Ska du bygga nytt?


Är det dags att bygga nytt? När vi ännu var ett bondesamhälle, och man skulle bygga ett nytt hus, skedde det oftast när man var ett nytt par. Mannen och de som hjälpte honom såg till att bygga ett nytt hus, för sin nya familj. Det var ju omöjligt att göra det på egen hand. Därför gick man oftast man ur huse, för att hjälpa till. Man sågade riktiga träd, som blev till timmer, och timrade sitt eget hus.

Numera anlitar vi professionella byggföretag

Numera går vi ju inte längre man ur huse för att hjälpa någon annan att bygga sitt nya hus. Nu anlitar vi den hjälpen av ett professionellt byggföretag. De kommer då och bygger åt en. Dessutom använder vi alla slags byggmaterial till det nya huset; allt från betong, trä, puts och tegel. Och det kostar en hel del att bygga det nytt huset. Ett nytt hus kan kosta allt från 1-10 miljoner kronor. Allt beroende på hur stort man vill ha det, vilka byggmaterial som man väljer. Dock är det avdragsgillt för Rot-avdraget som allra mest upp till 30 procent av arbetskostnaden och 50.000 per person och år. Ju fler man är som äger huset man bygger, desto fler kan alltså utnyttja Rot-avdraget.

Om det redan finns ett hus på tomten

Om det redan finns ett hus på tomten, som inte är värt att ha kvar kan man bli tvungen att riva huset innan man kan bygga nytt. Beroende på tomtens storlek, kan man också behöva riva om det finns ett hus redan på tomten. Ska man bygga ett nytt, stort hus kan man behöva riva för att få bygglov för det nya huset.

Anlita företag till rivningen av huset

Att riva själv ett helt hus, kan ta flera månader. Då är det bättre att anlita ett företag som både kan riva och bygga nytt. De behöver då har stora släggor och rivningskulor för att få ner huset. Det är sällan man har så stora maskiner som kan riva det på bara några dagar. Ska man riva och återanvända visst material som finns i huset, gäller det att man anlitar hantverkare som kan riva på rätt sätt. Det eftersom de kan behöva riva på sätt som är skonsamt mot det byggmaterial som man vill återvinna.

Anlita företag som även tar på sig mindre uppdrag

Det kan vara viktigt att hitta ett rivningsföretag som även tar på sig mindre uppdrag. Många rivningsföretag tar bara på sig stora uppdrag. Det är inte alla som vill komma och riva ett mindre hus. Men det finns några sådana i Stockholm som river hus. Googla ”riva hus Stockholm” för att komma i kontakt med ett sådant. Lycka till!