Byggteknisk mätning av markområde

Om du står i begrepp att investera i ett större markområde där du vill utvinna grus med mera, har du sannolikt behov av att göra en byggteknisk mätning.

Du är entreprenör och har blivit erbjuden att förvärva ett företag som sysslar med utvinning av bland annat grus och sand. Företaget sysslar med att sortera och sikta det råmaterial som grävs upp i olika fraktioner. Efter bland annat tvättning levereras de färdiga produkterna till glasindustrin och till kommunala reningsverk för sandfiltrering.

Inte nog med grus och sand utan dessutom har företaget även en stenkross. Materialet som krossas går till asfaltindustrin men några fraktioner används vid dränering. Företaget kan visa upp en historiskt god lönsamhet. Men du vill självklart veta vilka volymer som går att utvinna ur området i framtiden.

Byggteknisk mätning med moderna metoder

För att göra en investeringskalkyl kontaktar du ett konsultföretag som arbetar med byggteknisk mätning. Företaget sysslar bland annat med mängdreglering vilket innebär att de kan beräkna de volymer eller mängder som finns i ett berg eller en grustäkt. Beräkningarna kan ske med avancerade metoder som 3D-scanning som möjliggör att stora datamängder kan hanteras.

Din styrelse är något skeptisk till dina investeringsplaner och har svårt att föreställa sig vad som döljer sig på företagets markområde och som i grunden är bolagets egentliga tillgång. För att övertyga styrelsen får du hjälp av konsultfirman. Det går nämligen att göra en flygmätning av området och då kan ett lagersaldo beräknas med noggrannhet och dessutom kan området visualiseras för styrelsen. För tjänster inom byggteknisk mätning se www.segerkvist.com.