Byggvärme – en viktig faktor vintertid

Hur kan man bygga saker vintertid i Sverige? Frågan är relevant sett till att vår vinter, med minusgrader och med snö, definitivt har en stor påverkan på både säkerhet, effektivitet och på hur material kan användas. Till skillnad från hur det ser ut i varmare länder så måste vi anpassa byggprojekt för att klara av vintern. Genom byggvärme så kan man bygga oavsett om det är extremt kallt och man kan i och med detta också slutföra projekt inom budget och inom tidsplan. 

Byggvärme innebär att man använder en mobil, extern värmekälla för att värma upp en byggarbetsplats. Vanliga lösningar inom byggvärme är exempelvis pannor där man eldar med pellets eller där man använder system med hetvatten. Vilket alternativ som är bäst är helt beroende av faktorer som byggets storlek, utformningen på projektet samt vad som ska byggas och vilket material som ska användas.

Välj en kunnig partner inom byggvärme

 En annan faktor handlar givetvis också om budget och hur mycket man kan lägga på en lösning för byggvärme. Viktigt är, oavsett, att man väljer en partner i frågan som har erfarenhet och kunskap kring hur man på bästa sätt kan tillföra byggvärme till ett projekt. 

Lika viktigt är att denne partner är med på ett tidigt stadium i processen. Tvingas man ta in byggvärme senare i ett byggprojekt så kan detta innebära en lösning som både blir mer kostsam och långt ifrån lika optimal som om den planeras in redan från början. 

Byggvärme gör att betong kan härda

Vi nämnde ovan att material är avgörande och detta kan illustreras av betong. Betong härdar och för att detta ska ske så måste det också vara rätt temperatur. Minusgrader gör att betongen fryser och att den inte kan användas. 

Även fuktigheten blir avgörande sett till att det finns regler för vilken fuktighetsprocent betong måste ha innan det kan användas. 

Byggvärme gör att alla dessa faktorer påverkas i rätt riktning. Dessutom så borgar byggvärme även för en skön och säker arbetsmiljö för de som arbetar.