kontrollansvarig

Dags för renovering eller ombyggnation? Då kan du behöva en kontrollansvarig


Om du ska göra en större förändring i hemmet, i stil med en renovering eller en ombyggnation, kan en kontrollansvarig behövas. Ska du bara göra mindre arbeten krävs det oftast inte. En bra tumregel är att om ditt arbete inte behöver lov eller anmälan, behövs inte heller någon kontrollansvarig.

Vad gör en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig har uppgiften att medverka till att ditt projekt uppfyller de krav och regler som finns. Bland annat ska denne hjälpa dig att ta fram förslag på en kontrollplan och se till att den följs.

 

Den som är kontrollansvarig ska också vara med vid tekniskt samråd, besiktningar, andra kontroller och skriva ett utlåtande som senare ska fungera som underlag för byggnadsnämndens slutliga besked.

 

Krav när du anlitar en kontrollansvarig

Vem som helst kan inte agera kontrollansvarig. Den som ska kontrollera ditt arbete måste ha ett certifikat, ett krav som finns i EU:s tjänstedirektiv, vilket säger att endast certifierade personer får göra de uppgifter som en kontrollansvarig ska göra.

 

Det är också bra att känna till att den kontrollansvariga måste ha en självständig ställning. Självständig ställning innebär att personen du anlitar inte får ha några direkta kopplingar till dig. Som exempel får en kontrollansvarig inte vara en nära släkting eller arbeta på samma företag som dig.

 

Hur en kontrollansvarig tillsätts

Det är byggnadsnämnden i kommunen som tar beslut om det krävs en kontrollansvarig för en viss byggåtgärd, och i så fall vem. Vem det handlar om ska stå i beslutet om bygglov. Ibland kan det hända att kommunen beslutar att en kontrollansvarig krävs, även om uppgiften som ska utföras normalt sett inte brukar kräva det. Det är därför bra att alltid vara beredd på att kontrollansvarig kan behövas.

 

Tänk på att det ändå är du som är byggherre som ska anlita den kontrollansvarige, även om byggnadsnämnden fäster det på papper.

 

Kostnader för att anlita en kontrollansvarig

Det är givetvis svårt att på rak arm säga vad en kontrollansvarig kostar. Vad den slutliga summan kommer att landa på beror inte minst på hur stort jobbet är. Något som kan vara bra att ha i bakhuvudet är att kostnaden för en kontrollansvarig sällan understiger 10 000 kronor, även när det handlar om mindre projekt som kräver bygglov.

 

När det kommer till större arbeten är en bra tumregel att den kontrollansvarige kommer att kosta ungefär 1 – 2 procent av projektets totala värde. Om du bygger ett hus som kostar dig två miljoner kronor kan du räkna med att utgifterna för den kontrollansvarige kommer att landa på en summa mellan 20 000 och 40 000 kronor. Det här är givetvis inte skrivet i sten, och det beror också på hur väl du förhandlar, vad för typ av husbygge det är och hur lång tid det tar.

Obligatorisk ventilationskontroll

Hårdare krav på ventilation


Att kraven har skärpts gällande ventilationsinstallationer de senaste åren har medfört en rad fördelar.

 

En av de fördelarna är bland annat minskad förekomst av mögel, som ju frodas i utrymmen där ventilationen är bristfällig. Många som idag bor i miljonprogrammen, de som byggdes på 60 – och 70-talen, kan drabbas av just mögel. Detta eftersom ventilationen inte prioriterades särskilt mycket under dessa byggen.

 

Men idag har kraven blivit hårdare, vilket också påverkar många människors hälsa positivt. Besiktning av ventilationen är numera en regel snarare än ett bra initiativ från fastighetsägaren.

Vad är OVK?

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och ska utföras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet med kontrollen är att se att inomhusklimatet och ventilationssystemen fungerar som de ska, och om de inte gör det, ska en OVK uppdaga detta.

 

En OVK ska utföras av en behörig kontrollant och det är byggnadens ägares ansvar (bostadsrättsföreningen till exempel) som ska se till att kontrollerna faktiskt genomförs.

 

Hur ofta ska en OVK utföras?

Idag är reglerna betydligt strängare än vad de var förut. Särskilt stränga är de kring verksamheter och byggnader där mycket människor, och då framför allt barn och sjuka, vistas. Även vilket ventilationssystem som är i bruk är en faktor.

 

  • Hos förskolor, skolor och vårdlokaler ska en OVK genomföras vart tredje år. Samma intervall gäller vid flerbostadshus, kontorsbyggnader, personalutrymmen och kontor i industribyggnader om de ar FT-/FTX-ventilation. Har de S-, F- eller FX-ventilation räcker det med var sjätte år.
  • Gällande en- eller tvåbostadshus med FX- och FTX-ventilation krävs endast en första installationsbesiktning innan systemet börjar användas. Här finns inget bestämt intervall på när en OVK måste genomföras.

 

Mellan besiktningstillfällena är det på byggnadens ägares ansvar att se till att ventilationssystemet fungerar som det ska. Kraven finns i bygglagstiftningen – lagar som har blivit strängare med åren.

Effekter av dålig ventilation

Att reglerna kring besiktning av ventilationen (och ventilationssystem i allmänhet) har skärpts, har inte minst sin grund i de negativa hälsoeffekter som kan drabba de som vistas i dåligt ventilerade utrymmen.

 

Vanliga symptom som kan uppstå är huvudvärk, trötthet, utslag på huden, irritation i luftvägarna. I förlängningen kan dålig ventilation leda till allergier och astma. Dock finns det ämnen som kan leda till betydligt allvarligare problem. Ett exempel på det är radon, som i värsta fall kan leda till döden genom lungcancer.

 

Effekterna av dålig ventilation finns dokumenterade i hög grad, och de ligger även till grund för att det idag är hårdare krav på OVK och på besiktning av ventilationen.

Hitta ett seriöst företag för din asfaltering


asfalt

Då det kommer till förskönande projekt inuti sitt hus så finns det en uppsjö av exempel på sådana. Man kan måla om, man kan renovera ett badrum, man kan byta ut sitt kök och man kan göra något så enkelt som att möblera om för att nå en effekt. Då det kommer till utsidan och exteriören på ett hus så har man inte lika många alternativ och gemensamt för dessa är att de ofta kostar ganska mycket pengar och att man sällan kan genomföra dem utan professionell hjälp.

Oavsett om du ska måla om, byta tak, montera markiser – en klart underskattad lösning som verkligen ger ett hus ett stort lyft – eller genomföra en asfaltering på din garageuppfart så kommer det att att kräva en professionell yrkesman. Visst; det kan vara frestande att måla om – men det är svårare än vad man tror och det blir sällan bra i slutändan; något som ofta märks i det faktum att man måste måla om inom ett kortare tidsspann än om man anlitat en målare för uppgiften.

Asfaltering då? Ja, det kräver onekligen hjälp. Visst; det är möjligt att genomföra en asfaltering utan professionell hjälp – men då man i sådana fall även måste hyra speciella maskiner så blir det sällan värt besväret.

Undvik dörrknackare!

Dock. Det speciella med asfaltering är att det finns så pass många oseriösa aktörer på marknaden; ett stort problem som kan vara svårt att värja sig mot som kund och som privatpersoner. Som ett exempel på detta kan vi nämna ett fenomen som uppkommit under de senaste åren och där man sett att sommaren översvämmas av olika dörrknackare som erbjuder olika tjänster hos villaägare.

Här rör det sig också om ingrepp på fasaden; man erbjuder sig att byta tak, man erbjuder sig att måla om och utöver det så är det primärt asfaltering som man åtar sig. Detta över hela landet; men i storstäderna så har det varit vanligare.

Det som märks här är att dessa dörrknackare sällan ger någon valuta för pengarna utan att det handlar om rena fuskjobb. Något som kan vara svårt att se – och om det upptäcks så är det svårt att få sina pengar tillbaka. Ser man till en asfaltering utförd av ett gäng dörrknackande killar så kan denna de facto se riktigt proffsig ut; det kan handla om en jämn, fin yta som ser extremt bra ut. Men; kollar man på samma yta efter ett år – ja, då kommer också bristerna i deras utförda asfaltering att vara extremt tydlig. Det man fuskar med är grundarbetet, man gräver inte tillräckligt djupt, man paddar inte och man fuskar i största allmänhet – något som vår tjäle kommer att påvisa följande vår. Kort och gott; asfalten spricker och tvingar villaägaren att göra om denna igen – till en dyrare summa. Det är således primärt dessa vi avråder från: gå inte på blåsningen som ligger att anlita en dörrknackande asfaltsläggare/takläggare/målare. Det är helt enkelt inte värt pengarna.

Så hittar du ett pålitligt företag

Det man även ska göra skillnad på gällande exempelvis en asfaltering är att det skiljer mycket i kvalitet mellan olika företag också. Det vill säga; även om du är den som initierar en kontakt så kan det ändå sluta med ett riktigt dåligt utfört jobb och här tänkte vi rada upp några saker som du bör ha i åtanke och basera ditt val på. Märk väl; tipsen går att använda sig av oavsett vilken typ av ingrepp och vilket typ av projekt och hantverkare man står inför. Men vi säger asfaltering då just det området är lite mer speciellt och där sämre kvalitet på jobbet syns så markant.

Referenser: Var har man jobbat tidigare och – framförallt – hur länge sedan var det. Gällande asfaltering så måste du ringa tidigare kunder och det speciella är att du måste forska längre tillbaka i tiden. Minst ett år är en bra måttstock.
Priset. Välj inte den billigaste firman då dålig kvalitet och lågt pris tyvärr brukar gå hand i hand.
Garanti. Se till att få garanti på din asfaltering.
Betala efter och inte i förskott. Se även till att skriva kontrakt så att du har svart på vitt kring hur mycket din asfaltering ska kosta.

Med dessa råd i tankarna så blir det lättare för dig att hitta en kompetent och trygg asfalteringsfirma. 

Att måla om är lätt – i teorin


målareDet enklaste sättet – näst efter att möblera om – att snabbt nå en förändring till ett billigt pris i sitt hem är att måla om. Det är otroligt vad man kan göra med två liter färg och lite inspiration. En av de trender som syns nu år 2016 är dessutom att sätta lite färg på väggarna och det är glädjande sett till att vi under flertalet år fullkomligt drunknat i vita hem. Snyggt förvisso – men väl förutsägbart och i längden ganska tråkigt och av den anledningen så är således den rådande trenden synnerligen välkommen.

Dessutom, ska vi här addera, det handlar inte bara om färg på väggarna; nej – den vågade målar även sina tak, sina lister och sina golv. Att våga leka med takhöjden genom att måla både väggar och tak i samma nyans är verkligen att rekommendera och detsamma gäller det faktum att många vågar blanda två färger i samma rum. Att måla exempelvis en vägg i en rosa – ljus – nyans medan man direkt bryter av med en blå är något som låter fel på förhand – men som omsatt i praktiken blir extremt rätt och mycket snyggt.

Dock; och här kommer ett genomgående tips till alla som leker med tanken om att måla om hemma. Ta hjälp. Ska du måla om i ditt hem i Helsingborg så gör du bäst i att ta hjälp av en målare. Särskilt om det handlar om att experimentera med olika färger och nyanser och där du tänkt dig att måla exempelvis tak och vägg.

Anlita en målare i Helsingborg med ditt ROT-avdrag

Att måla ser lätt ut i teorin, men i praktiken så är det betydligt svårare och det tar – framförallt – längre tid än vad man tror. Målerijobb blir aldrig bättre än det grundarbete man lägger ner och många har vare sig tålamodet – eller tiden – för att sköta detta på ett korrekt sätt. Därför rekommenderas att man tar hjälp av en målare och låter jobbet bli skött av ett riktigt proffs.

Det går att använda rot-avdraget och det behöver inte kosta så mycket pengar. Du kan anlita en målare i Helsingborg, låta denna måla ditt hus i exakt de färger du vill – och enligt konstens alla regler – och dra av 30% av den totala arbetskostnaden med ett tak om 50.000 kronor. Det är inte så dyrt att ta professionell hjälp och fler borde göra det då det gäller sina målerijobb. Riktig kvalitet är, helt enkelt, värt att betala för.

Slitet parkettgolv

Renovering av gamla lägenheter kräver hög kompetens


Äldre lägenheter har ofta ett flertal fina gamla detaljer som bör bevaras för framtiden. Det händer lätt att vissa inredningselement ses som otrendiga och fula under perioder och många byter då ut dem till modernare lösningar. Att hitta orörda lägenheter där alla originaldelar finns kvar hör till ovanligheterna – oavsett om det handlar om sent 1800-tal eller en lägenhet från 1960-talet.

En del som ofta går att hitta dold under plastmattor eller tjocka lager med färg är originalgolv av trä. I somliga fall har man lämnat dem orörda, vilket ofta betyder att de har hårda slitmärken, kanske fula fuktfläckar och är i allmänt dåligt skick.

Välj någon som kan byggnadsvård

Det stora felet som många gör är att tro att de snabbt kan fixa detta själv. En handslipmaskin åker fram och man köper billig lack på närmaste byggvaruhus. Det kommer resultera i en “renovering” som varken blir snygg eller hållbar. För att få ordning på gamla golv krävs hög kompetens.

Det finns många byggföretag ute på marknaden, men få har de kunskaper i byggnadsvård som man bör applicera när man renoverar äldre bostäder. De flesta lär sig bara hur de ska arbeta med nya material, att riva ut gammalt och lägga in nytt. Det är väldigt synd att tänka så om du exempelvis har ett fint mönsterlagt parkettgolv som mest behöver en uppfräschning eller bara delvis behöver repareras.

Profesionell renovering av golven

En duktig golvläggare vet hur man avlägsnar enstaka stavar och ersätter dem med nya som passar in perfekt i mönstret. Det gäller att ha rätt handlag för att slipa ner precis lagom mycket så att man inte tar bort onödigt mycket trä. Golvet ska också behandlas med rätt sorts slutfinish för att få ett resultat som passar in väl mer resten av inredningen. Det är mycket vanligt att hitta trägolv som har behandlats styvmoderligt under årtiondena och behandlats med lacksorter som ser artificiella ut och slits snabbt. Här krävs att man slipar ner varsamt och behandlar träet på nytt med material som respekterar stilen.

Om det fina golvet redan har avlägsnats eller är för slitet för att rädda kan en golvläggare med kompetens inom byggnadsvård hjälpa dig att lägga in ett nytt golv som passar perfekt in i stilen hos din lägenhet. På så sätt kan du få ett nytt golv som gör att din bostad ser ut som om den vore helt ny – men i gammal stil.

Lägg några kronor extra på en golvläggare som kan sin sak så får du ett golv som är hållbart, snyggt och som ger din lägenhet en värdeökning.

Takläggning

Låt en takläggare sköta jobbet


Äger du ett hus så kommer du någon gång att ställas inför det faktum att ditt tak har tjänat ut sin rätt och att det måste bytas ut mot ett nytt. Något som kommer att kosta dig mycket pengar – men som lyckligtvis inte är något som kommer att ske alltför ofta. Förutsatt att du agerat på rätt sätt och med detta menar vi att du måste använda dig av professionell hjälp i form av en takläggare.

Anlitar du en takläggare för projektet så kan du också räkna med ett tak vars livslängd sträcker sig till minst tjugo år – gör du jobbet på egen hand så kan du nästan dra av halva tidsperioden kring ditt taks hållbarhet. Det är nämligen här många gör fel; man tror sig spara pengar på att genomföra ett takbyte på egen hand och enbart betala för materialet, men i själva verket så förlorar man istället pengar som en följd av beslutet.

Att du dels får en längre livslängd är en tungt vägande faktor till varför du ska anlita en takläggare – en annan gäller din energiräkning. Vi kan säga att du äger ett hus på vilket du just lagt ett nytt tak och där du gjort detta utan att anlita en takläggare; något som ser ut att ha gått väldigt bra. Taket ser fint ut, det förekommer inga läckor – något som du kontrollerat genom att gå upp på din vind vid dåligt väder – och du klappar dig lite på axeln med tanke på de pengar du sparat.

Dock! Plötsligt så börjar räkningen för uppvärmning av huset att bli betydligt högre än vad den var innan och efter en noggrann undersökning så hittar du också anledningen till detta. Ditt tak.

Ett otätt tak påverkar din uppvärmningskostnad

Taket är nämligen en väldigt stor anledning till att många husägare betalar för mycket pengar i uppvärmning och energi och detta då ett otätt sådant släpper ut varm luft inifrån och låter kall luft komma in; en ohållbar ekvation och det är också exakt det som drabbat dig. Utan takläggare så har taket blivit otätt och du kommer här att tvingas lokalisera och täta de läckor som finns; något som är svårt och tidskrävande.

Kort och gott; det finns alltid ett värde i att anlita en takläggare – särskilt nu då rot-avdraget finns tillgängligt! – och då kostnaden endast behöver läggas vart tjugonde år så är det egentligen inget att fundera på.

Förändra ditt hem med hjälp av en målare


Vi vet alla hur det kan kännas. Plötsligt känner man att man tröttnat på sina möbler, man känner sig trött på hur det ser ut hemma och man känner att det är dags för en förändring. Något som låter enkelt i teorin, men som är betydligt svårare att omsätta i praktiken. Vi är dels bekväma och dels så kostar det en hel del pengar att renovera, det kostar pengar att köpa nya möbler och av dessa anledningar så låter man bli – man skjuter sina drömmar på framtiden och får på köpet ett hem som man inte riktigt trivs i.

Ett enkelt och smidigt sätt att snygga till hemmet

Varför? Det vi tänkte tittat lite närmare på här är ett sätt att snabbt – och billigt – förändra sitt hem från grunden. Ett synnerligen effektivt sätt som dessutom inte tar alltför lång tid. Vi talar om att måla om och vi talar om att det numera kommit en renässans för färger. Efter flertalet år där färgen vitt varit det självklara valet i svenska hem så har det nu äntligen kommit att ske en förändring. Kort sagt; folk har återigen börjat experimentera med färger och man ser att svenska hemmen har kommit att bli mer färgglada än vad de varit på flertalet år.

Kul – men med vissa förbehåll. Vi menar nämligen att många av dessa målerijobb sker på ett felaktigt sätt och lite på måfå; något som ger ett sämre resultat än vad fallet borde ha varit om man agerat korrekt. Kort och gott; många privatpersoner som doppar penseln i färgburken har gjort detta utan att ha någon kunskap kring måleri och där man därigenom kommit att missa viktiga delar och där man slutligen fått ett rum som borde sett bättre ut.

Anlita en målare med rot-avdraget

Det vi gör här är att rekommendera att man istället kontaktar en målare och låter en professionell yrkesman sköta jobbet. Det blir helt enkelt bäst så och dessutom så är det inte så dyrt att anlita en målare i dagsläget. Bor du i exempelvis Norrköping och står inför att måla, känner att detta projekt inte riktigt passar dig samt att du saknar både tid och vana för att genomföra det – ja, då kan du anlita en målare och du kan använda dig av ditt rot-avdrag för det.

Något som i praktiken innebär att du låter denne målare i Vasastan förändra ditt hem med hjälp av färg och där du drar av 30% av arbetet på din deklaration och får summan tillbaka på skatten. Detta med ett tak om 50.000 kronor årligen och därmed kan vi också fastslå att det – oavsett om du bor i Norrköping eller någon annanstans i Sverige – aldrig varit så billigt att förändra ett hem och där man dessutom tar professionell hjälp av en målare för att göra så.

Nyrenoverat badrum

Tips för en säkrare badrumsrenovering


Då privatpersoner ska göra en badrumsrenovering så sker det av naturliga skäl fler misstag än då yrkesmän närvarar. Vissa misstag kan man leva med; man kan tycka att det ser ganska charmigt ut i många fall och det finns ett värde i att ha genomfört någon typ av renovering på egen hand. Att den sedan kanske lämnat mer att önska rent utseendemässigt och estetiskt – ja, det kanske inte spelar någon större roll och är något som väl vägs upp av den stolthet som man kan känna efter ett avslutat projekt.

Dock så finns det andra misstag som kan visa sig vara betydligt svårare att leva med och som för med sig enorma skador och kostnader. Inte sällan handlar det här om vattenskador och inte sällan så märks dessa i två rum. Köket och badrummet; två rum som även är populära att renovera.

Man brukar räkna att det i Sverige äger rum ungefär 100.000 vattenskador per år och att det totala beloppet för att reparera dessa landar på sex miljarder. Ser man dessa siffror så brukar man också som bostadsägare inse att det finns ett värde i att låta en professionell firma sköta om sin planerade badrumsrenovering.

Det är något som också rekommenderas; gäller det kök och badrum så bör man som privatperson ta hjälp och där kan man med fördel använda sig av sitt rot-avdrag. Finns det något område där rot-avdraget passar som handen i handsken så är det just vid en köks- eller en badrumsrenovering.

Nyckelord när du ska renovera ditt badrum

Äger du ett hus i Haninge och planerar att renovera ditt badrum – ja, då kan du anlita ett företag som sköter projektet och dra av 30% av arbetskostnaden på din deklaration och få summan tillbaka på skatten. Smidigt – och värdefullt sett till den säkerhet som man – förmodligen – får på köpet genom att anlita professionell hjälp vid en badrumsrenovering.

Vi skrev förmodligen och tyvärr så är det så att det inte räcker med att anlita ett företag för att renovera badrummet och tro att man per automatik ska få ett bra jobb genomfört. Nej, man måste välja med viss omsorg och särskilt i- och kring Stockholm så finns det lite för många sämre företag som erbjuder sina tjänster.

För att underlätta ditt val av företag för en köks- eller en badrumsrenovering i Haninge så tänkte vi rada upp några viktiga nyckelord som du aktivt ska efterfråga. Enligt följande:

Referenser. Kontakta några tidigare kunder.
Garanti.
Försäkring.
Angivet pris gäller. Förklarat – skriv kontraktet innan företaget kliver innanför dörren. Eventuella kostnader som tillkommer går genom dig.
Kontaktperson. Du ska bli uppdaterad om hur allt förflyter.
Yrkesbevis. Be om att få se yrkesbevis från elektrikern och rörmokaren som ska närvara vid din badrumsrenovering.

tak med skadade takpannor

Takskador efter oväder – reparera eller helt lägga om taket?


Alla kan råka ut för de konsekvenser som naturens krafter kan föra med sig – vissa mer än andra, beroende på var man bor. Sverige och Norden är vanligtvis relativt förskonade från de allra värsta naturkatastroferna, ändå sker skador på både egendom och person även här.

Några vanliga skador som kan uppstå på huset efter mycket kraftiga oväder är bland annat fuktskador (vid översvämning), skador på elektronik (vid kraftigt åskväder) eller just takskador efter mycket kraftigt regnoväder i kombination stark blåst har förekommit. Något annat som kan orsaka skador på taket, beroende på i vilket skick det är, är hagel.

Hur stora är skadorna? Och vilka skador är det?

Vid bedömningen kring om du ska reparera, eller helt lägga om taket, är en viktig faktor naturligtvis hur grovt skadat taket är. Ett tydligt tecken att förhålla sig till är ifall det förekommer läckage.

Givetvis är det bäst om taket redan är bytt innan det här sker – men ifall läckage faktiskt förekommer är det ett tecken på att hela taket redan borde ha bytts ut för en tid sedan.

Har du däremot takpannor, varav några enstaka har gått sönder till följd av en kraftig storm, fungerar det att endast byta ut dessa. Vid mycket kraftigt oväder kan några av takpannorna ta skada. Som tur är, är det relativt enkelt att åtgärda genom att endast ersätta den trasiga pannan med en ny.

Olika material skyddar olika länge mot väder

Är det riktigt kraftigt oväder som har utsatt taket för skador, kan det givetvis hända trots att taket är i bra skick. En faktor som dock kan öka risken för att bli utsatt, är om taket inte har bytts på länge. Hur länge ett tak skyddar mot väder skiljer sig beroende på vilket material det handlar om.

Papptak har till exempel ett väderskydd med en förväntad livslängd på ungefär 15 till 20 år. Har man istället takpannor kan man räkna med ett väderskydd vars livslängd ungefär är 30 år. Allra bäst är dock bandtäckt plåttak, vars väderskydd har en livslängd som är dubbelt så hög som papptakets, med sina 40 år.

Som tidigare nämnt spelar det mindre roll hur nytt taket är om det är ett riktigt kraftigt oväder som har skadat det. Dock kan det vara avgörande för graden av läckage, då ett äldre tak är mer utsatt för kraftiga väderförhållanden. Har taket lidit lindriga skador efter en storm, kan det ändå vara läge att byta hela taket, ifall takmaterialets livslängd börjar gå mot sitt slut.

inbrottstjuv bryter upp lås på en villa

Gamla, slitna och osäkra lås? Byt ut dem innan semestern!


Under sommarmånaderna ökar antalet inbrott tydligt över hela Sverige. Semestertider betyder inbrottstider. Därmed är det smart att se över gamla och slitna lås innan semestern börjar.

Lås ute tjuven

Med rejäla lås på ytterdörren samt altan- och balkongdörren minskas risken för inbrott. Av dessa är det framförallt altan- och balkongdörrar som överlag har dålig kvalité. Dessutom är inte ovanligt att nyckeln konstant sitter i låset på insidan av en altandörr. Därmed räcker det med att tjuven slår sönder rutan för att kunna låsa upp och gå in.

Första steget är därför att se till att alla dörrar är svåra att öppna. Detta även om en ruta krossas i närheten av dörren. Att ta sig in genom ett fönster är visserligen ett alternativ – men en krossad ruta skapar minst sagt uppmärksamhet av omgivningen och tjuven vågar troligtvis stanna en kortare tid i hemmet.

OBS – Kom ihåg att låset enbart är en del av skyddet för inbrott. Minst lika viktigt är det vilken dörr som används och om brytskydd finns. Enligt statistik sker 95% av alla inbrott med ett brytverktyg. Av dessa är det ca 90% som sker med kofot. Se därför till att skydda låskolven mot uppbrytning med kofot.

Lås inne tjuven

De finns de som resonerar att det inte är så viktigt med ett rejält lås på ytterdörrarna eftersom tjuven ”iallafall kan ta sig in genom ett fönster”. Delvis är det riktigt – men inte helt. För de som bor på markplan är det väldigt svårt att förhindra att en tjuv tar sig in i byggnaden. Visserligen kan larm installeras men det är fortfarande lika lätt att krossa en ruta och komma in den vägen.

Däremot kan man begränsa skadan som tjuven gör genom att se till att ingen dörr går att öppna inifrån. Genom att välja ett tvåfunktionslås kan man enkelt göra så att innervredet blir ur funktion när hemmet lämnas.

Tjuvarna kan därmed ta sig in i bostaden genom ett fönster men kommer att ha svårt att ta ut större mängder gods utan att behöva passera en trasig fönsterruta.

Låsa upp på distans

Det finns ett flertal modeller av låspaket till ytterdörrar som styrs och hanteras via mobilen. Därmed går det att låsa upp till den som tar in post och vattnar blommor utan att för den skull behöva låna ut en nyckel. Att inte ha nycklar utlånade skapar i sig en större trygghet. Dessutom kan man ringa vem som helst och be dem gå till huset om något behöver kontrollas medan man är bortrest.

Behöver du hjälp?

På de flesta större orter finns ett flertal låssmeder. En enkel väg att gå är att söka på internet efter ”Låssmed Stockholm” (eller den stad där låssmeden efterfrågas) för att därigenom snabbt få en lista på Google över de låssmeder som finns i staden. När det kommer till de större städerna visar även Google en karta över var låssmederna har sina kontor. I de flesta fall spelar detta ingen roll då det är låssmeden som kommer till kunden och inte tvärtom. Men för de som först vill diskutera olika lösningar kan det vara värt att välja ett företag i närheten och gå dit för att få förklarat för sig olika fördelar och nackdelar med olika lösningar.