Ta hjälp av en takläggare

Det finns vissa renoveringsprojekt som man måste ta hjälp av professionella personer för att genomföra. Här handlar det om detaljer som medför fara; både för sig själv och för sin omgivning och som därför inte får skötas av privatpersoner. Som exempel på detta så kan vi nämna att du inte får dra din egen el då detta dels innebär att du kan komma att skada dig själv och att du även riskerar att huset i fråga brinner upp om elen dras på ett felaktigt sätt.

För att dra el så måste du således kontakta en elektriker och om vi fortsätter med ytterligare ett exempel på där proffs måste anlitas så handlar det om att dra vatten.

Om du exempelvis drar ditt eget vatten vid en lägenhetsrenovering så riskerar du inte bara vattenskador i ditt egen hem; även grannarnas lägenheter riskerar att drabbas och därför måste man här ta hjälp av en rörmokare. Dessa är de två tydligaste exemplen på då man som husägare måste ta hjälp och om vi därefter nämner att det finns vissa renoveringsprojekt där man bör ta hjälp – alltså där man inte måste ta hjälp; men där riskerna är så stora att man bör överväga professionell hjälp så handlar det om husets grund och husets tak.

Här måste du inte ta hjälp – däremot så riskerar du väldigt mycket om du inte gör det. Kortfattat och som ett exempel på vad vi menar; husets grund och husets tak är de två områden som blir allra mest utsatt för naturliga angrepp – vind, vatten, snö, kyla – och som därför också måste hålla högsta klass och kvalitet.

Om vi dessutom ser till farorna som kommer med att byta ett tak – höga höjder, mycket vind, hala tak etc – så är detta ytterligare en anledning till varför man som privatperson alltid bör överväga att kontakta en professionell takläggare för ändamålet. Att på egen hand genomföra ett byta av ett tak och därigenom riskera att det i framtiden läcker in vatten eller att man själv ramlar och gör sig illa är – ställt mot kostnaden för en takläggare – helt enkelt inget alternativ. Dessutom så kommer du att som privatperson – förutsatt att du är berättigad till detta naturligtvis – även att kunna använda ditt rot-avdrag för det jobb som en takläggare gör.

Du kan exempelvis byta ditt tak till huset i Stockholm och därefter dra av upp till halva kostnaden – upp till 50.000 kronor/år och person – på din deklaration och därefter få tillbaka beloppet på din skatt. En frikostig skattereduktion som fler borde använda sig av vid sina takbyten eller sina reparationer av befintliga tak; riskerna är för stora för att chansa – både för egen skull och för sin framtida levnadsstatus. Knäckfrågan här handlar alltså om vad man får göra och vad man inte får göra samt vad man bör ta hjälp för.

Takläggning och dränering för grunden bör man ta hjälp för – brädfodring eller måleri kan man genomföra på egen hand utan problem. Riskmedvetenhet är en detalj som ständigt spelar en alltför tillbakadragen roll i privatpersoners liv.

Tips på hur du själv byter tak

Om man dock vill byta sitt tak på egen hand och verkligen känner att det är ett projekt som man klarar av så finns det några små tips som man kan använda sig av. Ska du exempelvis byta taket på din sommarstuga i Stockholm – ett hus som är mindre och lättare att arbeta med än ditt ordinarie hus – så kan du utgår från hur en riktig takläggare jobbar. Vi radar därför upp några detaljer nedan som kan underlätta ditt arbete med takbytet i Stockholm; men kom ihåg här att en takläggare alltid är att föredra, även vid mindre projekt. Vattenskador kostar mycket pengar, oavsett storlek på byggnaden, eller hur? Överväg alltid professionell hjälp innan du sätter igång.

Vi utgår från att ett vanligt sadeltak i vårt exempel och där tegel är det material som används då denna kombination är den vanligaste i Sverige.

  • Börja med att hyra en container och se till att montera eventuella ställningar som underlättar ditt arbete. Containern behövs för att slänga ditt gamla tak i; allt gammalt tegel, all läkt och underlagstäckning måste slängas. Att läkten tas bort är inte nödvändigt, men då vi utgår från hur en takläggare jobbar så gör vi det även vid denna sommarstuga i Stockholm. Bort med läkten således!
  • Lägg underlagstaket. Här rekommenderar vi att du använder råspont tillsammans med en modern underlagsduk. Det viktiga här är att verkligen följer anvisningarna som medföljer för underlagsduken. Ta dig tid och gör rätt.
  • Lägg ny läkt. Läkten är de våg- och lodräta reglerna där dina tegelplattor så småningom ska läggas. Det vågräta kallas bärläkt och de lodräta ströläkt och det är viktigt att du sätter dessa efter du dina tegelpannor ska läggas; var noga med att det är samma avstånd mellan varje. Lägg lite extra tid på detta.
  • Lägg takpannorna. Nu börjar det roliga; att lägga själva taket. Här börjar du nerifrån och upp och jobbar metodisk och noggrant. Se till att varje tegelpanna passar in i nästa och att du verkligen följer leverantörens råd. Det handlar här om huruvida du ska fästa med skruv, clips eller spik. En takläggare skulle här även ta sig tid att monterar en fågellist nedre delen av detta tak till sommarstugan i Stockholm – detta för att förhindra att barr, löv eller fåglar tar sig in emellan och förkortar ditt taks livslängd. Gör det du också.
  • Fokusera på taknocken. En professionell takläggare vet att det är taknocken som ofta skapar problem men vattenläckage och att det området därför måste ha lite extra fokus. Det vill säga; gör taknocken tät och detta utan att det går ut över det nödvändiga luftinsläppet som är viktigt för läkten och undertaket. Då taknocken är så pass viktig så ska du kanske överväga att lägga ditt tak själv; men att ta hjälp just med denna detalj av en professionell yrkesman.

Där hade vi några små tips på hur du själv kan lägga ditt tak. Vi kan dock inte nog poängtera din egen säkerhet; oavsett om din sommarstuga i Stockholm är fem- eller tre meter hög så innebär alltid ett fall en potentiell livsfara. Se till att använda dig av säkerhetslinor, ställningar och andra hjälpmedel och – som sagt – överväg verkligen att ta hjälp av en takläggare.

Med rot-avdraget blir det inte så dyrt och som vi sa ovan; väg in vad du får göra mot vad du bör kontakta hjälp för. Ställ risk mot kostnad – takläggning är definitivt ett sådant projekt.

Hantverkare har ett oförtjänt dålig rykte i Stockholm

Visst finns det en risk i att anlita en hantverkare i Stockholm – på samma sätt som det finns i att göra detsamma i en mindre stad. Skillnaden är att det finns så fruktansvärt många fler hantverkare i Stockholm och att det således finns en större procentuell chans att stöta på en fuskjobbare och/eller en orimligt dyr sådan. Här spelar det ingen roll vilket område man behöver hjälp med; en snickare, en rörmokare, en målare, en elektriker – samtliga har samma problem inom sin sfär.
Och: de flesta har hört samma startskott för då problemen tog sin början. År 2004 så infördes rot-avdraget; en möjlighet för privatpersoner att anlita professionella hantverkare för ett kraftig reducerat pris. Då kunde man dra av halva arbetskostnaden för den hantverkare man anlitade och med ett tak på 50.000 kronor/år och per person. Idag har rot-avdraget sänkts och numera så är det 30% av den totala arbetskostnaden som gäller (dock fortfarande med samma tak). Problemen är dock likadana och primärt så handlar det om fuskjobb.

ROT-avdraget ska motverka svartjobb

Ett av de tydligaste syften som fanns med rot-avdraget var att man vill få bort svartjobb från branschen. Troligt var att du förr om åren – vid en initial kontakt med en hantverkare – på ett eller annat sätt kommit i kontakt med huruvida betalningen skulle ske enligt konstens alla regler eller om pengarna skulle överräckas kontant och i ett brunt kuvert. Här fanns också en uppenbar frestelse att välja den senare betalningsformen.
Tyvärr; men vi jagar alltid ett bättre pris och då det heller inte var till någon nackdel för hantverkaren så gjordes – helt enkelt – betalningen upp svart snarare än på ett korrekt sätt. Numera – tack vare rot-avdraget – så kan man anse de svarta jobben som en utdöende ras; visst, de finns fortfarande – men i en så begränsad skala att de knappt är värda att vända. Positivt – men här har således ett annat problem visat sig och det är också det problemet som givit hantverkare i Stockholm det dåliga ryktet: fuskjobben.

Tips när du ska anlita en hantverkare i Stockholm

Antalet fuskjobb har ökat avsevärt och här finns det tyvärr inga enkla lösningar. Branschen – alltså hela hantverkarbranschen – jobbar hårt för att komma till bukt med problemen; men det handlar fortfarande om en lång resa som bara tagit sin början. Det stora ansvaret ligger istället på hur du som kund agerar då du står inför att anlita en hantverkare. Nyckelord att följa för att hitta rätt är, enligt oss, följande:
– Certifikat/behörighet: kolla alltid huruvida den hantverkare du ska anlita har berörda certifikat. Extra viktigt blir detta gällande arbete i våtrum och med alla typer av elektricitet. Olika typer av branschorgan samt deras respektive loggor ska man också hålla utkik efter.
– Priset: lockas aldrig av ett alltför lågt pris. Jämför priserna för all del ( det ska du göra!), men försök att välja bort de företag som ligger extremt lågt.
Tidigare kunder. Du måste ta dig tid att ringa till referenser idag; gärna så många som möjligt. Återigen; i synnerhet om det gäller jobb i våtrum (i och med att konsekvenserna av fuskjobb kan bli extremt kostsamma där).
– Intryck: se till att försöka besöka företaget på deras egen hemmaplan också. Åk ut och skapa dig en bild av hur det ser ut där de har sitt kontor/förråd.
Läs på internet: idag jobbar många aktivt med att lägga ut omdömen och betyg på sina hemsidor. Det här är inte lika säkert som att ringa referenser, men kombination dem emellan kan ge dig en bra bild av vilken typ av hantverkare du står inför att anlita i Stockholm.

Vill du veta mer om var du kan hitta en duktig hantverkare i Stockholm? Välkommen att läsa mer här.

Dränering på olika sätt

Du som ska bygga ett nytt hus eller vet att du måste byta ut en gammal dränering har i regel ett par olika dräneringstyper att välja mellan.

1, Du kan antingen satsa på en matta av så kallad polyeten mot din grundmur. Den ska bilda en luftspalt. Utanför spalten fyller man sedan med dränerande material och utanpå det materialet lägger man fiberduk för att hålla isär dräneringen från marken, som vanligen består av jord. Det här är ett vanligt sätt att bygga dränering på.

2, Ett annat sätt är att isolera husets grund är med en dränerande skiva som också isolerar värme. En varm yttervägg är bra på att hålla fukt borta. Det finns också möjlighet att kombinera dessa två metoder.

När din källarvägg är okej och kan hålla huset fritt från fukt är det viktigt att besiktiga själva dräneringen oss dess rör. Som huvudregel ska den högsta punkten i din dränering ligga klart under källargolvets nivå och lutningen ska vara 1:200. Lutande rör ska ha sitt utlopp i ett avlopp eller en stenkista av grus och sten. Innan du planerar och utför en ny dränering – var noggrann och kolla alltid upp lutningar och beskrivningar på hur det ska gå till ordentligt. Det finns gott om information att ta del av.
I Stockholmsområdet finns många olika företag som arbetar professionellt med att se över dräneringar och byta ut dem i fall det är nödvändigt. Eftersom dräneringsrören ligger i marken är det inte alltid så lätt att veta om något rör blivit skadat och måste bytas. Men som riktmärke brukar man säga att en dränering håller omkring ett kvarts sekel, alltså 25 år. Men skulle du få problem som tyder på skador måste du naturligtvis undersöka saken tidigare oavsett hur gamla eller nya dina rör i marken är.

Gäller inte bara hus med källare

Hus som har en källare kräver naturligtvis en god dränering och dessutom bra fuktskydd och ventilation av husgrund och fasad. Men även hus utan källare som vilar på en krypgrund ska skyddas mot fukt. Det är förstås särskilt viktigt på tomtmark där vattenflöden finns naturligt i marken. Skyddet ska vara utformat så att regn och annat ytvatten med säkerhet kan rinna bort från ditt hus.

Anlita en fackman

De flesta husägare med källare bör ta hjälp när det gäller att lägga om dräneringen. Det är ett kostsamt projekt med risker. När man gräver för att lägga ner rör kan det leda till jordras. Det är därför klokt att anlita en firma med särskild kunskap på området så att arbetet blir fackmannamässigt utfört. Även om du på egen hand skulle klara av att gräva upp jorden kring din källare så är det också riskfyllt att jobba på botten nere på schaktet. Om olyckan är framme och jorden rasar kring dig kan det handla om stora massor, dräneringen för källare läggs ofta på ett rejält djup för att komma på tillräckligt djup nivå under och få rätt lutning på rören. Man ska aldrig utföra den här typen av arbete ensam!

Saknar du källare är det lättare att dränera själv. Det finns grävmaskiner att hyra. Men du måste förstås klara av att köra dem också. Anlitar du en firma för grävarbetet vet du att det blir rätt utfört.