Det ultimata huset

Det finns hus och det finns hus. Sedan finns det extraordinära hus som får ögonen att tindra även hos vuxna. Tillverkade med smarta metoder. Hållbara och spektakulära. Vad väljer du?

Fler och fler har insett att vissa resurser är ändliga här på planeten. Fler inser också att de val vi gör i vardagen gör skillnad. Med insikter kommer vilja att bidra på positiva sätt till fortlevnad och en sund utveckling.

Vi lever i nordliga delar av jordklotet och det ställer speciella krav på våra bostäder. De behöver inte enbart vara säkra och snygga, de behöver också hålla ute kyla och väta. Sommartid ska de erbjuda skugga och svalka. Understundom även regnskydd.

Lösningen heter timmerhus. Få andra material är lika bra om man vill kunna tillgodose alla dessa behov.

Vad skiljer timmerhus från vanliga trähus?

Funderar ni på att bygga timmerhus i Stockholm eller på annan ort? Fördelarna med timmer är många. Med timmer avses hela trädstammar, klimatregleringen i huset blir då annorlunda än med sågade brädor. Timmer reglerar värme och kyla bättre.

Ännu en fördel är att man får färre problem med mikropåväxt och skadedjur. Det finns helt enkelt inte samma möjligheter för sådana att etablera sig i ett timmerhus. Timmerhus kräver dessutom mycket lite underhåll och erbjuder en effektiv ljudisolering.

Att efter dagens arbete, eller efter en resa, sätta nyckeln i låset på ett timmerhus är verkligen att komma hem. Känslan är svår att beskriva men glädje är en stor del av det hela. Din leverantör hjälper dig att hitta rätt.

Skaffa en ordentlig byggställning

Vem vill ta risken att ramla ner från rangliga stegar? En byggställning gör att man står stadigt när man arbetar på hög höjd, och man har lätt att manövrera där, med material lätt åtkomligt.

Kanske ska du bara måla fasaden på ditt hus i Falun? Det är inte så bara, för det kräver en hel del kroppsarbete och känns i både ben och armar. Att stå på en stege medför ett ändlöst klivande uppför och nerför. Att hämta material, penslar, trasor, mer färg och allt man kan behöva under jobbet gör hela projektet tröttsamt. Gör det lätt och roligt för dig själv, och köp först en byggställning i Falun, eller hyr en.

Arbeta som ett proffs

Du kanske redan är ett proffs? Då kan det vara läge att du köper din egen byggställning, så att du alltid har den till hands för olika uppdrag. Det kan vara en mycket bra idé som sparar mycket restid och hyrpengar.

Även för en hemmafixare är det viktigt att ha proffsig utrustning. Det gör det hela så mycket enklare och resultatet blir bättre. Framför allt arbetar man rationellt, så med mindre stress och mer planering sparar man tid och blir klar snabbare, utan att man har slarvat det minsta.

Om du bara använder byggställningen en enda gång, kan du förstås med fördel hyra den.Har du återkommande projekt som sitter där som ett dåligt samvete för att de inte är klara i tid, är det förmodligen enklare att sätta igång om du har en riktig byggställning.

Stadigt ska det stå

Hur står en gungställning så säkert som den gör egentligen? Jo med hjälp av betonggjutning står den stadigt och rejält på marken. Gunga tills du når himlen, ställningen kommer stå kvar.

Det är ingen lögn att säga att många föräldrar står med magknip medan barnen tävlar om vem som kommer högst på gungan. Helst ska man nå himlen, och hur häftigt vore det inte om den gick runt? Skulle den mot förmodan gå runt kan det göra ont. Med ställningen kommer stå där den står.

Betonggjutning använder man även till andra ställen. Ska man bygga en lösdrift behöver man veta att denna står kvar oavsett vind och väder. Då kan man använda sig av betonggjutning. Tack vare att man kan gjuta i betong kan man även gjuta när det är väldigt kallt. Så planer behöver inte vänta till sommaren, med gjutningen är de redo hela tiden.

För hobbys och proffs

Det är en form av konst att arbeta med gjutning. Med hjälp av olika formar kan man göra olika betongfigurer. Det är populärt även för amatören hemma att göra det. Ett trevligt tidsfördriv som ger ett fint resultat. Vill man göra det lilla extra kan man ge figuren lite färg efteråt.

För viktigare arbeten, som ställningar och hus mm, behöver man ha specialister på betonggjutning. De kan sin sak och ser till att det blir rätt direkt. Liksom med allt annat finns det olika bra kvalitet på betonggjutning. Som hobbygjutare kan man använda sig av något billigare, medan proffsen använder sig av hög kvalitet.

Byggställning för olika arbeten

I många arbeten krävs det att man arbetar från höjd. Att arbeta från höjd kan för många vara otroligt obehagligt. De som står där uppe är dock vana och vet hur de ska arbeta på ett tryggt sätt.

Vid olika byggen och arbeten kan man behöva en byggställning. Faktum är att en byggställning många gånger är guld värd. Ska man till exempel bygga ett hus, så gör en byggställning det betydligt enklare. Man kan se byggställningar på olika ställen, går man på stan och en lokal håller på att renoveras ser man ofta en byggställning utanför som arbetarna står på. Även när fönster eller väggar ska tvättas från högre höjder kan man stå på byggställningen. Med byggställningar blir arbetet säkrare, och en säker arbetsplats vill man kunna erbjuda alla.

Trygghet från ovan

När man arbetar så högt upp är det viktigt att man också står så tryggt man kan. Med en byggställning kan man både förvara sina verktyg och de saker man behöver. Både ni som personal och människorna nedan kan känna er trygga med byggställningen. Givetvis är det otroligt viktigt att den är korrekt byggd, annars kan det bli farligt. Det finns byggställningar att både köpa och hyra. Ska man använda den mycket kan det vara värt att köpa den, annars är det smidigt och enkelt att hyra den. Det finns flera olika företag som både säljer och hyr ut byggställningar. Kolla gärna in några för att se vad de erbjuder och har för storlekar hemma. Läs mer om byggställningar på denna webbsida: byggställningöstersund.se

Kran i taket

En kran som är placerad i taket och som kan göra såväl lättare som tyngre lyft används på många olika platser. Det är ett sätt att kunna sköta lyft utan att behöva använda sig av dyrbar golvyta.

En kättingtelfer 1000 kg är en kran som är placerad i taket på en industri, ett företag eller till och med på en teater eller i en konserthall. Med hjälp av telfern kan man utföra lyft som kommer upp i ett eller flera ton. Det beror på vilken tyngd på lyft man behöver kunna härbärgera och vilken typ av telfer som man har monterat. Telfern tar inte heller någon plats på golvytan, vilket gör att man får en större nytta av de ytor man har till förfogande.

Kunskap om lyft

Trots att det är en kran som sitter i taket, och som ibland inte är så speciellt stor eller gör mycket väsen av sig, så krävs det ändå en utbildning som förare. Det är ett sätt att kunna frakta material från en plats till en annan, och att dessutom göra det högt upp i taket. Därför är det mycket viktigt att man varnar andra, sätter upp information och avspärrningar så att ingen riskerar att komma till skada under lyften. När man är i närheten av ett lyft bör man därför också använda sig av en hjälp för att säkra sig mot små nedfallande objekt. Telfern kan fästas i tak som är lägre eller i en del tak som kan sitta mycket högt upp i lokalen.

Ta hjälp av en rivningsfirma

När det är dags för en renovering så kan det ibland finnas saker man vill riva ned till grunden. Då kan man ta hjälp av en firma som kan det här med just rivning. Läs vidare nedan för att få veta mer.

Att renovera och bygga någonting nytt ska vara kul och man bör ha inspiration till att göra det också. Att riva ett hus krävs det stora maskiner för och är inte något som man kan göra för hand. Om nu inte huset ifråga är väldigt litet, kanske ett mindre uthus eller så. Då kan det fungera bra om man gör det på egen hand. När det är större saker som behöver rivas för att man ska kunna renovera och bygga nytt, så behöver man ta hjälp av en firma som arbetar med just rivning.

Riva hus på rätt sätt

Att riva hus kräver sina maskiner och den rätta personalen. Anlita en rivningsfirma i Stockholm när ni behöver riva hus eller andra byggen. Många äldre hus och byggnader kan innehålla giftiga ämnen. Dessa kan enkelt sippra ut i naturen när man river om man inte gör rivningen på rätt sätt. Därför är en rivningsfirma det bästa alternativet när det är dags för rivning av hus. Om man inte är försiktig nog kan det orsaka skador både på byggnaden ifråga såväl som på personer som befinner sig i närheten. Det bör gå rätt till och en rivningsfirma vet exakt hur en rivning ska utföras, på rätt sätt.

Avlägsna farliga ämnen genom marksanering

När ett markområde kontaminerats av skadliga ämnen kan det behöva genomgå en marksanering. Beroende på vilket ämne som marken innehåller finns olika metoder för att rengöra jorden.

Genom marksanering tas skadliga ämnen bort från ett område mark. Vanliga anledningar till att en sanering behöver genomföras kan vara att det tidigare förekommit industriellt arbete på platsen, eller att det ska byggas en förskola eller skola på området. Icke önskvärda ämnen som kan förekomma i marken är till exempel olika metaller, industrikemikalier (PCB) och olja. Dessa substanser kan vara hälso- och miljöfarliga, och bör därför avlägsnas. Arbetet med att sanera marken sker i flera stadier. Till att börja med görs provtagning, vilket ger en överblicksbild över hur läget ser ut. Utifrån resultatet skapas ett åtgärdsprogram, och därefter sker själva saneringen och avlägsnandet av den berörda jorden. Till sist fylls området med frisk massa, vilken efter en tid testas på nytt.

Olika sorters saneringar

Vilken metod som används för sanering beror på det ämne som ska avlägsnas. Om marken är kontaminerad av petroleum eller polycykliska aromatiska kolväten (PAH) behöver inte jordmassan avlägsnas från platsen, utan saneringen kan ske genom biologisk behandling, även kallad bioremediering. Då kan till exempel svamp- eller bakteriekulturer tillföras, eller växter planteras, som påskyndar nedbrytning av de skadliga ämnena. Sanering med hjälp av bioremediering kan ta mellan några månader upp till ett år. Om jordmassan däremot innehåller tungmetaller kan en jordtvätt krävas. Det innebär att materialet silas och sorteras efter storlek, och därefter skrubbas. Jorden som är förorenad placeras till sist i en klass 1-deponi.

Varför fönsterrenovering bör genomföras

Uppsala Nya Tidning skriver om nyheter och händelser i och omkring Uppsala. Ibland tar de även upp praktiska tips vilket de bland annat gjorde i maj 2018 då de lyfte upp tio saker varför en fönsterrenovering bör genomföras. Några av de punkter som tidningen valde att lägga fokus på var:

Håller längre

Precis som med de flesta byggnadsdetaljer så krävs ett underhåll för att de ska leva längre. Enklare saker kan man göra själv så som att kitta eller måla. Krävs det större ingrepp kan det vara bättre att anlita ett företag som är specialiserade på just fönsterrenoveringar. Håller man efter de så håller de riktigt länge. Uppsala Nya Tidning skriver att de då kan hålla i ”hundratals år”.

Skönheten

Fönster kan vara fina eller fula – eller bara vara vanliga fönster. Men de kan även vara en ren ”skönhet”. Detta inte minst på de äldre husen på landsbygden. Husen där man helst inte byter ut fönster utan förbättrar dem så mycket som det går för att bibehålla känslan. Många gånger kan företag byta ut de gamla tunna glasen till betydligt mer isolerande glas för inte förstöra estetiken.

För att spara pengar

Har du ett hus med enkelglas på fönstren samtidigt som du har eluppvärmning? Två kombinationer som innebär att bättre isolerade glas verkligen kan göra att du spar pengar. Man bör däremot räkna på besparingen innan man beställer nya glas. Tillverkarna vill gärna framhäva att man kommer få ner energiförbrukningen (vilket bör vara sant) men samtidigt är det en stor investering i de nya glasen. Det är inte sällan som tidningsmagasin med fokus på hem och inredning gör uträkningar som visar att en fönsterrenovering inte nödvändigtvis behöver vara bästa ekonomiska alternativet i längden.

Bättre för miljön

Det är inte bara bättre för ekonomin. Det är även bättre för miljön. Ju mindre energi som går åt att värma upp huset desto bättre.

Samhällsutvecklingen?

En punkt som Uppsala Nya Tidning nämner är Samhällsutvecklingen. Man pekar då på att en fönsterrenovering skapar arbetstillfällen och jobb på orten. Det är ju rätt på så vis att det är ett tjänsteföretag som utför renoveringen och dessa brukar nästan uteslutande anlitas från orten. De som bor i Uppsala kontaktar företag i Uppsala osv.

Samtidigt är det nog ytterst få som lägger in denna punkt som en fördel för att renovera sina fönster. Man gör det för att de behöver bytas eller renoveras – inte för att skapa arbetskraft på orten.

fönsterrenoveringuppsala.se är en firma som kan det mesta om att fräscha upp fönster.

Källa: Uppsala Nya Tidning ”Tio skäl till varför fönster bör renoveras”

Arkitektritat är bäst

Oberoende om det är fråga om ett nytt hus eller en renovering är arkitektritat bäst. Även om det skulle vara fråga om en utbyggnad av huset där man bor, eller inredning med nya lösningar i en egen lägenhet, kommer en arkitektritad renovering stå ut för sin skönhet och praktiska tillämpning. En arkitekt kan ju på helt andra sätt se praktiska möjligheter där andra lekmän inte gör det. Anlita en arkitekt när du ska göra om eller vill bygga nytt.

Ska du bygga ut?

Om du behöver större boyta, kan en arkitekt se möjligheter där andra går bet. De kan med sina ”arkitektögon” se vad man kan göra och hur utbyggnader kan bli snygga och smälta in med resten av huset. En del förstör villor som byggs ut på ett fult sätt, och det kan bli svårt att få det sålt dagen som man önskar det. Har man i stället anlitat en arkitekt för utbyggnaden behöver man aldrig riskera en framtida försäljning.

Ska man inreda en vind, kan man även här ta hjälp av en arkitekt som kan maximera boytan så att det blir möjligt för alla boende att utnyttja hela huset på ett nytt sätt.

Ska du bygga nytt?

Om du har fått tag i en vacker tomt, kan en arkitekt se till att huset inte stör den vackra naturen. I stället kan den arkitekten se till att huset till och med gör tomten vackrare. En arkitekt kan också på annat sätt se till att de boende kan njuta mer av  naturen och utsikten från huset. Är ni många som ska bo i huset, kan arkitekten komma på bra boendelösningar som andra inte ser. En arkitketutbildning är 5 år lång utbildning. Man läser då arkitekthistoria, bland annat och problemlösning, materialkunskap. Man kan antingen bli inredningsarkitekt eller planeringsarkitekt. Då arbetar man på olika sätt efter studierna.

Anlita arkitektkontor i Stockholm

Bor du i Stockholm kan du anlita ett av 1000-tals arkitekter som arbetar där. Även om prislappen är något högre än om du köper ett modulhus, lönar det sig, Om inte förr, i alla fall dagen då du väljer att sälja det huset, kommer du att få mer för det huset. Anlita då ett erfaret arkitektkontor i Stockholm som kan ge dig bästa möjliga hjälp med det hus som du önskar dig. Kanske ni har speciella behov, eller bara önskar er ett hus som är långt utöver det vanliga? Läs mer om ett erfaret och ofta anlitat arkitektkontor i Stockholm.

Vad är bättre – en terass eller altan?

Planerar du hur du kan få en plats utomhus i nära anslutning till ditt hus? Det har ju blivit så populärt att umgås utomhus. Många vill ha en plats som man kan möblera med utomhusmöbler och som man kan använda för att äta utomhus, eller bra umgås och slappa ute. Då är antingen en terass eller en altan en bra lösning om man vill kunna sitta utomhus lite längre. Det finns några skillnader mellan terasser och altaner. Vilket du ska bygga är ju upp till hur du vill göra och vad som passar just ditt hus och hur du vill använda platsen. Här går vi igenom de olika alternativen och vilka fördelar de båga alternativen kan ha.

Krävs inget bygglov för en terass

En terass kostar inte lika mycket att göra som en altan. Det är en av fördelarna. Det är lite enklare att bara bygga en terass. Ofta använder man betongplattor eller något stenmaterial som utgör en terass. En terass är också enklare att bygga själv. Det behövs inte så stor kunskap och händighet att göra en terass. Man behöver en textilduk, grus sand och plattor att bygga en plan yta med. Har man dessutom många plantor som man gärna vill plantera där man vill sitta är det dessutom lättare att plantera dem i närheten av terassen.

En altan höjer värdet på huset

Vill man däremot hellre bygga en altan, innebär det lite högre kostnader än vad en terass innebär. En altan höjer också värdet på huset avsevärt mycket mer än en terass. En altan som är byggt i anslutning till husets kök, vardagsrum eller något sovrum, gör också att altanen blir en mer integrerad del av huset. Ligger altanen invid köket, blir altanen en extra matplats och en naturlig plats att inta måltiderna så länge vädret tillåter det. Ligger altanen invid vardagsrummet blir altanen en plats för umgänge som pågår utomhus, tills det blivit kallt och det fortsätter inomhus.

Tak på altan och inglasning kräver bygglov

En altan kräver inget bygglov, förrän du bygger ett tak över det, eller glasar in det. Man tänker att en inglasning och ett tak över en altan förändrar utseendet på ditt hus så pass mycket att det krävs ett bygglov för att få genomföra det. Bygger man högre än 1,10 meter över markytan måste man bygga ett staket kring altanen så att ingen behöver ramla ur altanen. Dessutom brukar man bygga en trappa till och från trädgården som gör det lätt att komma till och från den till trädgården. Läs mer om hur du kan bygga en altan på: http://www.byggaaltan.biz.