytt? Att fler och fler vill ha stora, vackra fönster är ett faktum. Vi vill ha ett större ljusinsläpp och mer öppna ytor. Hur passar detta för dig och ditt hus? I de flesta fall finns möjligheter för nya, större fönster i Umeå. Men, avgörande blir naturligtvis hur ditt hus ser ut, är uppbyggt och om dina fönster kan klara tyngden. Undersök detta med en konstruktör!

Läs mer om olika fönster på denna hemsida: fönsterumeå.se